சித்த மருத்துவ நூல்கள்

S.No.புத்தகப் பெயர்ஆசிரியர் பெயர்அச்சகம்முகவரிபதிப்புவருடம்ப.எண்விலை
1நோய் தீர்க்கும் மூலிகை மருந்துகள், அகத்திய மணிஅப்பர் புத்தக நிலையம் தஞ்சாவூர்1967பக்.60. ரூ 1.25
2ஆயுர்வேதக் களஞ்சியம்,அங்கமுத்து முதலியார்1898பக். 196
3இராஜ வைத்திய போதினி முதற் பாகம்அங்கமுத்து முதலியார்வித்தியா ரத்னாகர அச்சுக்கூடம்1932பக். 132, ரூ 0-12-0.
4சிரோரத்ன வைத்திய பூஷ்ணம், அங்கமுத்து முதலியார்இராகவபிள்ளை, விவேகவிளக்க அச்சுக்கூடம்சென்னைமுதற் பதிப்பு1896பக். 192. ரூ 1-4-0
5வைத்தியானுகூல ஜீவரட்சணி, முதற் பாகம்அங்கமுத்து முதலியார்இராமசாமி நாயுடு, இலட்சுமி நாராயண விலாச அச்சியந்திரசாலைதாக்கோலம் முதற் பதிப்பு1896பக். 80.
6மாம்பழம், இயற்கை மருத்துவச் சங்கம்அஞ்சனம் அழகன்காந்தி நினைவு நிதி, மதுரை1978ரூ 1.75
7நீராடும் மர்மம் அல்லது ஸ்நான விதி, அப்துல்குதூஸ் ராவுத்தர் பு.ந.வெ. கிரவுன் அச்சியந்திரசாலை1937பக் 8.
8இரசவாத மஞ்சரி, அப்துல்சலாம், ஏ.எம்.எச்.பி. முகம்மது அப்துல்லா, முஸ்லீம் அபிமானி பிரஸ்சென்னைஇரண்டாம் பதிப்பு1913பக். 10+159
9சந்தான சிந்தாமணி, அப்பாசாமிப்பிள்ளைஞான ரத்னாகரன் அச்சுக்கூடம்திருச்சி,முதற் பதிப்பு1894பக். 336 ரூ 1-4-0.
10வைத்திய மலையகராதி, அப்பாதுரை முதலியார் பூ.ரா.சரவணபவ அச்சியந்திர சாலைசென்னை1930
11மகாமாரி சுரநூல், அப்பாவு மேஸ்திரிவிவேகபானு அச்சுக்கூடம்1915
12பார்வதிக்குப் பரமசிவனுபதேசித்த வைத்திய அரிச்சுவடி முதற் பாகம்அம்மாணி அம்மாள்ஸ்ரீ ஆதிமூலம் பிரஸ்சென்னை1927பக். 60 ரூ 0-4-0
13பார்வதிக்குப் பரமசிவனுபதேசித்த வைத்திய அரிச்சுவடி இரண்டாம் பாகம்அம்மாணி அம்மாள்ஸ்ரீ ஆதிமூலம் பிரஸ்சென்னை1926பக். 60 ரூ 0-4-0
14நயனநூல் நவநீதம்,அமிர்தலிங்கம்பிள்ளை, எஸ்.பக். 38.
15அகத்தியர் நயனவிதி, 500 நாகமுனிவர் நயனவிதி 200, அமிர்தலிங்கம்பிள்ளை, டி.எஸ்.மனோரஞ்சினி பிரஸ்சென்னை1936பக். 174 ரூ 1-4-0
16பித்தகாச விளக்கம்,அமிர்தலிங்கம் பிள்ளைதஞ்சாவூர்.1912பக். 24.
17சரபேந்திர வைத்திய முறை (நயனரோக சிகிச்சை), அமிர்தலிங்கம் பிள்ளை, டி.எஸ். & வெங்கட ராசன், எஸ்.சரஸ்வதி மகால் நூலகம்தஞ்சாவூர்.1959பக். 225. ரூ 3-00
18வைத்திய அட்டவணை, அய்யாக்கண்ணுபிள்ளை1824
19அகத்தியர் செந்தூரம் 300, ஆர்.ஜி.பதி கம்பெனி, அயோத்திதாச கவிராசர், வீ.வாகீஸ்வரி அச்சகம்1962பக். 64 ரூ 1-00.
20போகர் வைத்தியம் 700, அயோத்திதாச கவிராசர், வீ.வித்தியா விநோத அச்சுக்கூடம்1880
21போகர் வைத்தியம் அயோத்திதாச கவிராசர், வீ.இரத்தினநாயகர் & சன்ஸ்சென்னை 1981பக். 128 ரூ 6-00.
22அகத்தியர் லோகமாரணம் 110, சரஸ்வதி மகால் நூல்நிலைய அச்சம்அரங்கராசன், ச.தஞ்சாவூர் 1986பக். 78 ரூ 7-50.
234448 வியாதிகள் (ஒரு விளக்கம்) அரங்கராசன், ச.சரஸ்வதி மகால் நூலகம்தஞ்சாவூர், 1985பக். 136. ரூ 8-50.
24பஸ்ப வகைகள், அரங்கைய நாயக்கர்1800
25வைத்திய அட்டவணை, அரங்கைய நாயக்கர்1800
26அகத்தியர் வைத்திய பாலவாகடம் 300, அருணகிரி முதலியார்முரஹரி அச்சுக்கூடம்சென்னை 1925
27சர்வேச்வர குளிகை என்னும் வைத்திய ஔஷத புத்தகம்முதற் பாகம்அருணாசல சுவாமிஸ்ரீ பாலாம்பிகா விலாச பிரஸ்விருத்தாசலம், 1911பக். 16.
28பிரபல கைவல்லிய சஞ்சீவி, அருணாசலம் செட்டி, எஸ்.ஏ.கே.எம்.தாய்நாடு அச்சகம்திருச்செங்கோடு, 1926பக்.8
29அகத்தியர் ஆயுள்வேதச் சுருக்கம்அருணாசல முதலியார்வி.எஸ். சிங்காரவேலு முதலி, விக்டோரியா அச்சுக்கூடம்வேலூர் 1890, பக்.147 ரூ. 0-10-0.
30அகத்தியர் ஆயுள்வேதச் சுருக்கம்அருணாசல முதலியார்வி.எஸ். சிங்காரவேலு முதலி, விக்டோரியா அச்சுக்கூடம்வேலூர், இரண்டாம் பதிப்பு 1896, பக்.154 ரூ 0-10-0.
31அகத்தியர் குருநாடி சாத்திரம், 235, அருணாசல முதலியார்கலைக்கியாந முத்திராக்ஷர சாலைதிருப்பதி, 1910
32அகத்தியர் சிவகுளிகை 8, அருணாசல முதலியார்ஸரகவிரஞ்சனி முத்திராக்ஷர சாலைகோகுலபுரம், இரண்டாம் பதிப்பு 1876
33அகத்தியர் ஞானம் 8, அருணாசல முதலியார்ஸரகவிரஞ்சனி முத்திரக்ஷர சாலைகோகுலபுரம், இரண்டாம் பதிப்பு 1876
34அகத்தியர் ஞான கக்கிஷம் 5, அருணாசல முதலியார்ஸரகவிரஞ்சனி முத்திரக்ஷர சாலைகோகுலபுரம்,இரண்டாம் பதிப்பு 1876
35இடைக்காட்டுச் சித்தர் பாடல், அருணாசல முதலியார்வித்தியாவிலாச முத்திராக்ஷர சாலைகோகுலபுரம், மூன்றாம் பதிப்பு 1879
36கயிலாயக் கம்பளிச் சட்டை நாயனார் பின்ஞானம் 100, அருணாசல முதலியார்மனோன்மணி விலாச அச்சுக்கூடம்கோகுலபுரம், 1882
37கயிலாசக் கம்பளிச் சட்டை நாயனார் முன்ஞானம் 100, அருணாசல முதலியார்மனோன்மணி விலாச அச்சுக்கூடம்கோகுலபுரம், மூன்றாம் பதிப்பு, 1882
38தன்வந்தரி பகவான் கருக்கிடை நிகண்டு 300, அருணாசல முதலியார்கலைக்கியான முத்திராக்ஷரசாலைசென்னை1880
39திருமூலர் ஞானோபதேசம் 30, அருணாசல முதலியார்சுகவிரஞ்சனி முத்திராக்ஷரசாலைகோகுலபுரம்,இரண்டாம் பதிப்பு, 1876
40திருமூலர் நாதாந்தக் குறிப்பு, திருமூலர் ஞானம் 8, ஞானக்கக்கிஷம் 5, அருணாசல முதலியார்சுகவிரஞ்சனி முத்திராக்ஷரசாலைகோகுலபுரம், 1876
41திருவள்ளுவர் ஞானவெட்டி 1500, அருணாசல முதலியார்கலைக்கியான முத்திராக்ஷரசாலைசென்னை நான்காம் பதிப்பு1883
42பதினெண்சித்தர் நாடி சாத்திரம், அருணாசல முதலியார்கலைக்கியான முத்திராக்ஷரசாலைசென்னை 1884, பக். 212 ரூ 0-4-0.
43புலிப்பாணி வைத்தியம் 500, அருணாசல முதலியார்கலைக்கியான முத்திராக்ஷரசாலைசென்னைஇரண்டாம் பதிப்பு 1883
44வைத்திய மலையகராதி, அருணாசல முதலியார்கலைக்கியான முத்திராக்ஷரசாலைசென்னை1912
45வான்மீகர்-சிவயோகம் 10 (சுத்த ஞானம் 9), அருணாசல முதலியார்சுகவிரஞ்சனி முத்திராக்ஷரசாலைகோகுலபுரம்,இரண்டாம் பதிப்பு.1876
46வைத்திய மலையகராதி, அருணாசல முதலியார்மனோன்மணி விலாச அச்சுக்கூடம்கொண்ணூர்,1928
47மலையகராதி, அருணாசல முதலியார், கே., இரத்தின முதலியார், டிகலைக்கியான முத்திராக்ஷரசாலைசென்னை1881
48அகத்தியர் குணக்குறி, அருளானந்த சுவாமிகள்சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம்சென்னைஇரண்டாம் பதிப்பு 1892
49யூகிமுனி சாத்திரம் 1000, முதல் பாகம்மூன்றாம் பாகம்,அழகப்ப முதலியார், எம்.1909
50சித்த அனுபூதி, அனந்த பத்ம நாபசாமி1922
51உடல் எடை, தொந்தி, மலச்சிக்கல் நீக்கும் யோகாசனங்கள்,ஆண்டியப்பன், இரா.திருநெல்வேலி,1981
52சித்த மருத்துவம், ஆண்டியப்பன், தே. & குமாரசாமி, இரா.முத்து பதிப்பகம்மதுரை1979,பக். 88,ரூ 4-50.
53அனுபவ வைத்திய சாஸ்திரம், ஆபிரகாம் பண்டிதர், ஏ.ஜே.டார்லிங் பிரிண்டிங் பிரஸ்பாளையங்கோட்டை,1920பக். 34.
54மருத்துவ போதனையும் நற்சான்றுகளும், ஆபிரகாம் பண்டிதர், எம்.ஹோ அண் கோ பிரிமியர் அச்சுக்கூடம்சென்னைநான்காம் பதிப்பு 1895பக். 95,ரூ 0-1-0.
55மகா சக்தி வாய்ந்த மருந்துகளின் சஞ்சிகை, ஆதிமூர்த்தி ராஜா, எல்.கிருஷ்ணவிலாசம் பிரஸ்திருப்பாப்புலியூர்,முதற்பதிப்பு 1922,பக். 22.
56பதார்த்தகுண சிந்தாமணி, மூலமும் உரையும் ஆதிமூல பாவலர், ரா.பாரதி விலாச அச்சுக்கூடம்வேலப்பாடி,1940
57அகத்தியர் அமுதக் கலைஞானம் 1200 ஆறுமுக சுவாமிகள்பரப்பிரம்ம முத்திராக்ஷரசாலைதிருவெண்காடு,நான்காம் பதிப்பு 1887
58அகத்தியர் ஆயுள்வேதம் 1200 ஆறுமுக சுவாமிகள்பரப்பிரம்ம முத்திராக்ஷரசாலைதிருவெண்காடு,இரண்டாம் பதிப்பு 1876
59அகத்தியர் ஏமதத்துவம் என்னும் பஞ்ச காவிய நிகண்டு 800 ஆறுமுக சுவாமிகள்பரப்பிரம்ம முத்திராக்ஷரசாலைதிருவெண்காடு,இரண்டாம் பதிப்பு 1876
60அகத்தியர் குருநாடி சாத்திரம் 235 ஆறுமுக சுவாமிகள்பரப்பிரம்ம முக்கிராக்ஷரசாலைதிருவெண்காடு,மூன்றாம் பதிப்பு 1873பக். 52.
61அகத்தியர் செந்தூரம் 300 ஆறுமுக சுவாமிகள்பரப்பிரம்ம முக்கிராக்ஷரசாலைதிருவெண்காடு,முதற் பதிப்பு1882
62அகத்தியர் பரிபூரணம் 400 ஆறுமுக சுவாமிகள்பரப்பிரம்ம முக்கிராக்ஷரசாலைதிருவெண்காடு,இரண்டாம் பதிப்பு 1879
63அகத்தியர் பரிபூரணம் 400 ஆறுமுக சுவாமிகள்பரப்பிரம்ம முக்கிராக்ஷரசாலைதிருவெண்காடு,நான்காம் பதிப்பு 1887
64அகத்தியர் பரிபூரணம் 400 ஆறுமுக சுவாமிகள்பூமகள் விலாச அச்சுக்கூடம்சென்னை1918
65அகத்தியர் பூரண சூத்திரம் 216 ஆறுமுக சுவாமிகள்பரப்பிரம்ம முத்திராக்ஷரசாலைதிருவெண்காடு,நான்காம் பதிப்பு 1884
66அகத்தியர் வகார மதிவெண்பா 100ஆறுமுக சுவாமிகள்பரப்பிரம்ம முத்திராக்ஷரசாலைதிருவெண்காடு,இரண்டாம் பதிப்பு 1883
67அகத்தியர் வைத்திய காவியம் 1500 ஆறுமுக சுவாமிகள்பரப்பிரம்ம முத்திராக்ஷரசாலைதிருவெண்காடு,இரண்டாம் பதிப்பு 1880
68அகத்தியர் வைத்திய பூரணம் 250 ஆறுமுக சுவாமிகள்பரப்பிரம்ம முத்திராக்ஷரசாலைதிருவெண்காடு,நான்காம் பதிப்பு 1884
69அகத்தியர் வைத்திய இரத்தினச் சுருக்கம் 360 ஆறுமுக சுவாமிகள்பரப்பிரம்ம முத்திராக்ஷரசாலைதிருவொற்றியூர்,1867
70அகத்தியர் வைத்திய இரத்தினச் சுருக்கம் 360 ஆறுமுக சுவாமிகள்பரப்பிரம்ம முத்திராக்ஷரசாலைதிருவெண்காடு,நான்காம் பதிப்பு 1879
71அகத்தியர் தைலமுறைகள் 100 ஆறுமுக சுவாமிகள்புவனேஸ்வரி அச்சுக்கூடம்சென்னை1927
72அகத்தியர் தைலமுறைகள் 100ஆறுமுக சுவாமிகள்பரப்பிரம்ம முத்திராக்ஷரசாலைதிருவெண்காடு,நான்காம் பதிப்பு 1884
73அகத்தியர் தைலமுறைகள் 100 ஆறுமுக சுவாமிகள்பெரியநாயகி அம்மன் அச்சுக்கூடம்சென்னை1935
74அகத்தியர் தைலமுறைகள் 100, ஆறுமுக சுவாமிகள்திருமகள் விலாச அச்சு நிலையம்சென்னை1953, பக். 30, ரூ 0-10-0.
