சித்த மருத்தவ நூல் ஆசிரியர்கள்

S.NOசித்த மருத்தவ நூல் ஆசிரியர்கள் 
1அகத்திய மணி
2அங்கமுத்து முதலியார்
3அஞ்சனம் அழகன்
4அப்துல்குதூஸ் ராவுத்தர் பு.ந.வெ.
5அப்துல்சலாம், ஏ.எம்.
6அப்பாசாமிப்பிள்ளை
7அப்பாதுரை முதலியார் பூ.ரா.
8அப்பாவு மேஸ்திரி
9அம்மாணி அம்மாள்
10அமிர்தலிங்கம்பிள்ளை, எஸ்.
11அமிர்தலிங்கம்பிள்ளை, டி.எஸ்.
12அமிர்தலிங்கம் பிள்ளை
13அமிர்தலிங்கம் பிள்ளை, டி.எஸ். & வெங்கட ராசன், எஸ்.
14அய்யாக்கண்ணுபிள்ளை
15அயோத்திதாச கவிராசர், வீ.
16அரங்கராசன், ச.
17அரங்கைய நாயக்கர்
18அருணகிரி முதலியார்
19அருணாசல சுவாமி
20அருணாசலம் செட்டி, எஸ்.ஏ.கே.எம்.
21அருணாசல முதலியார்
22அருணாசல முதலியார், கே., இரத்தின முதலியார், டி
23அருளானந்த சுவாமிகள்
24அழகப்ப முதலியார், எம்.
25அனந்த பத்ம நாபசாமி
26ஆண்டியப்பன், இரா.
27ஆண்டியப்பன், தே. & குமாரசாமி, இரா.
28ஆபிரகாம் பண்டிதர், ஏ.ஜே.
29ஆபிரகாம் பண்டிதர், எம்.
30ஆதிமூர்த்தி ராஜா, எல்.
31ஆதிமூல பாவலர், ரா.
32ஆறுமுக சுவாமிகள்
33ஆறுமுக ஞானியார்
34ஆறுமுகத்தம்பிரான்
35ஆறுமுக தேசிகர்
36ஆறுமுகநாதன், ச.
37ஆறுமுக முதலியார் பெ.
38ஆறுமுக முதலியார், வே.
39ஆறுமுக முதலியார், வே. கந்தசாமிமுதலியார், வே. பரசுராம்முதலியார் டி.இ.
40ஆறுமுக முதலியார், வே & கந்தசாமி முதலியார், வே.
41ஆறுமுக முதலியார், வே. & களத்தூர் பரசுராம முதலியார்
42இரத்தினம், கா.போ
43இரத்தின சண்முகனார்
44இரத்தின முதலியார், தி.
45இரத்தினவேலு முதலியார்
46இராகவமூர்த்தி, தா.ஏ.
47இராசு நாயகர்
48இராஜன், வி.எ.டி.
49இராஜன், என்.
50இராஜன், என். & இராஜசுந்தரி
51இராஜ இராஜேஸ்வர சர்மா, சி.
52இராஜகோபாலபூபதி, தூ.சி.
53இராஜதுரை, ரா.
54இராஜயோகானந்த சுவாமிகள் & ஹகீம் ப. முகமது அப்துல்லா சாயபு
55இராஜா, எஸ்.ஏ.எஸ்.
56இராஜூ முதலியார், டி.
57இராஜூ முதலியார், வீ.
58இராஜேந்திரன் பி.எல்.
59இராதாகிருஷ்ணன், கே.
60இராதாகிருஷ்ணன், மு.
61இராமசாமி, ஆழி. வே.
62இராமசாமி நாயுடு
63இராமசாமி முதலியார் ப.
64இராமசாமி முதலியார் பாலூர்.
65இராமநாத சாஸ்திரி, யு.
66இராமமூர்த்தி, அ.
67இராமலிங்கத்தேவர், வீ.
68இராமலிங்க முதலியார்
69இராமானந்தலு நாயுடு, கே.
70இராமையா, யோகி சா.அ.அ.
71இலட்சுமணன், கே.எஸ்.
72இலட்சுமிசுப்பிரமணியம், எஸ்.
73இலட்சுமி நரசுமுதலி, வி. & சோமசுந்தரமுதலி
74உத்தமராயன், க.சு.
75உத்தமராயன், க.சு. & குப்புசாமி முதலியார், க.நா.
76உத்தமராயன், க.சு. & தியாகராசன், இரா.
77எழிலர்
78ஏகாம்பர சோதிடர்
79ஏகாம்பர முதலியார்
80ஏழுமலைபிள்ளை பி.
81ஐயாசாமி முதலியார், வே.நா. & கந்தசாமி
82கங்காதரத்தேவர் பி.
83கங்காதர நாவலர்
84கண்ணப்பர், ஏ.ஆர்.
85கண்ணுசாமிபிள்ளை, சி.
86கணபதி சாமியார், மு.
87கணபதி முதலி, ஆர்.எம்.
88கணபதி முதலி, கே. & சிங்காரவேலு முதலி
89கந்தசாமி, ஆ.
90கந்தசாமி பாண்டியன் பி.எ.
91கந்தசாமிபிள்ளை, தி.
92கந்தசாமி முதலியார், க.
93கந்தசாமி முதலியார், ச.
94கந்தசாமி முதலியார், வே.
95கந்தசாமி முதலியார், வே. & ராஜூ முதலியார், டி.
96கந்தபண்டிதர், ஸ்ரீ
97கருணானந்த சுவாமி
98கருப்பண்ணபிள்ளை
99கருப்பையா நம்பி
100கல்யாணராமன், எஸ்.
101கல்யாணி, எஸ்.
102கலைச்செழியன் பி.
103கலைஞானி
104கன்னியப்ப முதலி, டி.
105கன்னியப்ப முதலியார்
106கன்னியப்பர், ஆர்.
107கன்னைய செட்டியார்
108காசிநாதன்
109காசி விசுவநாத முதலியார்
110காசீம் முகையதீன் ராவுத்தர்
111கிரீன், எஸ்.எப்.
112கிருட்டிணசாமி ஐயர்
113கிருட்டிணசாமி, கே.
114கிருட்டிணசாமி நாயகர்
115கிருட்டிணசாமி நாயுடு, சி.
116கிருட்டிணசாமி பிள்ளை, வி.எஸ்.
117கிருட்டிணசாமி மாடிக்ராவ் சாகிப், ஆ.
118கிருட்டிணதாஸ், டி.வி.
119கிருட்டிணராவ், எஸ்.
120குக்காமாமா
121குஞ்சி பண்டிதர்
122குடுவா
123குப்தா, எஸ்.எஸ்.
124குப்புசாமி, சி.என். & பார்வதி, வி.எஸ்.
125குப்புசாமி, நாயுடு, த. & குருசாமிக்கோன், இ.
126குப்புசாமி நாயுடு, த.
127குப்புசாமி நாயுடு, த. & குருசாமிக்கோனார், எப்.ஆர்.
128குப்புசாமி முதலியார் பூ
129குப்புசாமி முதலியார், க.நா.
130குமாரசாமி ஆச்சாரி, சு.ஏ. & கிருஷ்ணசாமி பிள்ளை ப.ச.
131குமாரசாமி, இரா.
132குமாரசாமிபிள்ளை, சி.கே.
133குமாச்சாமி முதலி, வி.எஸ்.
134குருசாமிக்கோனார், இ.ராம.
135குருசிரோன்மணி பொன்.
136குருநாத சுவாமிகள்
137குருமூர்த்தி ஆசாரி பி.டி.
138குழியோன் போல்
139கோபாலசாமி பண்டிதர்
140கோபாலபிள்ளை, கே.டி.
141கோவிந்தசாமி, நா.
142கோவிந்தசாமி முதலியார், எஸ்.
143கோவிந்தராசனார், சி.
144கோவேந்தன், த.
145சங்கரநாராயணன், கு.
146சண்முகம்ஆர்.
147சண்முக ஐயர்
148சண்முகசுந்தரம், ல.
149சண்முக சுவாமிகள்
150சண்முகதேசிகர்
151சண்முகம்பிள்ளை
152சண்முக முதலியார்
153சண்முக வேலன், ஆ.
154சண்முகவேலு, ம.
155சண்முகானந்த சுவாமிகள்
156சத்தியவாசகம்பிள்ளை, எஸ்.
157சதாசிவம், சுப.
158சதாசிவம், மு.
159சந்திரகாசன், கே.எம்,
160சந்திரசேகர கவிராச பண்டிதர்
161சந்திரகேசர கவிராச பண்டிதர்
162சந்திரசேகரன், டி.