75அகத்தியர் வைத்திய வல்லாதி 600 ஆறுமுக சுவாமிகள்பரப்பிரம்ம முத்திராக்ஷரசாலைதிருவெண்காடு,1874
76இடைக்காட்டுச் சித்தர் பாடல், ஆறுமுக சுவாமிகள்பரப்பிரம்ம முத்திராக்ஷரசாலைதிருவொற்றியூர்,இரண்டாம் பதிப்பு 1883
77உரோமரிஷி வகார சூத்திரம் 16, ஆறுமுக சுவாமிகள்பரப்பிரம்ம முத்திராக்ஷரசாலைதிருவொற்றியூர்,1883
78சிவவாக்கியர் சிவவாக்கியம், ஆறுமுக சுவாமிகள்பரப்பிரம்ம முத்திராக்ஷரசாலைதிருவொற்றியூர்,இரண்டாம் பதிப்பு 1883
79தன்வந்திரி பாலவாகடம் 360 (சிமிட்டி இரத்தினச் சுருக்கம்) ஆறுமுக சுவாமிகள்பரப்பிரம்ம முத்திராக்ஷரசாலைதிருவெண்காடு,இரண்டாம் பதிப்பு 1876
80திருமூலர் வைத்தியம் கருக்கிடை 600 ஆறுமுக சுவாமிகள்பரப்பிரம்ம முத்திராக்ஷரசாலைதிருவெண்காடு,1884
81திருமூலர் ஞானோபதேசம் 30 ஆறுமுக சுவாமிகள்பரப்பிரம்ம முத்திராக்ஷரசாலைதிருவொற்றியூர்,இரண்டாம் பதிப்பு 1883
82திருவள்ளுவர் ஞானவெட்டி 1500 ஆறுமுக சுவாமிகள்பரசுராம முதலியார், பரப்பிரம்ம முத்திராக்ஷரசாலைதிருவொற்றியூர்,1874
83திருவள்ளுவர் ஞானவெட்டி 1500 ஆறுமுக சுவாமிகள்பரப்பிரம்ம முத்திராக்ஷரசாலைதிருவெண்காடு,நான்காம் பதிப்பு 1886
84பாம்பாட்டிச் சித்தர் பாடல் ஆறுமுக சுவாமிகள்பரப்பிரம்ம முத்திராக்ஷரசாலைதிருவொற்றியூர்,1878, 1886
85போகர் சரக்கு வைப்பு 800, ஆறுமுக சுவாமிகள்ஸ்ரீ மட்டுவார்குழலி அச்சுக்கூடம்சென்னை1893பக்.114.
86போகமுனிவர் நிகண்டு 1200, முதற் காண்டம் ஆறுமுக சுவாமிகள்பரப்பிரம்ம முத்திராக்ஷரசாலைதிருவொற்றியூர்,1898
87அகத்தியர் வாத சௌமியம் 1200, ஆறுமுக ஞானியார்தொண்டை மண்டலம் அச்சியந்திரசாலைசென்னை1893
88அகத்தியர் வாதஞான சௌமியம் 1200, ஆறுமுக ஞானியார்ஸ்ரீ ஆதிமூலம் பிரஸ்சென்னை1927
89சுப்பிரமணியர் ஞானம் 500, ஆறுமுகத்தம்பிரான்வாணிவிலாச அச்சுக்கூடம்சென்னை1930
90அகத்தியர் இராஜாங்க நாடி 25, ஆறுமுக தேசிகர்வாணவிலாச அச்சுக்கூடம்சென்னை1883
91அகத்தியர் கன்ம சூத்திரம் 150, (சூதமுனி நாடி 30, இராஜாங்க நாடி 25), ஆறுமுக தேசிகர்வாணிவிலாச அச்சுக்கூடம்சென்னை1882
92அகத்தியர் குணவாடகம்ஆறுமுக தேசிகர்வாணிவிலாச அச்சுக்கூடம்திருத்தணிகை,1885பக்.55.
93அகத்தியர் பரிபாஷைத்திரட்டு, ஆறுமுக தேசிகர்வாணிவிலாச அச்சுக்கூடம்திருத்தணிகை 1898
94அகத்தியர் வைத்திய காவியம் 1500, ஆறுமுக தேசிகர்முரஹரி அச்சுக்கூடம்சென்னை1923, பக். 236. ரூ 1-0-0.
95அகத்தியர் வைத்திய காவியம் 1500, ஆறுமுக தேசிகர்வித்யா ரத்னாகரம் பிரஸ்சென்னை1935, பக். 232. ரூ 0-12-0.
96அகத்தியர் வைத்திய பூரணம் 205, ஆறுமுக தேசிகர்வாணிவிலாச அச்சுக்கூடம்சென்னை1882
97அகத்தியர் இராமதேவர் சிவயோகம் 200, ஆறுமுக தேசிகர்வாணிவிலாச அச்சுக்கூடம்திருத்தணிகை,1885பக். 45.
98தன்வந்திரி தைலம் 500 ஆறுமுக தேசிகர்புவனேஸ்வரி அச்சுக்கூடம்சென்னை1925
99புலிப்பாணி பலதிரட்டு ஜாலம் (ஜாலத்திரட்டு), ஆறுமுக தேசிகர்வாணிவிலாச அச்சுக்கூடம்சென்னை1882
100வீரமாமுனிவர் ஜாலத்திரட்டு, ஆறுமுக தேசிகர்வாணிவிலாச அச்சுக்கூடம்சென்னை1882
101மருத்துவ மணிமாலை, ஆறுமுகநாதன், ச.சண்முகானந்தா புத்தகசாலைசென்னைமுதல், இரண்டாம் பதிப்பு1972, 1983. பக்.32. ரூ 1-00.
102சித்தமருத்துவம் என்னும் நல்வாழ்வுக் களஞ்சியம், ஆறுமுகநாதன், ச.சண்முகானந்தா புத்தகசாலைசென்னைஇரண்டாம் பதிப்பு, 1983, பக்.200. ரூ 6-00.
103வைத்திய மூலிகை அகராதி, ஆறுமுக முதலியார் பெ.முரஹரி பிரஸ்சென்னை1924
104அகத்தியர் வைத்தியக்கும்மி, ஆறுமுக முதலியார், வே.சற்குணாநிதி அச்சுக்கூடம் மூன்றாம் பதிப்பு,1875
105அகத்தியர் வைத்தியக்கும்மி, ஆறுமுக முதலியார், வே.சற்குணாநிதி அச்சுக்கூடம் 1882
106அகத்தியர் வைத்திய பாலவாகடம் 300 ஆறுமுக முதலியார், வே.பரப்பிரம்ம முத்திராக்ஷரசாலைதிருவெண்காடு,1885பக்.90
107தன்வந்தரி கருக்கிடை நிகண்டு 300, ஆறுமுக முதலியார், வே.ஸ்ரீ ஆதிமூலம் பிரஸ்1925
108தேரையார் வைத்தியம் 500ஆறுமுக முதலியார், வே.பிரபாகர அச்சுக்கூடம்சென்னை1883
109தேரையார் வைத்தியம் 500ஆறுமுக முதலியார், வே.பிரபாகர அச்சுக்கூடம்சென்னை1891
110நந்தீசர்ஞானம் 100,ஆறுமுக முதலியார், வே.சற்குணாநிதி அச்சுக்கூடம்1871பக். 28
111பதினெண்சித்தர் நாடிசாஸ்திரம்,ஆறுமுக முதலியார், வே.சிற்றம்பல விலாசம் பிரஸ்சென்னை1901
112அகத்தியர் ஏமதத்துவம் என்னும் பஞ்ச காவிய நிகண்டு 800, ஆறுமுக முதலியார், வே. கந்தசாமிமுதலியார், வே. பரசுராம்முதலியார் டி.இ.பரப்பிரம்ம முத்திராக்ஷரசாலைதிருவெண்காடு,முதற் பதிப்பு 1871பக்.192.
113அகத்தியர் ஆயுள்வேதம் 1200, ஆறுமுக முதலியார், வே. கந்தசாமிமுதலியார், வே. பரசுராம்முதலியார் டி.இ.பரப்பிரம்ம முத்திராக்ஷரசாலைதிருவெண்காடு,முதற் பதிப்பு 1869
114அகத்தியர் வைத்திய பாலவாகடம் 300,ஆறுமுக முதலியார், வே & கந்தசாமி முதலியார், வே.பரப்பிரம்ம முத்திராக்ஷரசாலைதிருவெண்காடு,முதற் பதிப்பு1873
115அகத்தியர் வைத்திய பாலவாகடம் 300,ஆறுமுக முதலியார், வே & கந்தசாமி முதலியார், வே.பரப்பிரம்ம முத்திராக்ஷரசாலைதிருவொற்றியூர்1885பக். 90
116இராமதேவர் வைத்திய காவியம் 1000,ஆறுமுக முதலியார், வே & கந்தசாமி முதலியார், வே.பரப்பிரம்ம முத்திராக்ஷரசாலைதிருவொற்றியூர்முதற் பதிப்பு1869
117தன்வந்திரி கலைஞானம் 500,ஆறுமுக முதலியார், வே & கந்தசாமி முதலியார், வே.பரப்பிரம்ம முத்திராக்ஷரசாலைதிருவொற்றியூர்முதற் பதிப்பு1869
118தன்வந்திரி கலைஞானம் 500,ஆறுமுக முதலியார், வே & கந்தசாமி முதலியார், வே.பரப்பிரம்ம முத்திராக்ஷரசாலைதிருவொற்றியூர்இரண்டாம் பதிப்பு1878
119தேரையார் வைத்தியம் 500ஆறுமுக முதலியார், வே & கந்தசாமி முதலியார், வே.இலக்கணக் களஞ்சிய அச்சுக்கூடம்1869
120பதினெண்சித்தர் நாடி சாத்திரம், ஆறுமுக முதலியார், வே & கந்தசாமி முதலியார், வே.சற்குணாநிதி அச்சுக்கூடம்1871
121பதினெண்சித்தர் நாடி சாத்திரம்,ஆறுமுக முதலியார், வே & கந்தசாமி முதலியார், வே.கலைக்கியான முத்திராக்ஷரசாலைசென்னைநான்காம் பதிப்பு1884
122பதினெண்சித்தர் நாடி சாத்திரம்ஆறுமுக முதலியார், வே & கந்தசாமி முதலியார், வே.வேதாந்த சமரச விளக்க அச்சுக்கூடம் பிரிங்கிமாநகரம்விஷுவருடம்.பக். 212
123போகர் நிகண்டு 1200, முதற் காண்டம், ஆறுமுக முதலியார், வே & கந்தசாமி முதலியார், வே.ஸ்ரீ ஆதிமூலம் பிரஸ்சென்னைபக். 331ரூ 2-00
124போகர் வைத்திய காவியம் 1000,ஆறுமுக முதலியார், வே & கந்தசாமி முதலியார், வே.அ. வீராசாமி நாயுடு பரப்பிரம்ம முத்திராக்ஷரசாலைதிருவொற்றியூர்,1869
125மெய்ஞானம் திருமந்திரம் 1500,ஆறுமுக முதலியார், வே. & களத்தூர் பரசுராம முதலியார்பரப்பிரம்ம முத்திராக்ஷரசாலைதிருவொற்றியூர்1873
126தாவரம்,இரத்தினம், கா.போசைவ பரிபாலன சங்கம்,1950
127அதிர்ச்சி தரும் நோய்களும் அதை நீக்கும் வழிகளும்,இரத்தின சண்முகனார்அருணோதயம் பதிப்பகம் சென்னை1979
128அனுபவ வைத்திய முறைகள் 1000,இரத்தின சண்முகனார்அன்பு இல்லம், சென்னை1981
129உள்ளத்தைக் காப்பாற்று,இரத்தின சண்முகனார்அருணோதயம் பதிப்பகம் சென்னை1978ரூ. 8-00
130எளிய தமிழ் வைத்திய முறைகள்,இரத்தின சண்முகனார்தேவி நிலையம் சென்னை1978ரூ. 8-50
131கண் பாதுகாப்பும் கண் மருத்துவமும்,இரத்தின சண்முகனார்அறிவு நிலையம் சென்னை1981
132கனிகள் மருத்துவம்,இரத்தின சண்முகனார்அறிவு நிலையம் சென்னை1981
133குழந்தை வளர்ப்பும் குழந்தை மருத்துவமும்,இரத்தின சண்முகனார்அருணோதயம் பதிப்பகம் சென்னை1980பக். 100 ரூ 5-00
134சத்துணவுத் திட்டம்,இரத்தின சண்முகனார்அருணோதயம் பதிப்பகம்சென்னை1979ரூ. 5-00
135நரம்புத் தளர்ச்சியும் நீக்கும் வழிகளும்,இரத்தின சண்முகனார்அறிவுச்சுடர் பதிப்பகம்1979
136நூறு ஆண்டுகள் வாழ வழிகள்,இரத்தின சண்முகனார்அறிவு நிலையம் சென்னை1978ரூ. 7-00
137நோய் தீர்க்கும் உணவு முறைகள், இரத்தின சண்முகனார்அருணோதயம் பதிப்பகம் சென்னை1979
138பால் தேன் மருத்துவம்,இரத்தின சண்முகனார்அறிவு நிலையம் சென்னை1981
139மருந்தில்லா மருத்துவம்,இரத்தின சண்முகனார்அருணோதயம் பதிப்பகம் சென்னை1981ரூ. 10-00
140மலர்கள் காய்கறிகள் மருத்துவம்,இரத்தின சண்முகனார்1981பக். 128 ரூ 6-00
141மனத்தளர்ச்சியை நீக்குவது எப்படி?இரத்தின சண்முகனார்அருணோதயம் பதிப்பகம் சென்னை1979
142மனநோயும் நீக்கும் வழிகளும்,இரத்தின சண்முகனார்அறிவு நிலையம் சென்னை1978ரூ. 5-50
143வெங்காயம் வெள்ளைப்பூண்டு மஞ்சள் மருத்துவம்,இரத்தின சண்முகனார்அறிவு நிலையம் சென்னை1980
144வேர்கள் பட்டைகள் மருத்துவம்,இரத்தின சண்முகனார்அறிவு நிலையம் சென்னை1981
145அகத்தியர் வைத்திய காவியம், இரத்தின முதலியார், தி.கலைக்கியான முத்திராக்ஷரசாலைசென்னை1935
146அகத்தியர் வைத்திய சில்லரைக் கோவை,இரத்தினவேலு முதலியார்வாணிவிலாச அச்சுக்கூடம்ஆதிபுரி1888பக். 724, ரூ 1-0-0
147போகர் வைத்தியம் 700, இரத்தினவேலு முதலியார்வாணிவிலாச அச்சுக்கூடம்ஆதிபுரி1908
148வீரமாமுனிவர் வைத்திய நசகாண்டம்,இராகவமூர்த்தி, தா.ஏ.ஆதிவித்வ மனோரஞ்சனி அச்சுக்கூடம்1974
149அகத்தியர் பரிபாஷைத் திரட்டு, இராசு நாயகர்வித்யா வினோத அச்சுக்கூடம்செங்கற்பட்டு1877
150இரண வைத்தியம்,இராஜன், வி.எ.டி.சரஸ்வதி புத்தகசாலைகொழும்பு1867
151யோகாசன முறையில் வைத்தியம்,இராஜன், என்.திருச்செந்தூரான் பதிப்பகம் சென்னை1981
152பெண்களுக்கு யோகாசனம்,இராஜன், என். & இராஜசுந்தரிவேதகிரி மேஸ்திரி தெரு, சென்னை1980
153ஆயுர்வேத உபதேசங்கள்,இராஜ இராஜேஸ்வர சர்மா, சி.சரஸ்வதி மகால் நூலகம்தஞ்சாவூர்1968பக். 74
154கர்ப்பிணி ரட்சை, (எஸ். இராமலிங்கம்பிள்ளை ஆக்கிய தமிழாகத்துடன் கூடியது)இராஜ இராஜேஸ்வர சர்மா, சி.சரஸ்வதி மகால் நூலகம்தஞ்சாவூர்1970பக். 27, ரூ.0-75.