163சந்திரசேகரன்
164சந்திரசேகர், எஸ்.
165சந்திரன், வி.ஜி. & நளினி சந்திரன்
166சபாபதி, எம்.கே.
167சபாபதிபிள்ளை, தி.
168சபாபதிமுதலியார்
169சபாபதி முதலியார், எம் & மருதணராவுத்தர்
170சம்பந்தம்
171சர்மா, எம்.ஜே.
172சரவணப் பண்டிதர்
173சரவண முத்துப்பிள்ளை, வா.
174சவரியப்ப அய்யர், எஸ்.ஜெ.
175சவுரிராசன், மு.
176சாந்தா நடராசன்
177சாம்ராஜ், சு.
178சாமி செட்டியார்
179சாரங்கபாணி, மு.
180சிங்கார முதலியார்
181சிங்காரவேலு வைத்தியர்
182சித்தையா, டி.
183சிதம்பரன், சுவாமி
184சிதம்பரத்தாணுப் பிள்ளை, எஸ்.
185சிதம்பர முதலியார்
186சிவக்கொழுந்து தேசிகர்
187சிவசிதம்பரம்பிள்ளை
188சிவசுப்பிரமணிய சுவாமிகள் (சிவராஜ யோகீஸ்வரர்)
189சிவஞானயோகிகள்
190சிவராஜபிள்ளை
191சிவராமலிங்க சுந்தர முதலியார்
192சிவலிங்கனார், ஏ.
193சீதாராம உபாத்தியாயர், ஜே.
194சீதாராமய்யா, டி.என்.
195சீதாராமைய்யா ப.
196சீதாலட்சுமி குயிலன்
197சீனிவாசன், தே.ஆ.
198சீனிவாசன் இராமலிங்கம்
199சீனிவாச ஸ்வாமி, கே.எஸ்.
200சினிவாசையா, டி
201சீனிவாசாச்சாரியார், கே. ராமரத்தினம் அய்யர் & குப்புசாமி முதலியார், கே.
202சுசீகரன் தங்கசாமி
203சுந்தரம், கோ.
204சுந்தரம், என்.எஸ்.
205சுந்தரம், வி. ஆர்.
206சுந்தரம், வி. ஆர். & சண்முக முதலி, எம்.
207சுந்தரம், வி. என்.
208சுந்தரம்பிள்ளை
209சுந்தரராமன் பி. ஆர்.
210சுந்தரேச அய்யர், வி.
211சுப்பராமய்யா பி.
212சுப்பராயலு நாயுடு, என். ஆர்.
213சுப்பராய முதலியார்
214சுப்பராய முதலியார் & நாராயணசாமி நாட்டார்
215சுப்பிரமணியக் கவிராயர், சே. ரா.
216சுப்பிரமணியம், இராம.
217சுப்பிரமணியம், கி.
218சுப்பிரமணியம், மே.சீ.
219சுப்பிரமணியம், என்,
220சுப்பிரமணியன், ஆர்.
221சுப்பிரமணிய சுவாமிகள்
222சுப்பிரமணிய பண்டிதர்
223சுப்பிரமணியபிள்ளை, ஆ.
224சுப்பிரமணியபிள்ளை, ஜி.வி.ஏ.
225சுப்புராயக் கவிராயர்
226சுவாமிகள்
227சுவாமி, துர்காதாஸ், எஸ்.கே.
228சுவாமிநாத அய்யர், டி.ஏ.
229சூசைராஜா, எஸ்.ஏ.
230செங்கல்வராய சுவாமிகள்
231செங்கல்வராய முதலியார், சி.எஸ்.
232செல்லப்ப முதலியார்
233சேணிநாயக்கர் பி.எஸ்.
234சேதுரகுநாதன், ந.
235சேவிரா பண்டிதர், சி.ஏ.
236சேனாதிபதிபிள்ளை, எம்.
237சொர்ணம், சோலை
238சொர்ணவேலு முதலியார், கோ.
239சோமசுந்தர அய்யர், எஸ்.
240சோமசுந்தரக்கவிராயர்
241சோமசுந்தர முதலியார், எஸ்.
242சோனா
243சௌமிய நாராயண ஐயங்கார், அ.
244சௌரிராசன், தி.செ.
245சௌரிராசன், மு.
246ஞானகுரு சபாபதி யோகீஸ்வரர்
247ஞானவான், வி.