155குழந்தை பராமரிப்பு, இராஜ இராஜேஸ்வர சர்மா, சி.சரஸ்வதி மகால் வெளியீடுதஞ்சாவூர்1971பக். 24, ரூ 0-75
156பத்தியமும் அபத்தியமும் பாகம் 1,இராஜ இராஜேஸ்வர சர்மா, சி.சரஸ்வதி மகால் வெளியீடுதஞ்சாவூர்1972ரூ 1-00
157மதிமோச விளக்கம்,இராஜகோபாலபூபதி, தூ.சி.சாது அச்சுக்கூடம்சென்னை1962பக்.223, ரூ 1-0-0
158மருத்துவக்கலை அன்றும் இன்றும்இராஜதுரை, ரா.கிறித்துவ இலக்கியச் சங்கம்1969பக்.129, ரூ 4-00
159கொங்கண நாயனார் வாத காவியம் 3000,இராஜயோகானந்த சுவாமிகள் & ஹகீம் ப. முகமது அப்துல்லா சாயபுமுஸ்லீம் அபிமானி பிரஸ்சென்னை1913
160சத்துள்ள உணவுகள் உண்டு ஆரோக்கியமாய் வாழ்வது எப்படி?இராஜா, எஸ்.ஏ.எஸ்.வள்ளல் பாரி அச்சகம்சென்னை1982பக், 79, ரூ 5-00
161நந்தீசர் கருக்கிடை 300,இராஜூ முதலியார், டி.பி. மார்க்கலிங்க நாயனார் பரப்பிரம்ம அச்சுக்கூடம்சென்னைமுதற் பதிப்பு1914
162அகத்தியர் குருநாடி சாத்திரம் 235, இராஜூ முதலியார், வீ.வித்தியாரத்னாகர் அச்சுக்கூடம் பிடாரித்தாங்கல்1922பக். 40, ரூ 0-6-0
163திருமூலர் குணவாகடத்திரட்டு,இராஜூ முதலியார், வீ.வித்தியாரத்னாகர் அச்சுக்கூடம் பிடாரித்தாங்கல்1922பக். 19, ரூ 0-6-0
164உடலைக் காக்க உயர்வான வழிகள்,இராஜேந்திரன் பி.எல்.மருதமலையான் பதிப்பகம் சென்னை1979
165நோய் தீர்க்கும் நூதன வழிகள், இராஜேந்திரன் பி.எல்.காந்திமதி பிரசுரம் சென்னை1979
166அகத்தியர் வைத்திய இரத்தினச் சுருக்கம் 360, இராதாகிருஷ்ணன், கே.திருமகள் விலாச அச்சுக்கூடம்சென்னை1955பக். 127, ரூ 1-12-0
167நோயின்றி வாழ முடியுமா?இராதாகிருஷ்ணன், மு.அரிமா பதிப்பகம் சேலம்1979
168வாழைப்பூ,இராமசாமி, ஆழி. வே.பழனியப்பா பிரதர்ஸ்சென்னை1978ரூ 6-00
169சித்த வைத்திய அனுபோகக் களஞ்சியம்,இராமசாமி நாயுடுதமிழ் சித்த வைத்தியச் சங்கம்திருச்சி,1977பக். 32, ரூ 1-50
170ஊர்வசி பஞ்ச இரத்தினம்,இராமசாமி முதலியார் ப.1899
171அகத்தியர் இடைபாகம் 400, முதல் பாகம்இராமசாமி முதலியார் பாலூர்.ஹெச். தேவதாஸ் அச்சுக்கூடம்1936
172ஆயுர்வேத பரிசோதனம்,இராமநாத சாஸ்திரி, யு.சுதேசமித்திரன் அச்சகம்சென்னை1926பக். 57
173சித்த மருத்துவம் - நோயும் நோய் தீர்க்கும் முறையும்,இராமமூர்த்தி, அ.இமயம் பதிப்பகம் நாகப்பட்டினம்,1957
174தினக்கிரமாலங்காரம்,இராமலிங்கத்தேவர், வீ.பிரின்ஸ் ஆப் வேல்ஸ் அச்சியந்திரசாலைசென்னை1895பக். 16
175அகத்தியர் உயர்ஞானம் 1, தனி ஞானம் 1&2, இராமலிங்க முதலியார்சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம்சென்னை1898ரூ 0-8-0
176அகத்தியர் ஞானம் 9,இராமலிங்க முதலியார்சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம்சென்னை 1899
177அகத்தியர் ஞானம் 16,இராமலிங்க முதலியார்சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம்சென்னை 1899
178அகப்பேய்ச் சித்தர் பாடல்,இராமலிங்க முதலியார்சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம்சென்னை1899
179அழுகணிச் சித்தர் பாடல்,இராமலிங்க முதலியார்சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம்சென்னை1899
180இடைக்காட்டுச் சித்தர் பாடல்,இராமலிங்க முதலியார்சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம்சென்னை1899
181உரோமரிஷி ஞானம்,இராமலிங்க முதலியார்சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம்சென்னை1899
182கருவூரார் காயக்கப்பல்,இராமலிங்க முதலியார்சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம்சென்னை1898
183குதம்பைச் சித்தர் பாடல்,இராமலிங்க முதலியார்சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம்சென்னை1899
184சட்டைமுனி ஞானம்,இராமலிங்க முதலியார்சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம்சென்னை1899
185திருமூலர் ஞானம்,இராமலிங்க முதலியார்சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம்சென்னை1899
186பதினெண்சித்தர் ஞானக்கோவை,இராமலிங்க முதலியார்சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம்சென்னை1898, 1899
187பாம்பாட்டிச் சித்தர் பாடல், இராமலிங்க முதலியார்சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம்சென்னை1899
188வான்மீகர் சூத்திர ஞானம் 16,இராமலிங்க முதலியார்சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம்சென்னை1898
189மகப்பேறு மருத்துவம்,இராமானந்தலு நாயுடு, கே.ஸ்ரீ தர அச்சுக்கூடம்முதற் பதிப்பு1876
190பாபாஜி போகர் கண்ட யோகம் 3 பாகம்,இராமையா, யோகி சா.அ.அ.கிரியா பாபாஜி சங்கம்சக்தி நிலையம் சென்னை1980
191இருமல் ஜலதோஷ நிவாரண மருந்துகள்,இலட்சுமணன், கே.எஸ்.அருள் பதிப்பகம்சென்னை1974பக். 56, ரூ 1-50
192எலுமிச்சை வைத்தியம்,இலட்சுமணன், கே.எஸ்.அருள் பதிப்பகம்சென்னைமூன்றாம் பதிப்பு 1975பக். 56, ரூ 1-50
193கர்ப்பிணிகளுக்குக் கைகண்ட மருந்துகள்,இலட்சுமணன், கே.எஸ்.அருள் பதிப்பகம்சென்னை1973பக். 56
194குழந்தை நோய்களும் மருந்துகளும்,இலட்சுமணன், கே.எஸ்.அருள் பதிப்பகம்சென்னைஇரண்டாம் பதிப்பு1974பக். 56, ரூ 1-50
195சர்ம ரோக நிவாரண மருந்துகள்,இலட்சுமணன், கே.எஸ்.அருள் பதிப்பகம்சென்னைஇரண்டாம் பதிப்பு1975பக். 56ரூ 1-50
196சுக்கு மிளகு சீரக வைத்தியம்,இலட்சுமணன், கே.எஸ்.சுவாமி பதிப்பகம் சென்னை 1966பக். 72
197தலைவலி வயிற்றுவலி நீங்கத் தன்னிகரற்ற மருந்துகள்,இலட்சுமணன், கே.எஸ்.அருள் பதிப்பகம்சென்னை 1976பக். 52,ரூ 1-50
198தாது விருத்திக்குத் தன்னிகரற்ற மருந்துகள்,இலட்சுமணன், கே.எஸ்.அருள் பதிப்பகம்சென்னை 1976பக். 48,ரூ 1-50
199தேனின் மருத்துவ குணங்கள்,இலட்சுமணன், கே.எஸ்.அருள் பதிப்பகம்சென்னை 1976பக். 48,ரூ 1-50
200தொந்தியைக் கரைப்பது எப்படி?இலட்சுமணன், கே.எஸ்.அருள் பதிப்பகம்சென்னை 1973பக். 68ரூ 1-50
201நோய் தீர்க்கும் பழங்கள்,இலட்சுமணன், கே.எஸ்.அருள் பதிப்பகம்சென்னைஇரண்டாம் பதிப்பு1976பக். 56ரூ 1-50
202நோய் தீர்க்கும் பூக்கள்,இலட்சுமணன், கே.எஸ்.அருள் பதிப்பகம்சென்னைஇரண்டாம் பதிப்பு1975பக். 56ரூ 1-50
203பல் நோய் மருந்துகள்,இலட்சுமணன், கே.எஸ்.அருள் பதிப்பகம்சென்னைஇரண்டாம் பதிப்பு1975பக். 56ரூ 1-50
204மாமிச உணவின் மருத்துவக் குணங்கள்,இலட்சுமணன், கே.எஸ்.அருள் பதிப்பகம்சென்னைஇரண்டாம் பதிப்பு1974பக். 56ரூ 1-50
205மூலரோக நிவாரண மருந்துகள்,இலட்சுமணன், கே.எஸ்.அருள் பதிப்பகம்சென்னைஇரண்டாம் பதிப்பு1975பக். 52ரூ 1-50
206வாயுத் தொல்லை நீங்க வகையான மருந்துகள்,இலட்சுமணன், கே.எஸ்.அருள் பதிப்பகம்சென்னை1974பக். 56ரூ 1-50
207வெள்ளைப் பூண்டு வைத்தியம்,இலட்சுமணன், கே.எஸ்.அருள் பதிப்பகம்சென்னைஇரண்டாம் பதிப்பு1974பக். 56ரூ 1-50
208ஆரோக்கிய இரகசியம்,இலட்சுமிசுப்பிரமணியம், எஸ்.வானதி பதிப்பகம்சென்னை1981
209சர்வரோக நிவாரணி,இலட்சுமி நரசுமுதலி, வி. & சோமசுந்தரமுதலிகே.ஆர்.வி.&கோ. பிரஸ்கோயம்புத்தூர்முதற் பதிப்பு1913
210அறுவை மருத்துவத்தில் நோயாளியைப் பரிசோதிக்கும் முறைமை,உத்தமராயன், க.சு.தமிழ் நாடு அரசுசென்னை1981பக். 48
211சித்த மருத்துவாங்கச் சுருக்கம்உத்தமராயன், க.சு.அரசினர் பதிப்பகம்சென்னைமுதற் பதிப்பு, இரண்டாம் பதிப்பு1953, 1983பக். 538ரூ 53-80
212சித்தர் அறுவை மருத்துவம்,உத்தமராயன், க.சு.தமிழ் நாடு அரசு அச்சகம்சென்னை1968பக். 216ரூ 9-20
213தோற்றக் கிரம ஆராய்ச்சியும் சித்த மருத்துவ வரலாறும்,உத்தமராயன், க.சு.அரசு அச்சகம்சென்னை1978பக். 344
214சித்த வைத்தியத் திரட்டு,உத்தமராயன், க.சு. & குப்புசாமி முதலியார், க.நா.பாரி நிலையம் சென்னைமுதற் பதிப்பு, இரண்டாம் பதிப்பு, நான்காம் பதிப்பு1933, 1951, 1979பக். 368ரூ 12-50
215தேரையார் மருந்து பாரதம்,உத்தமராயன், க.சு. & தியாகராசன், இரா.மேகலா அச்சகம்சென்னைமுதற் பதிப்பு (மூலம்), இரண்டாம் பதிப்பு (மூலமும் உரையும்)1909, 1975பக். 144ரூ 9-00
216இயற்கை மருத்துவ அடிப்படை,எழிலர்அரிமா பதிப்பகம் அம்மாப் பேட்டை, சேலம்1979
217மணிமந்திர வைத்திய சேகரம்,ஏகாம்பர சோதிடர்பூமகள் விலாச அச்சுக்கூடம்சென்னை1935பக். 210
218அனுபோக இரண வைத்திய சிந்தாமணி,ஏகாம்பர முதலியார்குப்புசாமி நாயுடு,1903பக். 72
219இரண வைத்திய சிந்தாமணி,ஏகாம்பர முதலியார்கிலாஸ்சன் அச்சுக்கூடம்சென்னை1903பக். 72ரூ 0-50
220சர்வ விஷ முறிப்பு, மூலமும் உரையும்ஏகாம்பர முதலியார்ஸ்ரீ சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம்சென்னை1941பக். 24
221வைத்திய அரிச்சுவடி, ஏகாம்பர முதலியார்திருமகள் அச்சு நிலையம் சென்னை1982பக். 128
222வைத்தியத் திறவுகோல், ஏகாம்பர முதலியார்பெரிய நாயகியம்மன் அச்சுக்கூடம்சென்னை1922ரூ 0-8-0
223அகத்தியர் அமுதக் கலைஞானம் 1200, ஏழுமலைபிள்ளை பி.விவேக விளக்க அச்சுக்கூடம்சென்னைஇரண்டாம் பதிப்பு1884ரூ 0-3-0
224அகத்தியர் பரிபூரணம் 400,ஏழுமலைபிள்ளை பி.விவேக விளக்க அச்சுக்கூடம்சென்னைமூன்றாம் பதிப்பு 1877ரூ 0-2-0
225அகத்தியர் வைத்திய இரத்தினச் சுருக்கம் 360,ஏழுமலைபிள்ளை பி.விவேக விளக்க அச்சுக்கூடம்சென்னைமூன்றாம் பதிப்பு 1877ரூ 0-2-0
226யூகி வைத்திய சிந்தாமணி 800,ஏழுமலைபிள்ளை பி.விவேக விளக்க அச்சுக்கூடம்சென்னைஇரண்டாம் பதிப்பு1877
227அகத்தியர் நாலு காண்டவைத்திய காவியம்,ஐயாசாமி முதலியார், வே.நா. & கந்தசாமிகலைக்கியான முத்திராக்ஷரசாலைசென்னை1896ரூ 1-4-0
228போகமுனிவர் 7000, முதல் பகுதி,கங்காதரத்தேவர் பி.ஸ்ரீ நிகேதன அச்சுக்கூடம்சென்னை1892பக். 162ரூ 1-00
229போகர் முதலாம் ஆயிரம்,கங்காதரத்தேவர் பி.பழனி தண்டாயுதபாணி திருக்கோயில் வெளியீடுசென்னைரூ 8-60
230போகர் இரண்டாம் ஆயிரம்,கங்காதரத்தேவர் பி.பழனி தண்டாயுதபாணி திருக்கோயில் வெளியீடுசென்னைரூ 8-60
231போகர் மூன்றாம் ஆயிரம்கங்காதரத்தேவர் பி.பழனி தண்டாயுதபாணி திருக்கோயில் வெளியீடுசென்னைரூ 8-60
232வாந்தி பேதி ரோக நிவர்த்தி,கங்காதரத்தேவர் பி.வி.என். ஜூபிலி அச்சுக்கூடம்சென்னைமுதற் பதிப்பு1891பக். 28ரூ 0-2-0
233ஔவையார் உயர்ஞான சரநூல் சாத்திரம் (தினக்கிரமாலங்காரம்),கங்காதர நாவலர்பிரின்ஸ் ஆப் வேல்ஸ் அச்சியந்திரசாலைசென்னை1895
234காய்கறிப்பலன்,கண்ணப்பர், ஏ.ஆர்.மூலிகைமணி, சென்னை1979
235நம் நாட்டு மூலிகைகள், பாகம் 1, கண்ணப்பர், ஏ.ஆர்.வேலூர்,1965பக். 149ரூ 4-85