248தங்கவேலு முதலியார்
249தணிகாசலம், ஆர்.
250தம்பி சீனிவாசன்
251தமிழேந்தியார்
252தமிழ்வாணன்
253தர்மலிங்கம் பிள்ளை, சி.என்.
254தாயுமானசுவாமி & ஜெகன்னாத ஸ்தலம் வரதராஜு நாயுடு
255தியாகராசன், இரா.
256தியாகராயசுவாமிகள், தி.
257திருநந்தி தேவர்
258திருமலைசாமிபிள்ளை, ஆர்.எம்.பி.
259திருமலை நடராசன்
260திருவேங்கடம்பிள்ளை
261திருவேங்கடாச்சாரி, டி.
262திவ்வியநாதர் சுவாமி, 'சங்'
263தீனதயாளு முதலியார், ஏ.
264தீனதாஸ், சுவாமி.
265துரைசாமி, த.
266துரைசாமி அய்யங்கார், எம்.
267துரைசாமி பண்டிதர், கே.எஸ்.
268துரைசாமி முதலியார், த.
269துரைசாமி முதலியார், கே.வி.
270துரைசாமி முதலியார், எஸ்.
271துரைராசன், சி.
272துரைராசு, ஜே.ஜே.
273துளக்கானசாரி, டி.
274துளசிங்க முதலியார் பி.எஸ்.
275தேவர், எஸ்.எஸ்.
276தேவராஜநாயக்கர்
277தேவராசன், ம.
278தேவேந்திரநாத பண்டிதர்
279நசராச சிவாச்சாரியார்
280நடராச சுவாமிகள்
281நடராசன்
282நடராசன், எம்.
283நடராசன், கே.
284நடேச முதலியார் பி.எம்.
285நடேசர், எஸ்.
286நம்பி, வே.
287நமச்சிவாயம் பி.டி.
288நரசிம்மலு நாயுடு
289நரசையா
290நல்லதம்பி பண்டிதர், ஜே.டி.
291நாகரத்தினம் பிள்ளை, வே.
292நாராயணசாமிபிள்ளை
293நாராயணசாமி முதலியார், சி.
294நாராயணசாமி முதலியார், கே.
295நாராயணசாமி வைத்தியர்
296நாராயணன், ஆ.
297நாராயணன், கே.
298நிர்மலாதேவி, இரா.
299நெல்லையப்பர்
300பச்சைப்பெருமாள் நாயக்கர், டி.
301பசுறு முகையதீன், செ.
302பட்டம்மாள் சபாபதி
303பட்டபிராம முதலியார்
304பதி, ஆர்.எஸ்.
305பரசுராம முதலி, டி.இ.
306பரசுராம முதலியார் & இருளப்ப முதலியார்
307பராசக்தி உபாசகர்
308பலராம் செட்டி பி.எஸ்.
309பலராமையா, வி.
310பழனியப்பா, ஆர்.கே.
311பார்த்தசாரதி நாயுடு
312பார்த்தசாரதி பிள்ளை பு.எ.
313பாலகிருஷ்ண நாயக்கர், எம்.
314பாலகிருட்டிண நாயுடு, ம.தெ.
315பாலகிருட்டிண முதலி, வி.எஸ்.
316பாலகிருட்டிண முதலி, வி.
317பாலகிருட்டிணன், இரா.
318பாலசுந்தரம் பண்டிட், ஆர்.
319பாலசுப்பிரமணியன், கு.
320பிரைமா, சே. & நாகராசன் ப.வெ.
321பூமானந்தா (சுவாமி)
322பெருமாள் நாடார், சி.
323பொன்னம்பல பண்டிதர்
324பொன்னல், ஒய்.ஜி.
325பொன்னுசாமி முதலியார்
326பொன்னையாப் பிள்ளை, ஐ.
327மகாதேவ பண்டிதர், டி.ஆர்.
328மகாலிங்க தாஸ், டி.எம்.
329மகுதுராவுத்தர், வ.
330மயேஸ்வரத்தேவர் ப.
331மரியமிக்கேல் ஆசான், ஜா.
332மாசிலாமணி, மே.
333மாசிலாமணி முதலியார், எம்.
334மாணிக்க முதலியார், சி.
335மாணிக்க முதலியார், & கந்தசாமி முதலியார்
336மாணிக்கவாசகம்சி.கே.