236நம் நாட்டு மூலிகைகள், பாகம் 2,கண்ணப்பர், ஏ.ஆர்.வேலூர்,இரண்டாம் பதிப்பு1971ரூ 3-00
237நம் நாட்டு மூலிகைகள், பாகம் 3,கண்ணப்பர், ஏ.ஆர்.வேலூர்,மூன்றாம் பதிப்பு 1969ரூ 3-00
238நம் நாட்டு மூலிகைகள், பாகம் 4,கண்ணப்பர், ஏ.ஆர்.வேலூர்,இரண்டாம் பதிப்பு1971பக். 152ரூ 3-00
239நம் நாட்டு மூலிகைகள், பாகம் 5, கண்ணப்பர், ஏ.ஆர்.வேலூர்,1970பக். 156ரூ 3-00
240நம் நாட்டு மூலிகைகள், பாகம் 6,கண்ணப்பர், ஏ.ஆர்.வேலூர்,1972பக். 139,ரூ 3-00
241நம் நாட்டு மூலிகைகள், பாகம் 7,கண்ணப்பர், ஏ.ஆர்.வேலூர்,1974பக். 150ரூ 3-00
242நோயும் மருந்தும், பாகம் 1-2, கண்ணப்பர், ஏ.ஆர்.சென்னைமூன்றாம் பதிப்பு 1971பக். 100 ரூ 3-00
243நோயும் மருந்தும், பாகம் 3-4, கண்ணப்பர், ஏ.ஆர்.வேலூர்1970பக். 96
244பயன் தரும் பத்துக் கீரைகள்,கண்ணப்பர், ஏ.ஆர்.வேலூர்1971பக். 368ரூ 0-80
245பிணி தீர்க்கும் கீரைகள்,கண்ணப்பர், ஏ.ஆர்.வானதி பதிப்பகம் சென்னை1981
246மனித உறுப்புக்களில் மூலிகைகளின் குணாதிசயங்கள்,கண்ணப்பர், ஏ.ஆர்.வேலூர்1970பக்.32. ரூ 0-60
247விஷ ஜந்துகளும் மூலிகைகளும்,கண்ணப்பர், ஏ.ஆர்.வேலூர்1969பக். 118ரூ 3-00
248கண்ணுசாமியம் எனும் வைத்திய சேகரம்,கண்ணுசாமிபிள்ளை, சி.கணேசர் பிரஸ்சென்னைமுதற் பதிப்பு1921பக். 166
249கண்ணுசாமியம் எனும் வைத்திய சேகரம்,கண்ணுசாமிபிள்ளை, சி.திருமகள் விலாச அச்சியந்திரசாலைசென்னை1929பக். 152
250கண்ணுசாமியம் எனும் வைத்திய சேகரம்,கண்ணுசாமிபிள்ளை, சி.பி. இரத்தின நாயகர் அன் சன்ஸ்சென்னை1934பக். 173
251சிகிச்சாரத்னதீபம் என்னும் வைத்திய சிந்தாமணி,கண்ணுசாமிபிள்ளை, சி.பி. இரத்தின நாயகர் அன் சன்ஸ்சென்னை1922பக். 328ரூ 2-8-0
252சிகிச்சாரத்னதீபம் என்னும் வைத்திய சிந்தாமணி, இரண்டாம் பாகம்கண்ணுசாமிபிள்ளை, சி.திருமகள் விலாச அச்சியந்திரசாலைசென்னை1927பக். 264,ரூ 4-0-0
253பதார்த்த குண விளக்கம் (மூலவர்க்கம்),கண்ணுசாமிபிள்ளை, சி.பி.என். பிரஸ்சென்னை1939பக். 684ரூ 5-00
254பதார்த்த குண விளக்கம் (தாதுஜீவவர்க்கம்),கண்ணுசாமிபிள்ளை, சி.பி. இரத்தின நாயகர் அன் சன்ஸ்சென்னை1941பக். 304ரூ 2-8-0
255கோரக்கர் மலைவாகடம்,கணபதி சாமியார், மு.ஸ்ரீ இராமச்சந்திர விலாச பிரஸ்மதுரை1940பக். 136ரூ 2-00
256ஆயுள்வேத ஜோதி பாகம் 1,கணபதி முதலி, ஆர்.எம்.1914
257அகத்தியர் அமுதக் கலைஞானம் 1200,கணபதி முதலி, கே. & சிங்காரவேலு முதலிகலைக்கியான அச்சியந்திரசாலைசென்னை1887பக். 176ரூ 0-4-0
258உடலும் உணவும்,கந்தசாமி, ஆ.ஸ்டார் பிரசுரம் சென்னைமுதல், இரண்டு, மூன்று, நான்காம் பதிப்பு1956, 1959, 1964, 1981பக். 96
259வைத்திய ஞானக்கும்மி,கந்தசாமி பாண்டியன் பி.எ.சகாய அச்சகம் பாளையங்கோட்டை,முதற் பதிப்பு1927
260அகத்தியர் அதிசய சூத்திரம் 27,கந்தசாமிபிள்ளை, தி.ஸ்ரீ மட்டுவார் குழலாம்பாள் அச்சுக்கூடம்சென்னை1880
261அகத்தியர் குரு செயநீர் கெங்கை 60,கந்தசாமிபிள்ளை, தி.ஸ்ரீ மட்டுவார் குழலாம்பாள் அச்சுக்கூடம்சென்னை1881
262அகத்தியர் ஞானச் சுருக்கம் 12,கந்தசாமிபிள்ளை, தி.ஸ்ரீ மட்டுவார் குழலாம்பாள் அச்சுக்கூடம்சென்னை1880
263அகத்தியர் ஞானோபதேசம் 14,கந்தசாமிபிள்ளை, தி.ஸ்ரீ மட்டுவார் குழலாம்பாள் அச்சுக்கூடம்சென்னை1880
264அகத்தியர் தண்டகபட்சணி 123,கந்தசாமிபிள்ளை, தி.ஸ்ரீ மட்டுவார் குழலாம்பாள் அச்சுக்கூடம்சென்னை1880
265அகத்தியர் வகார மதிவெண்பா 100, கந்தசாமிபிள்ளை, தி.ஸ்ரீ மட்டுவார் குழலாம்பாள் அச்சுக்கூடம்சென்னை1880
266அகத்தியர் வாதச் சுருக்கம் 12,கந்தசாமிபிள்ளை, தி.ஸ்ரீ மட்டுவார் குழலாம்பாள் அச்சுக்கூடம்சென்னை1880
267உரோமரிஷி முப்பு, சூத்திரம் 30,கந்தசாமிபிள்ளை, தி.ஸ்ரீ மட்டுவார் குழலாம்பாள் அச்சுக்கூடம்சென்னை1880
268உரோமரிஷி முப்பு, சூத்திரம் 16,கந்தசாமிபிள்ளை, தி.ஸ்ரீ மட்டுவார் குழலாம்பாள் அச்சுக்கூடம்சென்னை1880
269சட்டைமுனி நாயனார் கற்பவிதி 100,கந்தசாமிபிள்ளை, தி.ஸ்ரீ மட்டுவார் குழலாம்பாள் அச்சுக்கூடம்சென்னை1881
270திருமூலர் ஞானோபதேசம் 30,கந்தசாமிபிள்ளை, தி.ஸ்ரீ மட்டுவார் குழலாம்பாள் அச்சுக்கூடம்சென்னை1880
271வள்ளுவர் நாதாந்தத் திறவுகோல்,கந்தசாமிபிள்ளை, தி.ஸ்ரீ மட்டுவார் குழலாம்பாள் அச்சுக்கூடம்சென்னை1880
272வைத்திய சூத்திரம் 16,கந்தசாமிபிள்ளை, தி.ஸ்ரீ மட்டுவார் குழலாம்பாள் அச்சுக்கூடம்சென்னை1880
273வைத்திய தர்க்க சங்கிரகம் 16,கந்தசாமிபிள்ளை, தி.ஸ்ரீ மட்டுவார் குழலாம்பாள் அச்சுக்கூடம்சென்னை 1880
274ஆத்மரட்சாமிர்தம் என்னும் வைத்திய சார சங்கிரகம்,கந்தசாமி முதலியார், க.அ. அரங்கசாமி முதலியார் சன்ஸ் பூமகள் விலாச அச்சுக்கூடம்சென்னை1924பக். 544ரூ 1-8-0
275உணவு மருத்துவம்,கந்தசாமி முதலியார், ச.பாரி நிலையம்சென்னை1978ரூ 7-00
276அகத்தியர் இலட்சண காவியம் 1000,கந்தசாமி முதலியார், வே.இலக்கணக் களஞ்சிய அச்சுக்கூடம்சூளை1896பக். 160
277அகத்தியர் ஏமதத்துவம் என்னும் பஞ்சகாவிய நிகண்டு 800கந்தசாமி முதலியார், வே.பிரபாகர அச்சுக்கூடம்சென்னை1894
278அகத்தியர் குருநாடி சாத்திரம் 100,கந்தசாமி முதலியார், வே.புரசப்பாக்கம்
279அகத்தியர் கேசரி குருநூல்,கந்தசாமி முதலியார், வே.1945பக். 88
280அகத்தியர் சௌமிய சாகரம் 1200,கந்தசாமி முதலியார், வே.த. துரைசாமி (ப.ஆ), சென்னை1935
281அகத்தியர் ஞான காவியம் 1000,கந்தசாமி முதலியார், வே.இலக்கணக் களஞ்சிய அச்சுக்கூடம்சென்னை1876பக். 163
282அகத்தியர் பன்னீராயிரக் காவியம், முதற் பாகம் நாலு காண்டம், கந்தசாமி முதலியார், வே.இலக்கணக் களஞ்சிய அச்சுக்கூடம், சென்னை1895
283அகத்தியர் பாலவாகடம் 300,கந்தசாமி முதலியார், வே.முரஹரி அச்சுக்கூடம்சென்னை1925
284அகத்தியர் பூரண காவியம் 1000,கந்தசாமி முதலியார், வே.குவலயரஞ்சனி அச்சுக்கூடம்சென்னைமுதற் பதிப்பு1888
285அகத்தியர் பூரண காவியம் 1000,கந்தசாமி முதலியார், வே.இலக்கணக் களஞ்சிய அச்சுக்கூடம்சென்னை1896பக். 167
286அகத்தியர் பூரண காவியம் 1000,கந்தசாமி முதலியார், வே.கலைக்கியான முத்திராக்ஷரசாலைசென்னை1903
287அகத்தியர் பெருநூல்,கந்தசாமி முதலியார், வே.ஸ்ரீ பத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம்சென்னை1952
288அகத்தியர் மாந்திரீக காவியம் 1000,கந்தசாமி முதலியார், வே.வித்வசிரோ மணி விலாசம் பிரஸ்சென்னை1913பக். 152ரூ 0-12-0
289அகத்தியர் வகார சூத்திரம் 16,கந்தசாமி முதலியார், வே.1885பக். 8
290அகத்தியர் வாத காவியம் 1000,கந்தசாமி முதலியார், வே.இலக்கணக் களஞ்சிய அச்சுக்கூடம்சென்னை1895பக். 194
291அகத்தியர் வைத்திய காண்டம் பாண்டு வைப்பு 600,கந்தசாமி முதலியார், வே.ஸ்ரீ ஆதிமூலம் அச்சுக்கூடம்சென்னை1933பக். 112ரூ 0-10-0.
292அகத்தியர் வைத்திய காவியம் 1000,கந்தசாமி முதலியார், வே.இலக்கணக் களஞ்சிய அச்சுக்கூடம்சென்னை1895பக். 194
293அகத்தியர் வைத்திய வல்லாதி 600, கந்தசாமி முதலியார், வே.பரப்பிரம்ம முத்திராக்ஷரசாலைதிருவொற்றியூர்மூன்றாம் பதிப்பு 1879
294அகத்தியர் வைத்திய வல்லாதி 600, கந்தசாமி முதலியார், வே.சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம்சென்னை1887
295ஆத்மரட்சாமிர்தம் என்னும் வைத்திய சாரசங்கிரகம்,கந்தசாமி முதலியார், வே.கல்வி விளக்க அச்சுக்கூடம்திருநெல்வேலி,1873பக். 599
296ஆத்மரட்சாமிர்தம் என்னும் வைத்திய சார சங்கிரகம்,கந்தசாமி முதலியார், வே.இலக்கணக் களஞ்சிய அச்சுக்கூடம்சென்னை1875பக். 636ரூ 2-0-0
297ஆத்மரட்சாமிர்தம் என்னும் வைத்திய சார சங்கிரகம்,கந்தசாமி முதலியார், வே.வித்யா ரத்னாகரம் பிரஸ்சென்னை1903
298ஆத்மரட்சாமிர்தம் என்னும் வைத்திய சார சங்கிரகம்,கந்தசாமி முதலியார், வே.த. சண்முகம்பிள்ளை, தஞ்சாவூர், வாணிவிலாச அச்சுக்கூடம்சென்னை1916
299ஆத்மரட்சாமிர்தம் என்னும் வைத்திய சார சங்கிரகம்,கந்தசாமி முதலியார், வே.வித்யாரத்னாகரம் பிரஸ்சென்னை1933
300ஆத்மரட்சாமிர்தம் என்னும் வைத்திய சார சங்கிரகம்,கந்தசாமி முதலியார், வே.பூமகள் விலாச அச்சுக்கூடம்சென்னை1924பக். 544ரூ 1-8-0
301இராமதேவர் சிவயோகம் 200,கந்தசாமி முதலியார், வே.வித்தியா வினோத அச்சுக்கூடம்செங்கற்பட்டு,1877
302கருவூரார் பலதிரட்டு 300,கந்தசாமி முதலியார், வே.விவேக விளக்க அச்சுக்கூடம் புரசைபாக்கம்,1877
303சட்டைமுனி வாதகாவியம் 1000,கந்தசாமி முதலியார், வே.இலக்கணக் களஞ்சிய அச்சுக்கூடம்சென்னை1897பக். 162
304தட்சிணாமூர்த்தி திருமந்திரம்,கந்தசாமி முதலியார், வே.பரப்பிரம்ம அச்சுக்கூடம்சென்னை1913பக். 260
305தன்வந்திரி வைத்திய சிந்தாமணி 1200,கந்தசாமி முதலியார், வே.பரப்பிரம்ம முத்திராக்ஷரசாலைதிருவொற்றியூர்இரண்டாம் பதிப்பு1883
306திருமூலர் வைத்திய காவியம் 1000,கந்தசாமி முதலியார், வே.பிரபாகர அச்சுக்கூடம்சென்னை1883
307திருமூலர் வைத்திய காவியம் 1000,கந்தசாமி முதலியார், வே.சக்கரவர்த்தி பிரஸ்சென்னை1936பக். 120ரூ 1-00
308திருமூலர் வைத்தியக் கருக்கிடை 600,கந்தசாமி முதலியார், வே.பரப்பிரம்ம முத்திராக்ஷரசாலைதிருவொற்றியூர்1898
309திருவள்ளுவர் ஞானவெட்டி 1500, நவரத்தின வைத்திய சிந்தாமணி 800, கந்தசாமி முதலியார், வே.ஸ்ரீ மட்டுவார் குழலாம்பாள் அச்சுக்கூடம்சென்னை
310தேரையார் வைத்தியம் 1001,கந்தசாமி முதலியார், வே.விவேக விளக்க அச்சுக்கூடம் புரசைபாக்கம்,இரண்டாம் பதிப்பு, நான்காம் பதிப்பு1874, 1888பக். 126, 126
311தேரையார் வைத்தியம் 1001,கந்தசாமி முதலியார், வே.ஸ்ரீ இலட்சுமி நாராயண விலாச அச்சியந்திரசாலைசென்னை1894
312தேரையார் வைத்தியம் 1001,கந்தசாமி முதலியார், வே.புவனேஸ்வரி அச்சுக்கூடம்சென்னை1925
313தேரையார் வைத்தியம் 1001,கந்தசாமி முதலியார், வே.ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய விலாசம் பிரஸ்சென்னை1933
314நந்தீசர் கலைக்ஞானம் 1000,கந்தசாமி முதலியார், வே.ஸ்ரீ பத்ம நாப விலாச அச்சுக்கூடம்சென்னை1908பக். 160
315பதினெண்சித்தர் நாடி சாத்திரம்கந்தசாமி முதலியார், வே.ஸ்ரீ மட்டுவார் குழலாம்பாள் அச்சுக்கூடம்சென்னை1888
316பதினெண்சித்தர் நாடி சாத்திரம்கந்தசாமி முதலியார், வே.ஸ்ரீ இலட்சுமி நாராயண விலாச அச்சியந்திரசாலைதாக்கோலம்1892
317பதினெண்சித்தர் வைத்திய சில்லரைக் கோவை 87,கந்தசாமி முதலியார், வே.மனோன்மணி விலாச அச்சுக்கூடம்கொண்ணூர்ரூ 1-4-0
318பாலவாகடத் திரட்டு வைத்தியம் 1200,கந்தசாமி முதலியார், வே.சுந்தர விலாச அச்சுக்கூடம்சென்னை1890பக். 180
319பாலவாகடத் திரட்டு வைத்தியம் 1200,கந்தசாமி முதலியார், வே.சிமிட்டி இரத்தினச் சுருக்க பாலவாகடம், சக்கரவர்த்தி பிரஸ்சென்னை1956
320புலிப்பாணி வைத்தியம் 500,கந்தசாமி முதலியார், வே.கமலாலய விலாச அச்சுக்கூடம்சென்னை1876
321பெருமாள் வைத்திய காவியம், கந்தசாமி முதலியார், வே.முதற் பதிப்பு1895
322போக முனிவர் நிகண்டு 1700, இரண்டாவது காண்டம், கருக்கிடை 500கந்தசாமி முதலியார், வே.ஸ்ரீ ஆதிமூலம் பிரஸ்சென்னை1925
323மச்சமுனி பெருநூல் வைத்திய காவியம் 800,கந்தசாமி முதலியார், வே.இலக்கணக் களஞ்சிய அச்சுக்கூடம்சென்னை1895பக். 134
324மச்சமுனி வைப்பு 800,கந்தசாமி முதலியார், வே.1895பக். 134
325மூலிகையகராதி,கந்தசாமி முதலியார், வே.டி. கோபால் நாயக்கர், கோல்டன் பிரஸ்சென்னைமுதற் பதிப்பு1923
326யூகிமா முனிவர் பெருநூல் வைத்திய காவியம் 1000,கந்தசாமி முதலியார், வே.இலக்கணக் களஞ்சிய அச்சுக்கூடம்சென்னை1895பக். 153
327யூகி வைத்திய சிந்தாமணி 800,கந்தசாமி முதலியார், வே.திருமகள் விலாச அச்சு நிலையம்சென்னை1969பக் 174ரூ 8-50
328யூகிமுனிவர் வைத்திய சிகிச்சாசார சங்கிரகம்,கந்தசாமி முதலியார், வே.இலக்கணக் களஞ்சிய அச்சுக்கூடம்சென்னை1886
329வைத்திய அகராதிகந்தசாமி முதலியார், வே.முதற் பதிப்பு1880பக். 246
330வைத்திய மூலிகையகராதி, கந்தசாமி முதலியார், வே.அரங்கநாத முதலியார், கன்னிப்புத்தூர், அமெரிக்கன் டைமண்ட் பிரஸ்சென்னை1920பக். 312
331வைத்திய மூலிகையகராதி, கந்தசாமி முதலியார், வே.கோல்டன் எலெக்டிரிக் பிரஸ்சென்னை1923
332தட்சிணாமூர்த்தி சுவாமிகள் மெய்ஞானம் திருமந்திரம் 1500,கந்தசாமி முதலியார், வே. & ராஜூ முதலியார், டி.பரப்பிரம்ம அச்சுக்கூடம்சென்னைஇரண்டாம் பதிப்பு1913
333சீவரட்சாமிர்தம், கந்தபண்டிதர், ஸ்ரீமொ.பொ.டி. எம். சுப்பிரமணிய பண்டிதர்,சென்னை1864பக். 342
334அகத்தியர் செந்தூரம் 300கருணானந்த சுவாமிபிரபாகர அச்சுக்கூடம்சென்னை1865
335அகத்தியர் பரிபூரணம்,கருணானந்த சுவாமிசி. நாராயணசாமி முதலியார், சிந்தாதிரிப்பேட்டை பிரஸ்சென்னை1873பக். 400ரூ 0-2-0
336அகத்தியர் வைத்திய இரத்தினச் சுருக்கம் 360,கருணானந்த சுவாமிபிரபாகர அச்சுக்கூடம்சென்னை1869
337குதம்பைச் சித்தர் பாடல்,கருணானந்த சுவாமிசி. நாராயணசாமி முதலியார் பிரபாகர அச்சுக்கூடம்சென்னைஏழாம் பதிப்பு1874ரூ 0-0-3
338சட்டைமுனி நிகண்டு,கருணானந்த சுவாமிசி. நாராயணசாமி முதலியார், சிந்தாதிரிப்பேட்டை பிரஸ்சென்னை1873பக். 102
339புலிப்பாணி வைத்தியம் 500,கருணானந்த சுவாமிசி. நாராயணசாமி முதலியார் பிரபாகர அச்சுக்கூடம்சென்னைஐந்தாம் பதிப்பு1875பக். 88ரூ 0-2-0
340மச்சமுனி நாயனார் திருமந்திரம் 800,கருணானந்த சுவாமிகேசவ முதலியார் பிரபாகர அச்சுக்கூடம்சென்னை1869
341வைத்திய மலையகராதி,கருணானந்த சுவாமிபிரபாகர அச்சுக்கூடம்சென்னை1924
342அகத்தியர் சரக்கு சுத்தி, சூதமுனி நாடிகருப்பண்ணபிள்ளை1902பக். 56
343போக முனிவர் ஜெனன சாகரம் 557,கருப்பையா நம்பிஏ. தீனதயாள முதலியார் (ப.ஆ), ஸ்ரீ ஆதிமூலம் பிரஸ்சென்னை1923
344சித்தர் காரசார விஞ்ஞானம்,கல்யாணராமன், எஸ்.சென்னை1969பக். 95ரூ 5-60
345சித்தர் போக மூலிகை விஞ்ஞானம்,கல்யாணராமன், எஸ்.35-ஆவது தெரு, நங்கநல்லூர் காலனி, சென்னை1970பக். 84
346வள்ளுவர் சரித்திர மருத்துவ ஆராய்ச்சிக்கதிர், சித்தர் மரபு,கல்யாணராமன், எஸ்.1972பக். 490ரூ 15-00
347பெண்களும் நோய்களும்,கல்யாணி, எஸ்.இன்ப நிலையம்சென்னைமூன்றாம் பதிப்பு 1968பக். 72
348குடும்ப மருத்துவம்,கலைச்செழியன் பி.ஸ்ரீ மகள் கம்பெனி,சென்னை1962
349மருந்தில்லா வைத்திய முறைகள்,கலைஞானிஇரத்னா அச்சகம்,சென்னைமுதற் பதிப்பு, இரண்டாம் பதிப்பு1967, 1971பக். 87
350விஷக்கடிக்கு வைத்திய முறைகள்,கலைஞானிஇரத்னா அச்சகம்,சென்னை1970பக். 86ரூ 2-00
351குதம்பைச் சித்தர் பாடல்,கன்னியப்ப முதலி, டி.பரப்பிரம்ம அச்சியந்திரசாலைசென்னைநான்காம் பதிப்பு1886
352அகத்தியர் கன்ம காண்டம் 300,கன்னியப்ப முதலியார்கமலாலய விலாச அச்சுக்கூடம்சென்னை1881ரூ 0-2-0
353குழந்தை மருத்துவம்,கன்னியப்பர், ஆர்.வானதி பதிப்பகம்சென்னை1981
354இடைக்காட்டுச் சித்தர் பாடல்,கன்னைய செட்டியார்சரக விரஞ்சனி முத்திராக்ஷரசாலைகோகுலபுரம்,1874
355கொங்கணர் கடைக் காண்டம் 500,கன்னைய செட்டியார்சரக விரஞ்சனி முத்திராக்ஷரசாலைகோகுலபுரம்,1874
356பிள்ளைப் பிணிவாகடம், இரண்டாம் பாகம்காசிநாதன்கீழ்த்திசைக் சுவடிகள் நூலகம்சென்னை1955பக். 96
357நாடி சிந்தாமணித் திரட்டு,காசி விசுவநாத முதலியார்சோமசுந்தர முதலியார், ஸ்டார் ஆப் இந்தியா அச்சுக்கூடம்சிதம்பரம்1870
358பதார்த்த குண சிந்தாமணி, மூலமும் உரையும், காசீம் முகையதீன் ராவுத்தர்மாறன் அச்சுக்கூடம்சென்னை1926பக். 430ரூ 1-4-0
359அங்காதி பாத சுகர்ணவாத உற்பாலனநூல்கிரீன், எஸ்.எப்.சென்னை1857
360கருணானந்தசித்தர் சரித்திரம்,கிருட்டிணசாமி ஐயர்பிரிமியர் அச்சுக்கூடம்சென்னை1906பக். 84
361குடும்பக் களஞ்சிய வைத்திய ஆசான்கிருட்டிணசாமி, கே.சென்னைபக். 16ரூ 0-2-0
362பதார்த்த குண சிந்தாமணி, மூலமும் உரையும், கிருட்டிணசாமி நாயகர்ஸன் ஆப் இந்தியா பிரஸ்சென்னை1907பக். 404
363குழந்தை வைத்தியம்கிருட்டிணசாமி நாயுடு, சி.கார்டியன் பிரஸ்சென்னைமுதற் பதிப்பு1879
364கம்பர் மருந்துப்படலம்,கிருட்டிணசாமி பிள்ளை, வி.எஸ்.மெய்ஞான விளக்க அச்சுக்கூடம் பாலக்காடுமுதற் பதிப்பு1896ரூ 0-2-0
365சரபேந்திர வைத்திய இரத்னாவளி, கிருட்டிணசாமி மாடிக்ராவ் சாகிப், ஆ.சரஸ்வதி மகால் வெளியீடுதஞ்சாவூர் முதல், இரண்டு, மூன்று, நான்கு, ஐந்தாம் பதிப்பு1957, 1965, 1974, 1980, 1985பக். 561
366சர்வ தேள்கடி மருந்துகிருட்டிணதாஸ், டி.வி.1923
367கவிராஜசேகரம் பாகம் 1,கிருட்டிணராவ், எஸ்.நோபிள் பிரஸ்சென்னைமுதற் பதிப்பு1922
368கவிராஜசேகரம் பாகம் 2,கிருட்டிணராவ், எஸ்.நோபிள் பிரஸ்சென்னைமுதற் பதிப்பு1922
369சகஸ்ர சித்தயோகம் பாகம் 3,கிருட்டிணராவ், எஸ்.ஞான பண்டிதர் அச்சுக்கூடம்சென்னை1933
370பதார்த்த பஞ்சகுண மஞ்சரிகிருட்டிணராவ், எஸ்.பி.என். பிரஸ்சென்னை1926பக். 222ரூ 2-8-0
371குடும்ப வைத்தியம்குக்காமாமாசுதேசமித்திரன் புத்தகசாலைசென்னை1957
372கிருமி சிந்தாமணியும் குணதீட்சை மர்மமும்குஞ்சி பண்டிதர் 1909
373நோய் நீக்கும் கீரைகள்குடுவாசேது பதிப்பகம்சென்னை1969
374மலிவான மருந்துகள்,குடுவாசேது பதிப்பகம்சென்னை1969பக். 68ரூ 1-50
375குடும்ப வைத்தியம்குப்தா, எஸ்.எஸ்.ஸ்ரீ மகள் கம்பெனிசென்னை1982பக். 231
376அனுபவ வைத்திய முறை, பாகம் 3,குப்புசாமி, சி.என். & பார்வதி, வி.எஸ்.அரசினர் கீழ்த்திசைக் சுவடிகள் நூலகம்சென்னை1951பக். 232.
377வைத்தியக் களஞ்சியம்குப்புசாமி, சி.என். & பார்வதி, வி.எஸ்.அரசினர் கீழ்த்திசைக் சுவடிகள் நூலகம்சென்னை1951பக். 96ரூ 2-8-0
378அகத்தியர் அமுதக்கலைஞானம் 1200,குப்புசாமி, நாயுடு, த. & குருசாமிக்கோன், இ.ஸ்ரீ இராமச்சந்திர விலாச அச்சியந்திரசாலைமதுரைமுதற் பதிப்பு1917
379அகத்தியர் கௌதமி நூல் 400குப்புசாமி நாயுடு, த.குருசாமிக்கோன்மதுரைமூன்றாம் பதிப்பு 1962பக். 102ரூ 2-25
380அகத்தியர் பரிபாஷை 300,குப்புசாமி நாயுடு, த.ஸ்ரீ இராமச்சந்திர விலாச பிரஸ்மதுரை1933
381அகத்தியர் பரிபாஷை 300,குப்புசாமி நாயுடு, த.ஜி. இராமசாமிக்கோன், ஸ்ரீ இராமச்சந்திர விலாச பிரஸ்மதுரை1962பக். 78
382அகத்தியர் பரிபூரணம் 1200குப்புசாமி நாயுடு, த.ஸ்ரீ இராமச்சந்திர விலாச பிரஸ்மதுரை1934பக். 301ரூ 2-8-0
383அகத்தியர் பூரண சூத்திரம் 216குப்புசாமி நாயுடு, த.ஸ்ரீ இராமச்சந்திர விலாச பிரஸ்மதுரை1957
384அகத்தியர் வைத்திய பூரணம் 205குப்புசாமி நாயுடு, த.ஸ்ரீ இராமச்சந்திர விலாச பிரஸ்மதுரை1956
385அல்லாமாப்பிரபு நாடிசாத்திரம் 12,குப்புசாமி நாயுடு, த.ஸ்ரீ இராமச்சந்திர விலாச அச்சியந்திரசாலைமதுரை1916
386இராமதேவர் அட்டாங்க யோகம் 50,குப்புசாமி நாயுடு, த.ஸ்ரீ இராமச்சந்திர விலாச அச்சியந்திரசாலைமதுரை1914
387இராமதேவர் குருசூத்திரம்குப்புசாமி நாயுடு, த.ஸ்ரீ இராமச்சந்திர விலாச அச்சியந்திரசாலைமதுரை1914
388இராமதேவர் சுண்ணக் காண்டம் 600,குப்புசாமி நாயுடு, த.ஜி. இராமசாமிக்கோன்மதுரை1964பக். 157ரூ 2-50
389இராமதேவர் சுண்ணம் 300,குப்புசாமி நாயுடு, த.ஜி. இராமசாமிக்கோன்மதுரைநான்காம் பதிப்பு1964பக். 71ரூ 1-50
390இராமதேவர் சுத்திமுறை 50,குப்புசாமி நாயுடு, த.ஸ்ரீ இராமச்சந்திர விலாச அச்சியந்திரசாலைமதுரை1914
391இராமதேவர் ஞானம் 5,குப்புசாமி நாயுடு, த.ஸ்ரீ இராமச்சந்திர விலாச அச்சியந்திரசாலைமதுரைமுதற் பதிப்பு1914
392இராமதேவர் ஞானத்திறவுகோல் 16,குப்புசாமி நாயுடு, த.ஸ்ரீ இராமச்சந்திர விலாச அச்சியந்திரசாலைமதுரை1914
393இராமதேவர் தண்டகம் 110குப்புசாமி நாயுடு, த.ஸ்ரீ இராமச்சந்திர விலாச அச்சியந்திரசாலைமதுரை1914
394இராமதேவர் தண்டகம் 110குப்புசாமி நாயுடு, த.ஜி. இராமசாமிக்கோன், ஸ்ரீ இராமச்சந்திர விலாச அச்சியந்திரசாலைமதுரை1965பக். 55ரூ 1-50
395இராமதேவர் பஞ்சமித்திரம் 300,குப்புசாமி நாயுடு, த.ஜி. இராமசாமிக்கோன், ஸ்ரீ இராமச்சந்திர விலாச அச்சியந்திரசாலைமதுரைமூன்றாம் பதிப்பு 1968பக். 78
396இராமதேவர் பரிபாஷை விளக்கம் 27,குப்புசாமி நாயுடு, த.ஸ்ரீ இராமச்சந்திர விலாச அச்சியந்திரசாலைமதுரை1914
397இராமதேவர் முப்பு சூத்திரம் 31,குப்புசாமி நாயுடு, த.ஸ்ரீ இராமச்சந்திர விலாச அச்சியந்திரசாலைமதுரை1914
398இராமதேவர் லோக செந்தூரம் 300,குப்புசாமி நாயுடு, த.ஜி. இராமசாமிக்கோன், ஸ்ரீ இராமச்சந்திரவிலாச பிரஸ்மதுரைஆறாம் பதிப்பு1959பக். 80ரூ 1-25
399இராமதேவர் வாத சூத்திரம் 400,குப்புசாமி நாயுடு, த.ஜி. இராமசாமிக்கோன், ஸ்ரீ இராமச்சந்திரவிலாச பிரஸ்மதுரைஐந்தாம் பதிப்பு1966பக். 104ரூ 2-50
400இராமதேவர் வைத்திய சிந்தாமணி 700, குருநூல் 55குப்புசாமி நாயுடு, த.ஜி. இராமசாமிக்கோன், ஸ்ரீ இராமச்சந்திரவிலாச பிரஸ்மதுரைமுதல், ஏழாம் பதிப்பு1918, 1969பக். 110, 215ரூ 1-8-0
401இராமதேவர் வைத்திய சூத்திரம் 83,குப்புசாமி நாயுடு, த.ஸ்ரீ இராமச்சந்திரவிலாச அச்சியந்திரசாலைமதுரைமுதற் பதிப்பு1914