337மாணிக்கவாசகம்இரா.
338மாணிக்கவேலு முதலியார்
339மாதவன், வே.இரா.
340மார்க்கலிங்க நாயனார்
341மார்க்கலிங்கனார் & ராஜூ முதலியார், டி.
342மீனாட்சி அம்மை
343மீனாட்சி சுந்தரம் செட்டியார்
344மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளை
345முகம்மது அப்துல்லா சாகிபு பா.
346(அ)முகம்மது அப்துல்லா சாகிபு பா.
347முகமது செரீப்
348முத்துக்கருப்பப் பிள்ளை பி.
349முத்துக்குமார சுவாமி, சு.எ.
350முத்தையா, முல்லை
351முத்தையா, ரோஜோ
352முத்துசாமி, சி.
353முத்துசாமி நாயுடு, ஏ.
354முத்துசாமி பிள்ளை, எ.வி.
355முத்துவடிவேலு முதலி, ஏ.
356முத்துவடிவேலு முதலியார்
357முருகேச நாயக்கர், ந.
358முருகேச முதலியார், க.ச.
359முனியப்ப முதலியார்
360முனிசாமி முதலியார், சிறுமணவூர்
361முனுசாமி முதலியார் பூ.சு. & குப்புசாமி
362மூர்த்தி, ஏ.எஸ். & வெங்கட்ராவ், கே.
363யோகி இயற்கைதாஸ்
364லலிதா, தி.
365வடிவேல் செட்டியார், எஸ்.
366வடிவேல் செட்டியார் ப.
367வடிவேலு முதலியார், மணிமங்கலம்.
368வடிவேலு முதலியார், மா.
369வடிவேலு முதலியார், மாங்காடு.
370வரதபண்டிதர், அ.
371வரதராஜன், டி.வி. & திலகம்சய
372வரதராசன், எம்
373வாசுதேவ சாஸ்திரி, கே. & வெங்கடராசன், எஸ்.
374வாசுதேவராவ், என். & குப்புசாமி முதலியார், சி.என்.
375வாஜ்பேயலு, எஸ்.வி.
376விசுவநாதம், கி.ஆ.பெ.
377விசுவநாத முதலியார், காசி.
378விசுவநாதன், வி.
379வித்யாசாகர், ஆர்.
380வியாஸ், ந.ஸ.
381விலக்ஷணானந்தர்
382வீரப்பெருமாள்பிள்ளை, எஸ்.
383வீரவாகுபிள்ளை
384வீராசாமி நாயக்கர், ஏ.
385வீராசாமி நாயுடு, அ.
386வெங்கடசாமி நாயுடு,
387வெங்கடராசன், எஸ்.
388வெங்கடராயலு நாயுடு, டி.வி.
389வெங்கடராவ், கே.
390வெங்கடராவ் பி.
391வெங்கடாசல சாஸ்திரி, வி.
392வெங்கடாசலம்பிள்ளை
393வெங்கடாசல செட்டியார், ஏ.
394வெங்கடாசல முதலியார்
395வெங்கடேசன், க.
396வேங்கடாசலம்பிள்ளை
397வேணுகோபால் பி.எம்.
398வேணுகோபாலப் பிள்ளை, மே.வீ.
399வேதகிரி முதலியார்
400வேம்புலிப் பண்டிதர், உ.
401வேலன், ஏ.எஸ்.
402வேலாயுதம், கொ.ரா.
403வேலாயுத முதலியார்
404வேலாயுத வைத்தியர்
405வேலுச்சாமிபிள்ளை, ஆர்.எம்.கே.
406வைத்திய நாதன்
407வைத்தியலிங்க சுவாமி
408வைத்தியலிங்கதேசிகர்
409வைத்தியலிங்கம்மு.
410ஜனககுமாரி, டி.எஸ்.
411ஜனார்த்தனன், என்.
412ஜான் செல்வராஜ், செ.
413ஜான் பி, - டிக்குரூஸ் அண்ணாவி
414ஜெகதா
415ஜெகன்னாத நாயுடு
416ஜெகன்னாத முதலியார்
417ஜேஸ்தாஸ் அப்பாதிகாரி
418ஜோசப் ஐயர்
419ஸ்ரீ யோகநாத ஆவாரேராவ் சாஹேப்
420ஸ்ரீ ஹரி

Comments are closed.