402இரமதேவர் வைத்தியம் 300,குப்புசாமி நாயுடு, த.ஜி.இராமசாமிக்கோன் புத்தக சாலைமதுரைமுதல், இரண்டாம் பதிப்பு1922, 1966பக். 477
403உரோமரிஷி பரிபாஷை 300,குப்புசாமி நாயுடு, த.ஸ்ரீ இராமச்சந்திர விலாச அச்சியந்திரசாலைமதுரை1917
404உரோமரிஷி பரிபாஷை 300,குப்புசாமி நாயுடு, த.இருசாமிக்கோனார் & சன், ஸ்ரீ இராமச்சந்திர விலாச பிரஸ்மதுரை1960பக். 80ரூ 1-50
405குதம்பைச் சித்தர் ஞான சூத்திரம் 18,குப்புசாமி நாயுடு, த.ஸ்ரீ இராமச்சந்திரவிலாச அச்சியந்திரசாலைமதுரைமுதற் பதிப்பு1914
406கூர்மானந்தர் ஞான சூத்திரம் 50, பாகம் 4, குப்புசாமி நாயுடு, த.ஸ்ரீ இராமச்சந்திர விலாச அச்சியந்திரசாலைமதுரைமுதற் பதிப்பு1914
407கூர்மானந்தர் முப்பு சூத்திரம் 48,குப்புசாமி நாயுடு, த.ஸ்ரீ இராமச்சந்திர விலாச அச்சியந்திரசாலைமதுரைமுதற் பதிப்பு1914
408கூராமானந்தர் முப்பு தீட்சை 45,குப்புசாமி நாயுடு, த.ஸ்ரீ இராமச்சந்திர விலாச அச்சியந்திரசாலைமதுரைமுதற் பதிப்பு1914
409கோரக்கர் கற்ப சூத்திரம் 31,குப்புசாமி நாயுடு, த.ஸ்ரீ இராமச்சந்திர விலாச அச்சியந்திரசாலைமதுரைமுதற் பதிப்பு1914
410கோரக்கர் குரு செயநீர் 10,குப்புசாமி நாயுடு, த.ஸ்ரீ இராமச்சந்திர விலாச அச்சியந்திரசாலைமதுரைமுதற் பதிப்பு1914
411கோரக்கர் வகார சூத்திரம் 100,குப்புசாமி நாயுடு, த.ஸ்ரீ இராமச்சந்திர விலாச அச்சியந்திரசாலைமதுரைமுதற் பதிப்பு1914
412சங்கமுனிவர் விஷநூற் சுருக்கம் 8,குப்புசாமி நாயுடு, த.ஸ்ரீ இராமச்சந்திர விலாச அச்சியந்திரசாலைமதுரைமுதற் பதிப்பு1914
413சட்டைமுனிவர் முன்ஞானம் 100 பின்ஞானம் 100,குப்புசாமி நாயுடு, த.ஸ்ரீ இராமச்சந்திர விலாச அச்சியந்திரசாலைமதுரை1915
414சரபேந்திர வைத்திய ராஜ பாலவாகடம், குப்புசாமி நாயுடு, த.1903பக்.72
415சுப்பிரமணியர் ஞானம் 200, குப்புசாமி நாயுடு, த.ஸ்ரீ இராமச்சந்திர விலாச அச்சியந்திரசாலைமதுரை1915
416சுப்பிரமணியர் தண்டகம் 140, குப்புசாமி நாயுடு, த.ஸ்ரீ இராமச்சந்திர விலாச அச்சியந்திரசாலைமதுரைமுதற் பதிப்பு1914
417தன்வந்திரி கைலக்கியானம் 32,குப்புசாமி நாயுடு, த.ஸ்ரீ இராமச்சந்திர விலாச அச்சியந்திரசாலைமதுரைமுதற் பதிப்பு1914
418தன்வந்திரி ஞானம் 12,குப்புசாமி நாயுடு, த.ஸ்ரீ இராமச்சந்திர விலாச அச்சியந்திரசாலைமதுரைமுதற் பதிப்பு1914
419தன்வந்திரி ஞான சைதன்யம் 21,குப்புசாமி நாயுடு, த.ஸ்ரீ இராமச்சந்திர விலாச அச்சியந்திரசாலைமதுரைமுதற் பதிப்பு1914
420தன்வந்திரி ஞான வெண்பா 6,குப்புசாமி நாயுடு, த.ஸ்ரீ இராமச்சந்திர விலாச அச்சியந்திரசாலைமதுரைமுதற் பதிப்பு1914
421திருவள்ளுவர் கற்பகம் 300,குப்புசாமி நாயுடு, த.ஜி. இராமசாமிக்கோன், ஸ்ரீ இராமச்சந்திர விலாச அச்சியந்திரசாலைமதுரைமுதல், இரண்டாம் பதிப்பு1928, 1965பக். 136, 136ரூ 2-8-0, 3-00
422திருவள்ளுவர் கற்பகம் 300,குப்புசாமி நாயுடு, த.ஜி. இராமசாமிக்கோன், ஸ்ரீ இராமச்சந்திர விலாச அச்சியந்திரசாலைமதுரை1958பக். 136ரூ 3-00
423திலோத்தமை ஞானச் சுருக்கம் 26,குப்புசாமி நாயுடு, த.ஸ்ரீ இராமச்சந்திர விலாச அச்சியந்திரசாலைமதுரைமுதற் பதிப்பு1914
424தேரையர் நவலோக பற்பம் 16,குப்புசாமி நாயுடு, த.ஸ்ரீ இராமச்சந்திர விலாச அச்சியந்திரசாலைமதுரைமுதற் பதிப்பு1914
425நந்தீசர் கருக்கிடை 300க்குச் சூத்திரம் 30,குப்புசாமி நாயுடு, த.ஸ்ரீ இராமச்சந்திர விலாச அச்சியந்திரசாலைமதுரைபக். 75ரூ 1-8-0
426நந்தீசர் நிகண்டு 300,குப்புசாமி நாயுடு, த.ஸ்ரீ இராமச்சந்திர விலாச அச்சியந்திரசாலைமதுரை1918
427நந்தீசர் நிகண்டு 300,குப்புசாமி நாயுடு, த.ஸ்ரீ இராமச்சந்திர விலாச அச்சியந்திரசாலைமதுரை1923
428நந்தீசர் நிகண்டு 300,குப்புசாமி நாயுடு, த.ஸ்ரீ இராமச்சந்திர விலாச அச்சியந்திரசாலைமதுரை1962
429பிரம ஞான தெரிசனம் 17,குப்புசாமி நாயுடு, த.ஸ்ரீ இராமச்சந்திர விலாச அச்சியந்திரசாலைமதுரைமுதற் பதிப்பு1914
430பிரம ஞானம் 36,குப்புசாமி நாயுடு, த.ஸ்ரீ இராமச்சந்திர விலாச அச்சியந்திரசாலைமதுரைமுதற் பதிப்பு1914
431புண்ணாக்குச் சித்தர் முப்புச்சுண்ண செயநீர் 445,குப்புசாமி நாயுடு, த.ஸ்ரீ இராமச்சந்திர விலாச அச்சியந்திரசாலைமதுரைமுதற் பதிப்பு1914
432புண்ணாக்குச் சித்தர் முப்புச்சுண்ண செயநீர் 445,குப்புசாமி நாயுடு, த.ஸ்ரீ இராமச்சந்திர விலாச அச்சியந்திரசாலைமதுரைஇரண்டாம் பதிப்பு1934
433புலத்தியர் கற்பம் 300, முதற் காண்டம் 100,குப்புசாமி நாயுடு, த.ஸ்ரீ இராமச்சந்திர விலாச அச்சியந்திரசாலைமதுரை1923
434புலத்தியர் கற்பம் 300, (3 காண்டங்கள்)குப்புசாமி நாயுடு, த.ஸ்ரீ இராமச்சந்திர விலாச அச்சியந்திரசாலைமதுரை1960
435புலத்தியர் வாத சூத்திரம் 300,குப்புசாமி நாயுடு, த.ஜி. இராமச்சந்திர விலாச அச்சியந்திரசாலைமதுரைநான்காம் பதிப்பு1963பக். 56ரூ 1-50
436பெரிய வைத்திய அரிச்சுவடி, இரண்டாம் பாகம்குப்புசாமி நாயுடு, த.இ.மா. கோபால கிருஷ்ணக்கோன்,மதுரை1930
437போகர் வைத்தியம் 700,குப்புசாமி நாயுடு, த.சிற்றம்பல விலாச பிரஸ்சென்னை1900பக். 128
438யாகோபு சுண்ணக் காண்டம் 600,குப்புசாமி நாயுடு, த.ஜி. இராமசாமிக்கோன், ஸ்ரீ இராமச்சந்திர விலாச அச்சியந்திரசாலைமதுரை1954பக். 155ரூ 1-8-0
439யாகோபு பஞ்சமித்திரம் 300,குப்புசாமி நாயுடு, த.ஸ்ரீ இராமச்சந்திர விலாச பிரஸ்மதுரை1927
440யாகோபு வகாரக்களங்கு என்னும் வாத வைத்தியம் 300குப்புசாமி நாயுடு, த.ஸ்ரீ இராமச்சந்திர விலாச பிரஸ்மதுரை1927பக். 78
441யாகோபு வகாரக்களங்கு என்னும் வாத வைத்தியம் 300குப்புசாமி நாயுடு, த.ஜி. இராமசாமிக்கோன், ஸ்ரீ இராமச்சந்திர விலாச அச்சியந்திரசாலைமதுரைநான்காம் பதிப்பு1967பக். 80
442யாகோபு வாத சூத்திரம் 57,குப்புசாமி நாயுடு, த.ஸ்ரீ இராமச்சந்திர விலாச அச்சியந்திரசாலைமதுரை1914
443யூகி முனிவர் 1200 கும்மி 1000 பரிபூரண் 200,குப்புசாமி நாயுடு, த.ஸ்ரீ இராமச்சந்திர விலாச பிரஸ்மதுரை1963பக். 209
444யோகசித்தர் ஞான சூத்திரம் 17,குப்புசாமி நாயுடு, த.ஸ்ரீ இராமச்சந்திர விலாச அச்சியந்திரசாலைமதுரைமுதற் பதிப்பு1914
445யோகசித்தர் பாடல் 42,குப்புசாமி நாயுடு, த.ஸ்ரீ இராமச்சந்திர விலாச அச்சியந்திரசாலைமதுரை1914
446வால்மீகர் ஞானநாடி சாத்திரம் 11, இரண்டாம் பாகம்குப்புசாமி நாயுடு, த. 1934
447விஷ வைத்திய சூத்திரம்,குப்புசாமி நாயுடு, த.ஸ்ரீ இராமச்சந்திர விலாச அச்சியந்திரசாலைமதுரைமுதற் பதிப்பு1914
448வேதாந்த சித்தர் ஞான சூத்திரம் 21,குப்புசாமி நாயுடு, த.ஸ்ரீ இராமச்சந்திர விலாச அச்சியந்திரசாலைமதுரைமுதற் பதிப்பு1914
449வேதாந்த சித்தர் பாடல் 32,குப்புசாமி நாயுடு, த.மதுரைமுதற் பதிப்பு1914
450இடைக்காட்டுச் சித்தர் ஞான சூத்திரம் 71,குப்புசாமி நாயுடு, த. & குருசாமிக்கோனார், எப்.ஆர்.ஸ்ரீ இராமச்சந்திர விலாச அச்சியந்திரசாலைமதுரைமுதற் பதிப்பு1914
451வசிஷ்டர் ஸ்ரீராமருக்குபதேசித்த வைத்திய சூத்திரம் 206, பாகம் 4, குப்புசாமி நாயுடு, த. & குருசாமிக்கோனார், எப்.ஆர்.ஸ்ரீ இராமச்சந்திர விலாச அச்சியந்திரசாலைமதுரை1914
452வால்மீகர் ஞானநாடி சாத்திரம் 11, குப்புசாமி நாயுடு, த. & குருசாமிக்கோனார், எப்.ஆர்.ஸ்ரீ இராமச்சந்திர விலாச அச்சியந்திரசாலைமதுரைமுதற் பதிப்பு1914
453வியாக்ரபாத சூத்திரம்,குப்புசாமி நாயுடு, த. & குருசாமிக்கோனார், எப்.ஆர்.ஸ்ரீ இராமச்சந்திர விலாச அச்சியந்திரசாலைமதுரைமுதற் பதிப்பு1914
454வேதமுனிவர் ஞான சூத்திரம் 24, பாகம் 4, குப்புசாமி நாயுடு, த. & குருசாமிக்கோனார், எப்.ஆர்.ஸ்ரீ இராமச்சந்திர விலாச அச்சியந்திரசாலைமதுரை1914
455வைத்திய வாதயோக ஞான சாத்திரத் திரட்டு, முதற் பாகம்குப்புசாமி நாயுடு, த. & குருசாமிக்கோனார், எப்.ஆர்.ஸ்ரீ இராமச்சந்திர விலாச அச்சியந்திரசாலைமதுரை1914
456வைத்திய வாதயோக ஞான சாத்திரத் திரட்டு, இரண்டாம் பாகம்குப்புசாமி நாயுடு, த. & குருசாமிக்கோனார், எப்.ஆர்.ஸ்ரீ இராமச்சந்திர விலாச அச்சியந்திரசாலைமதுரை1914
457வைத்திய வாதயோக ஞான சாத்திரத் திரட்டு, மூன்றாம் பாகம்குப்புசாமி நாயுடு, த. & குருசாமிக்கோனார், எப்.ஆர்.ஸ்ரீ இராமச்சந்திர விலாச அச்சியந்திரசாலைமதுரைமுதற் பதிப்பு1914பக். 256
458வைத்திய வாதயோக ஞான சாத்திரத் திரட்டு, நான்காம் பாகம்குப்புசாமி நாயுடு, த. & குருசாமிக்கோனார், எப்.ஆர்.ஸ்ரீ இராமச்சந்திர விலாச அச்சியந்திரசாலைமதுரை1914
459வைத்திய வாதயோக ஞான சாத்திரத் திரட்டு, ஐந்தாம் பாகம்குப்புசாமி நாயுடு, த. & குருசாமிக்கோனார், எப்.ஆர்.ஸ்ரீ இராமச்சந்திர விலாச அச்சியந்திரசாலைமதுரை 1914பக். 572
460வைத்திய வாதயோக ஞான சாத்திரத் திரட்டு, ஆறாம் பாகம்குப்புசாமி நாயுடு, த. & குருசாமிக்கோனார், எப்.ஆர்.ஸ்ரீ இராமச்சந்திர விலாச அச்சியந்திரசாலைமதுரை 1914
461வைத்திய வாதயோக ஞான சாத்திரத்திரட்டு, ஏழாம் பாகம்,குப்புசாமி நாயுடு, த. & குருசாமிக்கோனார், எப்.ஆர்.ஸ்ரீ இராமச்சந்திர விலாச அச்சியந்திரசாலைமதுரை 1914
462வைத்திய வாதயோக ஞான சாத்திரத்திரட்டு, எட்டாம் பாகம்,குப்புசாமி நாயுடு, த. & குருசாமிக்கோனார், எப்.ஆர்.ஸ்ரீ இராமச்சந்திர விலாச அச்சியந்திரசாலைமதுரை 1914
463வைத்திய வாதயோக ஞான சாத்திரத்திரட்டு, ஒன்பதாம் பாகம்,குப்புசாமி நாயுடு, த. & குருசாமிக்கோனார், எப்.ஆர்.ஸ்ரீ இராமச்சந்திர விலாச அச்சியந்திரசாலைமதுரை 1914
464வைத்திய வாதயோக ஞான சாத்திரத்திரட்டு பத்தாம் பாகம்,குப்புசாமி நாயுடு, த. & குருசாமிக்கோனார், எப்.ஆர்.ஸ்ரீ இராமச்சந்திர விலாச அச்சியந்திரசாலைமதுரை 1914
465அனுபோக வைத்திய பிரம்ம ரகசியம் முதற் பாகம்,குப்புசாமி முதலியார் பூசுந்தர விலாசம் பிரஸ்சென்னை1898
466அனுபோக வைத்திய பிரம்ம ரகசியம் பாகம் 1,குப்புசாமி முதலியார் பூசுந்தர விலாசம் பிரஸ்சென்னை1919
467சித்த மருத்துவம் தொகுதி 1,குப்புசாமி முதலியார், க.நா.அரசினர் அச்சகம்,சென்னை1919
468பொருட்பண்பு நூல் (பயிர் வகுப்பு)குப்புசாமி முதலியார், க.நா.அரசினர் அச்சகம்,சென்னை1936பக். 649ரூ 19-6-0
469வைத்தியரத்ன வசன பூஷணத்தின் உள்ளுறை,குமாரசாமி ஆச்சாரி, சு.ஏ. & கிருஷ்ணசாமி பிள்ளை ப.ச.மனோரஞ்சினி பிரஸ்சென்னை1929
470அழுகண்ணியும் ஆஸ்துமாவும்,குமாரசாமி, இரா.சுசீலா பதிப்பகம்தேரூர்1974பக். 82ரூ 5-50
471திருக்குறள் மூலிகைகள்,குமாரசாமி, இரா.சுசீலா பதிப்பகம்சுசீந்திரம்1981பக். 95ரூ 5-50
472வைத்திய சதகம்,குமாரசாமிபிள்ளை, சி.கே.யூ.எம்.எஸ். பவர் பிரஸ்கோயமுத்தூர்1957பக். 26
473காந்த சக்தி வைத்திய சாஸ்திரம்,குமாச்சாமி முதலி, வி.எஸ்.வியாகர் பிரஸ்வேலூர்இரண்டாம் பதிப்பு (திருத்திய)1923
474அகத்தியர் கற்பதீட்சை 100 (கற்ப முப்பு குருநூல்)குருசாமிக்கோனார், இ.ராம.ஸ்ரீ இராமச்சந்திர விலாச பிரஸ்மதுரை1929
475அகத்தியர் கற்பமுப்பு குருநூல் 100 (கற்ப தீட்சை 100, மனோன் மணியாள் 40 முக்கோண பூஜாவிதி),குருசாமிக்கோனார், இ.ராம.ஸ்ரீ இராமச்சந்திர விலாச பிரஸ்மதுரைமுதல், நான்காம் பதிப்பு1950, 1968பக், 68, 68
476அகத்தியர் கௌமதி நூல் 400,குருசாமிக்கோனார், இ.ராம.ஸ்ரீ இராமச்சந்திர விலாச பிரஸ்மதுரை1935பக். 102
477அகத்தியர் துறையறி விளக்கம்,குருசாமிக்கோனார், இ.ராம.மதுரை1953
478அகத்தியர் பன்னிரு காண்டம் 200,குருசாமிக்கோனார், இ.ராம.ஸ்ரீ இராமச்சந்திர விலாச அச்சியந்திரசாலைமதுரை1927பக். 66ரூ 0-12-0
479அகத்தியர் பூரண சூத்திரம் 216 பரப்பிரம்ம முத்திராக்ஷரசாலைகுருசாமிக்கோனார், இ.ராம.ஸ்ரீ இராமச்சந்திர விலாச பிரஸ்மதுரை1931
480அகத்தியர் வகார சூத்திரம் 200,குருசாமிக்கோனார், இ.ராம.ஸ்ரீ இராமச்சந்திர விலாச பிரஸ்மதுரைஇரண்டாம் பதிப்பு1956பக். 58ரூ 1-4-0
481அகத்தியர் வைத்திய இரத்தினச் சுருக்கம் 360,குருசாமிக்கோனார், இ.ராம.ஸ்ரீ இராமச்சந்திர விலாச அச்சியந்திரசாலைமதுரை1915
482இராமதேவர் கற்பம் 1000 என்னும் வைத்திய காவியம்,குருசாமிக்கோனார், இ.ராம.அரும்பத உரையுடன், ஸ்ரீ இராமச்சந்திர விலாச அச்சியந்திரசாலைமதுரை1933
483இராமதேவர் வைத்திய சிந்தாமணி 700, குருசாமிக்கோனார், இ.ராம.மதுரை1960பக். 216
484உரோமரிஷி பரிபாஷை 300,குருசாமிக்கோனார், இ.ராம.1931பக்.80
485ஒன்பது விஷ ஆரூடம்,குருசாமிக்கோனார், இ.ராம.ஸ்ரீ இராமச்சந்திர விலாச அச்சகம்,மதுரைஇரணாடம் பதிப்பு1930
486கருவூரார் நொண்டி என்னும் வாத காவியம்,குருசாமிக்கோனார், இ.ராம.ஸ்ரீ இராமச்சந்திர விலாச அச்சியந்திரசாலைமதுரை1931
487சித்த வைத்திய அகராதி,குருசாமிக்கோனார், இ.ராம.ஸ்ரீ இராமச்சந்திர விலாச பிரஸ்மதுரைமுதற் பதிப்பு1928
488சுண்ணம் சூட்ச சாத்திரச் சுருக்கம் 155, செந்தூர முப்புச் சுருக்கம் 50,குருசாமிக்கோனார், இ.ராம.1921
489தன்வந்திரி வைத்திய குருநூல்,குருசாமிக்கோனார், இ.ராம.1938பக். 64
490பரிபாஷை அகராதி,குருசாமிக்கோனார், இ.ராம.1915
491பிரமமுனி கருக்கிடைச் சூத்திரம் 380,குருசாமிக்கோனார், இ.ராம.ஸ்ரீ இராமச்சந்திர விலாச அச்சியந்திரசாலைமதுரை1951பக். 100 ரூ 0-8-0
492போகர் கற்பம் 300குருசாமிக்கோனார், இ.ராம.மதுரை1959பக். 88
493போகர் கற்பம் 300குருசாமிக்கோனார், இ.ராம.ஸ்ரீ இராமச்சந்திர விலாச பிரஸ்மதுரை1969பக். 88
494மச்சமுனி வைப்பு 800,குருசாமிக்கோனார், இ.ராம.புவனேஸ்வரி அச்சுக்கூடம்சென்னை1927பக். 120
495யாகோபு பஞ்சபூத சரக்குகளின் பஞ்சாமிர்தம்,குருசாமிக்கோனார், இ.ராம.ஸ்ரீ இராமச்சந்திர விலாச அச்சியந்திரசாலைமதுரை1921பக். 74
496யாகோபு வைத்தியம் 300,குருசாமிக்கோனார், இ.ராம.ஸ்ரீ இராமச்சந்திர விலாச பிரஸ்மதுரைமுதற் பதிப்பு1922
497யாகோபு வைத்திய பாகம் இடைபாகம் 16 செய்பாகம் 16குருசாமிக்கோனார், இ.ராம.ஸ்ரீ இராமச்சந்திர விலாச பிரஸ்மதுரைமூன்றாம் பதிப்பு 1939பக். 209
498யாகோபு வைத்தியக் கல்லாடம்,குருசாமிக்கோனார், இ.ராம.ஸ்ரீ இராமச்சந்திர விலாச பிரஸ்மதுரை1923பக். 132ரூ 1-0-0
499யாகோபு முனிவர் வைத்தியக் கல்லாடம்,குருசாமிக்கோனார், இ.ராம.ஸ்ரீ இராமச்சந்திர விலாச அச்சகம்மதுரை1963பக். 126, 126ரூ 2-8-0
500விஷ வைத்திய மாந்திரிக ஒன்பது ஆரூடம்,குருசாமிக்கோனார், இ.ராம.ஸ்ரீ இராமச்சந்திர விலாச அச்சியந்திரசாலைமதுரை1922பக். 296
501நஞ்சு முறிவு நூல்,குருசிரோன்மணி பொன்.சித்த மருத்துவப் பாடக்குழுசென்னை1973
502பாலவாகடம்,குருசிரோன்மணி பொன்.சித்த மருத்துவப் பாடக்குழுசென்னைஇரண்டாம் பதிப்பு1973பக். 473
503அகத்தியர் வைத்திய காவியம் 1500,குருநாத சுவாமிகள்அம்பாள் அச்சியந்திரசாலைசென்னை1897பக். 248
504அகத்தியர் வைத்திய இரத்தினச் சுருக்கம் 360,குருநாத சுவாமிகள்அம்பாள் விலாச அச்சுக்கூடம்சென்னை1894
505மேக குஷ்டரோக நிவாரணி,குருமூர்த்தி ஆசாரி பி.டி.சித்தௌஷதசாலைசுந்தர விநாயகர் பிரஸ்வேலூர்1920
506பிரஞ்சு-தமிழ் மருத்துவ உரையாடல்,குழியோன் போல்தமிழர் பதிப்பகம்சென்னை1904
507ஔடத தீபிகை,கோபாலசாமி பண்டிதர்வேதாந்த ராமானுஜாசாரியார் லட்சுமி ஹரிஹர அச்சுக்கூடம்1899
508வைத்திய ராஜ சிந்தாமணி, தொகுதி 1 கோபாலபிள்ளை, கே.டி.பி. குமரகுரு மிதலி ஏ.எல்.வி. பிரஸ்சென்னை1885ரூ 1-8-0
509வைத்திய ராஜ சிந்தாமணி, தொகுதி 2, கோபாலபிள்ளை, கே.டி.வி.என். ஜூபிலி பிரஸ்சென்னைமுதற் பதிப்பு1895ரூ 1-8-0
510வீரமாமுனிவர் நசகாண்டம், மூலமும், உரையும் கோவிந்தசாமி, நா.புதுவை மாநிலத் தமிழ் எழுத்தாளர் பேரவை1980
511பொருட்பண்பு நூல் (பயிர் வகுப்பு)கோவிந்தசாமி முதலியார், எஸ்.இந்திய மருத்துவக் கல்லூரி பாளையங்கோட்டை,முதற் பதிப்பு, க.ச. முருகேச முகதலியார், 1936; இரண்டாம் பதிப்பு, க.நா. குப்புசாமி, 19511969பக். 715
512அகத்தியர் 1200-இல் சதாசிவத்தியானம்,கோவிந்தராசனார், சி.சரஸ்வதி மகால் நூல்நிலைய அச்சகம்தஞ்சாவூர் 1985பக். 45ரூ 4-00
513சித்தர் பாடல்கள்,கோவேந்தன், த.பூம்புகார் பிரசுரம் பிரஸ்சென்னை1983ரூ 14-50
514நமக்கேற்ற வைத்தியம்,சங்கரநாராயணன், கு.பாமதி பதிப்பகம்ஸ்ரீ வில்லிபுத்தூர்,1978ரூ 3-50
515நரம்புத் தளர்ச்சி ஏன் வருகிறது?சண்முகம்ஆர்.வானதி பதிப்பகம்சென்னை1977பக். 86ரூ 3-00
516நல்வாழ்வுக்கு ஒரு யோசனை,சண்முகம்ஆர்.வானதி பதிப்பகம்சென்னை1978ரூ 2-00
517நோயும் மருந்தும்,சண்முகம்ஆர்.அருணோதயம்,சென்னை1968பக். 61
518பெண்கள் மனவளர்ச்சிக்கு வழிகள்,சண்முகம்ஆர்.தேவி பதிப்பகம்சென்னை1968பக். 697
519மனிதனும் மனமும், சண்முகம்ஆர்.மாருதி பதிப்பகம்சென்னை1968பக். 733
520வைத்திய மலை அகராதி,சண்முக ஐயர்கல்வி பிரவாக அச்சுக்கூடம்1884
521தமிழும் தாவரமும்,சண்முகசுந்தரம், ல.பி.என்.கே. பிரஸ்சென்னை1970பக். 219ரூ 6-00
522பதார்த்த குண சிந்தாமணி,சண்முக சுவாமிகள்கலைமாது விளக்க அச்சுக்கூடம்கோளப்பஞ்சேரி,1895
523அகத்தியர் வைத்திய காவியம் 1500,சண்முகதேசிகர்சண்முகவிலாச அச்சுக்கூடம்சென்னை அட்சயபக். 236
524சிவவாக்கியர் பாடல்சண்முகம்பிள்ளைகலாரத்னாகரம் அச்சுக்கூடம்சென்னை1891ரூ 0-4-0
525அகத்தியர் அமுதக்கலை ஞானம் 1200,சண்முக முதலியார்விவேக விளக்க அச்சுக்கூடம் புரசைபாக்கம்,1884பக். 176
526அகத்தியர் வைத்திய காண்டம் பாண்டு வைப்பு 600,சண்முக முதலியார்விவேக விளக்க அச்சுக்கூடம்சென்னை1897பக். 106
527அகத்தியர் வைத்திய காவியம் 1500,சண்முக முதலியார்விவேக விளக்க அச்சுக்கூடம்சென்னை1878
528அகத்தியர் வைத்திய காவியம் 1500,சண்முக முதலியார்விவேக விளக்க அச்சுக்கூடம்சென்னை1897
529பாம்பாட்டிச் சித்தர் பாடல், சண்முக முதலியார்விவேக விளக்க அச்சுக்கூடம்சென்னை1874
530பிரமமுனி கருக்கிடைச் சூத்திரம் 386,சண்முக முதலியார்விவேக விளக்க அச்சுக்கூடம்சென்னை1890
531பிரமமுனி பூரணம் 100, யூகிமுனி கரிசல் 152, சரபராஜ குளிகை 13, சண்முக முதலியார்நோபிள் பிரஸ்சென்னை1928
532தேரர் சிறுநீர்க்குறி சோதனை,சண்முக வேலன், ஆ.சரஸ்வதி மகால் நூல்நிலைம்,தஞ்சாவூர் 1967பக். 24ரூ 0-75
533சித்த மருத்துவ நோய் நாடல்,நோய் முதனாடல் திரட்டு பாகம் 1, சண்முகவேலு, ம.தமிழக அரசு வெளியீடு,சென்னை1967பக். 256
534சித்த மருத்துவ நோய் நாடல், நோய் முதனாடல் திரட்டு பாகம் 2, சண்முகவேலு, ம.சித்த ஆராய்ச்சி நிலையம்கோவை1967பக். 490ரூ 22-10
535நோய்களுக்குச் சித்தப் பரிகாரம், முதல் பாகம்சண்முகவேலு, ம.சித்த ஆராய்ச்சி நிலையம்கோவை1972பக். 732
536நோய்களுக்குச் சித்தப் பரிகாரம், இரண்டாம் பாகம்சண்முகவேலு, ம.பழனி தண்டாயுதபாணி திருக்கோயில் வெளியீடு,சென்னை1976பக். 242
537உயிர் காக்கும் சூரணங்கள்,சண்முகானந்த சுவாமிகள்ஸ்ரீ இந்து பப்ளிகேசன்ஸ்சென்னை1978ரூ 4-50
538திருவள்ளுவநாயனார் பஞ்சரத்தினம் 500,சண்முகானந்த சுவாமிகள்சித்தர் அச்சுக்கூடம்சென்னை1927
539நோய்கள் தீர்க்கும் தைலங்கள்,சண்முகானந்த சுவாமிகள்ஸ்ரீ இந்து பப்ளிகேசன்ஸ்சென்னை1978ரூ 4-50
540வலிமையூட்டும் லேகியங்கள்,சண்முகானந்த சுவாமிகள்ஸ்ரீ இந்து பப்ளிகேசன்ஸ்சென்னை1978ரூ 4-50
541அபூர்வ வைத்தியத் தழைகள்,சத்தியவாசகம்பிள்ளை, எஸ்.பாளையங்கோட்டை பிரிண்டிங் பிரஸ்பாளையங்கோட்டை,முதற் பதிப்பு1920
542கைகண்ட அபூர்வ வைத்தியத் தழைகள்,சத்தியவாசகம்பிள்ளை, எஸ்.பென்ட்லென்ட் பிரஸ் பாளையங்கோட்டை,நான்காம் பதிப்பு1931
543நோய் நீக்கும் சித்த மருந்துகள்,சதாசிவம், சுப.வானதி பதிப்பகம்சென்னை1986ரூ 12-00
544மூலிகை மருந்துகள்,சதாசிவம், சுப.பாரி நிலையம்சென்னை1978ரூ 3-50
545விஞ்ஞான நோக்கில் நோய் நீக்கும் மூலிகைகள்,சதாசிவம், சுப.நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ்சென்னைமுதல், இரண்டாம் பதிப்பு1983, 1987பக். 115ரூ 10-00, 13-00
546ஐம்பொறி அகராதி,சதாசிவம், மு.மணிவாசகர் நூலகம்சிம்பரம்முதல், இரண்டம் பதிப்பு1980, 1981பக். 423
547தேரையர்சந்திரகாசன், கே.எம்,இராசிபுரம்,1979
548சுந்தரானந்தர் ஆயுள்வேதப் பொதுலட்சணம்,சந்திரசேகர கவிராச பண்டிதர்காலநிலைய அச்சுக்கூடம்தில்லையம்பூர்1879பக். 12
549திருமூலர் நாடியந்தாதி,சந்திரசேகர கவிராச பண்டிதர்கலாநிதி அச்சுக்கூடம்தில்லையம்பூர்1872ரூ 0-4-0
550விஷப்பிரதி விஷத்திரட்டு (ஆயுள்வேதப் பொதுலட்சணம் திருமூலர் நாடியந்தாதி,)சந்திரகேசர கவிராச பண்டிதர்கலாநிதி அச்சுக்கூடம்தில்லையம்பூர்1972ரூ 0-4-0
551அனுபவ வைத்திய முறை,சந்திரசேகரன், டி.1950
552பிள்ளைப் பிணிவாகடம், முதற் பாகம்சந்திரசேகரன்கீழ்த்திசைச்சுவடிகள் நூலகம்சென்னை1952பக். 237ரூ 4-12-0
553சுதேச வைத்திய இரத்தினம்,சந்திரசேகர், எஸ்.கார்டியன் அச்சுக்கூடம்1916பக். 656ரூ 2-50
554சரபேந்திர வைத்திய முறை, (சன்னிரோக சிகிச்சை) சந்திரன், வி.ஜி. & நளினி சந்திரன்சரஸ்வதி மகால் நூல் நிலையம்தஞ்சாவூர்1962பக். 260ரூ 5-00
555சரபேந்திர வைத்திய முறை, (பித்தரோக சிகிச்சை) சந்திரன், வி.ஜி. & நளினி சந்திரன்சரஸ்வதி மகால் நூல் நிலையம்தஞ்சாவூர்1962பக். 151ரூ 4-00
556ஆரோக்கிய வாழ்க்கைக்கேற்ற உணவுப் பொருள்கள்,சபாபதி, எம்.கே.சென்னை1964
557அகத்தியர் இராஜாங்க நாடி 25, சபாபதிபிள்ளை, தி.ஸ்ரீ மட்டுவார் குழலாம்பாள் அச்சுக்கூடம்சென்னை1880
558அகத்தியர் கன்ம சூத்திரம் 150, (சூதமுனி நாடி 30, இராஜாங்க நாடி 25),சபாபதிபிள்ளை, தி.ஸ்ரீ மட்டுவார் குழலாம்பாள் அச்சுக்கூடம்சென்னை1880
559அகத்தியர் சோதிமணி சூத்திரம் 8, தீட்சைப் பாடல் 5,சபாபதிபிள்ளை, தி.பக். 8
560அகத்தியர் பின் 80,சபாபதிபிள்ளை, தி.எம்.சி.பிரஸ்சென்னை1880பக். 32ரூ 0-2-0
561அகத்தியர் பரிபூரணம் 400,சபாபதிமுதலியார்கல்வி விளக்க அச்சுக்கூடம்சென்னைஇரண்டாம் பதிப்பு1921
562ஆத்மரட்சாமிர்தம் என்னும் வைத்தியசார சங்கிரகம்,சபாபதி முதலியார், எம் & மருதணராவுத்தர்கல்வி விளக்க அச்சுக்கூடம்சென்னை1874பக். 546ரூ 1-8-0
563துளசியின் பயனும் காய்கனி மருத்துவமும்,சம்பந்தம்வானதி பதிப்பகம்சென்னை1981
564வீட்டு வைத்தியர், சர்மா, எம்.ஜே.சாவித்திரி அச்சியந்திரசாலைமதுரைமுதற் பதிப்பு1918
565வீட்டு வைத்தியர், சர்மா, எம்.ஜே.அஷ்டலக்ஷ்மி விலாசம் பிரஸ்மதுரைஐந்தாம் பதிப்பு1918
566வீட்டு வைத்தியர், சர்மா, எம்.ஜே.வினோத விகடன் அச்சகம்சென்னைஒன்பதாம் பதிப்பு1926
567வீட்டு வைத்தியர், சர்மா, எம்.ஜே.கணபதி அச்சகம்சென்னைபன்னிரண்டாம் பதிப்பு1927
568வீட்டு வைத்தியர், சர்மா, எம்.ஜே.அஷ்டலக்ஷ்மி விலாசம் பிரஸ்மதுரைபதிமூன்றாம் பதிப்பு1929
569வீட்டு வைத்தியர், சர்மா, எம்.ஜே.விவேகானந்தா பிரஸ்பதினைந்தாம் பதிப்பு1932
570வைத்திய மலை அகராதி,சரவணப் பண்டிதர்வித்யா வினோத அச்சுக்கூடம்கோகுலபுரம்,1879
571பதினெண்சித்தர் பெரிய ஞானக் கோவை 3 பாகங்கள்சரவண முத்துப்பிள்ளை, வா.வாணிவிலாச அச்சுக்கூடம்சென்னைமுதல், இரண்டாம் பதிப்பு1922, 1982பக். 808ரூ 30-00
572சாமி டி என்பாரின் வருடாந்திரக் குறிப்புசவரியப்ப அய்யர், எஸ்.ஜெ.அல்பீனியன் அச்சுக்கூடம்சென்னை1885ரூ 0-4-0
573சரபேந்திரர் சித்த மருத்துவச் சுடர்,சவுரிராசன், மு.சரஸ்வதி மகால் நூலகம்தஞ்சாவூர்1973பக். 528ரூ 17-00
574முக்கிய உறுப்புக்களின் நோய்களும் நிவர்த்தியும்,சாந்தா நடராசன்சாமு பப்ளிகேசன்ஸ்சென்னை1978ரூ 5-00
575படுவர்மம் 12,சாம்ராஜ், சு.கண்ணவிளை உதயமார்த்தாண்டம்குமரி மாவட்டம்1983ரூ 2-00
576அகத்தியர் பரிபாஷைத் திரட்டு, சாமி செட்டியார்மெய்ஞான சூரியோதய விலாச அச்சுக்கூடம்சென்னை1866பக். 80
577இறவாத்தன்மை உடையவன் மனிதன், சித்தர் மார்க்கம்சாரங்கபாணி, மு.1967பக். 76
578சித்தர் மார்க்கம்சாரங்கபாணி, மு.1968
579புலத்தியர் ஞானகற்பகம் 222,சிங்கார முதலியார்சக்கரவர்த்தி அச்சுக்கூடம்சென்னை1936
580புலத்தியர் வாத சூத்திரம் 300,சிங்கார முதலியார்சக்கரவர்த்தி அச்சுக்கூடம்சென்னை1936பக். 79
581அனுபவம் கண்ட மூலிகை மருத்துவம்சிங்காரவேலு வைத்தியர்இலக்குமி நிலையம்சென்னை1984பக். 108
582அகத்தியர் குணவாடகம்சித்தையா, டி.வாணிவிலாச அச்சுக்கூடம்சென்னைமுதற் பதிப்பு1883பக். 56ரூ 0-2-0
583அகத்தியர் வைத்திய சில்லரைக் கோவை,சித்தையா, டி.வாணிவிலாச அச்சுக்கூடம்சென்னைமுதற் பதிப்பு1888பக். 760ரூ 1-00
584சித்தர் கண்ட விஞ்ஞானம், தத்துவம்சிதம்பரன், சுவாமிநியூ செஞ்சுரி புத்தக நிலையம்சென்னை1961பக். 180ரூ 3-00
585அகால மரணநூல், சிதம்பரத்தாணுப் பிள்ளை, எஸ்.சித்த மகுடப் பிரசுரம்சென்னை முதல், இரண்டாம் பதிப்பு1968, 1979
586ஆட்டின் மருத்துவப் பண்பு,சிதம்பரத்தாணுப் பிள்ளை, எஸ்.சித்த மகுடப் பிரசுரம்சென்னை 1975பக். 38ரூ 2-00
587ஐம்பொறி விளக்கம்,சிதம்பரத்தாணுப் பிள்ளை, எஸ்.சித்த மகுடப் பிரசுரம்சென்னை 1969பக். 70ரூ 1-00
588கடிவிஷ மருத்துவம்சிதம்பரத்தாணுப் பிள்ளை, எஸ்.சித்த மகுடப் பிரசுரம்சென்னை 1974பக். 36
589காமாலை நோயும் மருந்தும்,சிதம்பரத்தாணுப் பிள்ளை, எஸ்.சித்த மகுடப் பிரசுரம்சென்னை 1968பக். 38
590குழந்தை மருத்தும்சிதம்பரத்தாணுப் பிள்ளை, எஸ்.சித்த மகுடப் பிரசுரம்சென்னை 1969பக். 34
591கொங்கை நோய் மருத்துவம்,சிதம்பரத்தாணுப் பிள்ளை, எஸ்.சித்த மகுடப் பிரசுரம்சென்னை 1971பக். 44ரூ 1-50
592கொங்கையின் இரகசியம்,சிதம்பரத்தாணுப் பிள்ளை, எஸ்.சித்த மகுடப் பிரசுரம்சென்னை 1969பக். 118
593திரிகடுகின் சிறப்பு,சிதம்பரத்தாணுப் பிள்ளை, எஸ்.சித்த மகுடப் பிரசுரம்சென்னை 1973பக். 46ரூ 2-00
594தொடுவர்ம சூட்சம்,சிதம்பரத்தாணுப் பிள்ளை, எஸ்.சித்த மகுடப் பிரசுரம்சென்னை 1970
595நீர்ப்பாய்ச்சல் நோயும் மருந்தும்சிதம்பரத்தாணுப் பிள்ளை, எஸ்.சித்த மகுடப் பிரசுரம்சென்னை 1969
596பசு தரும் ஆரோக்கியம்,சிதம்பரத்தாணுப் பிள்ளை, எஸ்.சித்த மகுடப் பிரசுரம்சென்னை 1968பக். 40
597படுவர்மத்திரட்டு,சிதம்பரத்தாணுப் பிள்ளை, எஸ்.சித்த மகுடப் பிரசுரம்சென்னை 1970பக். 75
598மஞ்சளின் மருத்துவ மகிமை,சிதம்பரத்தாணுப் பிள்ளை, எஸ்.சித்த மகுடப் பிரசுரம்சென்னை 1969பக். 20ரூ 1-00
599மரணகண்டி: சரநூல்,சிதம்பரத்தாணுப் பிள்ளை, எஸ்.சித்த மகுடப் பிரசுரம்சென்னை 1969பக். 24
600மனித உடற்கூறுபாடு,சிதம்பரத்தாணுப் பிள்ளை, எஸ்.சித்த மகுடப் பிரசுரம்சென்னை1931பக். 199ரூ 5-00
601மாதர் மருத்துவம்,சிதம்பரத்தாணுப் பிள்ளை, எஸ்.சித்த மகுடப் பிரசுரம்சென்னை1970பக். 133
602வர்ம ஆணித் திறவுகோல்,சிதம்பரத்தாணுப் பிள்ளை, எஸ்.சித்த மகுடப் பிரசுரம்சென்னை1968பக். 28
603வர்ம கைமுறை ஏடு,சிதம்பரத்தாணுப் பிள்ளை, எஸ்.சித்த மகுடப் பிரசுரம்சென்னை1970பக். 24
604வர்ம சூட்சம்,சிதம்பரத்தாணுப் பிள்ளை, எஸ்.சித்த மருத்துவ நூலாராய்ச்சி நிலையம் சென்னை1870பக். 55
605வர்மத்தீர்ப்பு,சிதம்பரத்தாணுப் பிள்ளை, எஸ்.சித்த மருத்துவ நூலாராய்ச்சி நிலையம் சென்னை1984பக். 58ரூ 15-00
606விக்கல் நோயும் மருந்தும்,சிதம்பரத்தாணுப் பிள்ளை, எஸ்.சித்த மகுடப் பிரசுரம்சென்னை1969பக். 24
607பதார்த்த குண சிந்தாமணி, மூலமும், உரையும், சிதம்பர முதலியார்வித்தியா ரத்னாகர அச்சுக்கூடம்தஞ்சாவூர்1916
608சரபேந்திர வைத்தியமுறை (சயரோக சிகிச்சை),சிவக்கொழுந்து தேசிகர்சரஸ்வதி மகால் நூலகம்தஞ்சாவூர்1827
609சரபேந்திர வைத்திய முறை (வாதரோக சிகிச்சை),சிவக்கொழுந்து தேசிகர்சரஸ்வதி மகால் நூலகம்தஞ்சாவூர்1827
610வியாச வைத்தியம்,சிவசிதம்பரம்பிள்ளைபாலவிர்த்தி போதினி அச்சுக்கூடம்சென்னை1905
611சீவகாருண்ய சஞ்சீவி விளக்கம்,சிவசுப்பிரமணிய சுவாமிகள் (சிவராஜ யோகீஸ்வரர்)ஸ்ரீ சண்முகானந்தா பிரஸ்சங்கரன்கோயில்,1927
612ஔடதப் பிரயோக சந்திரிகை,சிவஞானயோகிகள்நூருல் இஸ்லாம் அச்சகம்,1911
613அகத்தியர்,சிவராஜபிள்ளைசென்னைப் பல்கலைக் கழகப் பதிப்பு, சென்னை1936
614சிவராமலிங்க சுந்தர சித்தாந்த வித்தியானுபாலன யாந்திரசாலைசிவராமலிங்க சுந்தர முதலியார்1889
615அகத்தியர்கள், சிவலிங்கனார், ஏ.ஒற்றுமை ஆபீஸ்சென்னை
616அனுபவ வைத்திய தேவரகசியம்,சீதாராம உபாத்தியாயர், ஜே.பி.டி. மாசிலாமணி முதலியார், சுந்தர விலாசம் பிரஸ்சென்னைமுதற் பதிப்பு1913பக். 384
617சீதாராம வைத்திய சேகரம்,சீதாராமய்யா, டி.என்.ரெங்கநாயகி பிரஸ்மதுரை1927
618பதார்த்த குணபரிகாரம்சீதாராமய்யா, டி.என்.ஸ்ரீ விஜயன் பிரஸ்மதுரை1926
619ஆரோக்கிய போதனி,சீதாராமைய்யா ப.கபாலி அச்சகம்1917
620ஆண்மைக் குறைவும் அதன் நிவர்த்தியும்,சீதாலட்சுமி குயிலன்குயிலன் பதிப்பகம் சென்னைமூன்றாம் பதிப்பு 1963பக். 95பூ 2-00
621உயிர்ச்சத்து உணவுகள்,சீதாலட்சுமி குயிலன்குயிலன் பதிப்பகம் சென்னை1965பக். 45
622தாம்பத்திய வாழ்வில் சில பிரச்சனைகள்,சீதாலட்சுமி குயிலன்இராஜேஸ்வரி ஆர்ட் பிரிண்டர்ஸ்சென்னைமுதல், இண்டாம், மூன்றாம் பதிப்பு1963, 1963, 1984பக். 67ரூ 5-50
623பிணி தீர்க்கும் தாவரங்கள், பாகம் 3, சீதாலட்சுமி குயிலன்குயிலன் பதிப்பகம்சென்னை1964பக். 96
624பிணி தீர்க்கும் தாவரங்கள், பாகம் 3, சீதாலட்சுமி குயிலன்குயிலன் பதிப்பகம்சென்னை1967பக். 108
625பிணி தீர்க்கும் தாவரங்கள், பாகம் 3, சீதாலட்சுமி குயிலன்குயிலன் பதிப்பகம்சென்னை1968பக். 108
626திருமந்திர வைத்தியப் பகுதி,சீனிவாசன், தே.ஆ.திருவாவடுதுறை ஆதீனம், திருவாவடுதுறை,1957பக். 135
627பூக்களின் மருத்துவக் குணங்கள்,சீனிவாசன் இராமலிங்கம்நர்மதா பதிப்பகம் சென்னை1979பக். 96
628அனுபோக நாடி சாஸ்திரம்,சீனிவாச ஸ்வாமி, கே.எஸ்.எம்.எஸ். சங்கரலிங்க மூப்பனார், சாரதா பிரஸ்அருப்புக்கோட்டை,1933
629சாமி டி என்பாரின் வருடாந்திரக் குறிப்புகள்,சினிவாசையா, டிதி மெட்ராஸ் எக்ஸெல்ஸியர் பிரஸ்சென்னை1884பக். 62ரூ 0-2-0
630குடும்ப வைத்திய தீபிகை,சீனிவாசாச்சாரியார், கே. ராமரத்தினம் அய்யர் & குப்புசாமி முதலியார், கே.மயில்வாகனன் பிரஸ்சென்னை1930
631உடல் பருமன் காரணங்களும் தவிர்க்கும் வழிகளும்,சுசீகரன் தங்கசாமிகிறித்தவ இலக்கியச் சங்கம்சென்னை1978பக். 50
632தமிழர் கண்ட மருத்துவம்,சுந்தரம், கோ.நாவல் ஆர்ட் பிரிண்டர்ஸ்சென்னை1984பக். 192ரூ 10-00
633மருத்துவப் பழமொழிகள்,சுந்தரம், கோ.நாவல் ஆர்ட் பிரிண்டர்ஸ்சென்னை1985பக். 60ரூ 5-00
634கண் பாதுகாப்பு,சுந்தரம், என்.எஸ்.தென்னிந்தியச் சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம்சென்னை1980பக. 74ரூ 6-00
635அகத்தியர் இரண வைத்தியம்,சுந்தரம், வி. ஆர்.நோபிள் அச்சகம்சென்னைமுதற் பதிப்பு1927பக். 108ரூ 0-12-0
636அகத்தியர் கல்நண்டு சூத்திரம் 16,சுந்தரம், வி. ஆர்.சச்சிதானந்த அச்சியந்திரசாலைசென்னை1915
637அகத்தியர் நயனவிதி, 500 நாகமுனிவர் நயனவிதி 200,சுந்தரம், வி. ஆர்.ஸ்ரீ சாது இரத்தின சற்குரு புத்தகசாலைசென்னை1936
638யூகிமுனி கரிசல்,சுந்தரம், வி. ஆர்.சச்சிதானந்த அச்சியந்திரசாலைசென்னை1915
639யூகிமுனிவர் தீட்சாவிதி 300, யூகிமுனிவர் மதிவெண்பா 100, யூகிமுனிவர் வாத வைத்திய விளக்கம் 200,சுந்தரம், வி. ஆர்.சச்சிதானந்த அச்சியந்திரசாலைசென்னை1915பக். 183
640தேரையர் கரிசல் 300,சுந்தரம், வி. ஆர். & சண்முக முதலி, எம்.சச்சிதானந்த அச்சியந்திரசாலைசென்னை1915
641குழந்தை வைத்தியம்,சுந்தரம், வி. என்.மோகன் நிர்மலா ரோமியோ பப்ளிஷிங் ஹவுஸ்1972
642அகத்தியர் வைத்திய இரத்தினச் சுருக்கம் 360,சுந்தரம்பிள்ளைவிவேக விளக்க அச்சுக்கூடம் பாக்குப்பேட்டை1919
643நாகமுனிவர் நயனவிதி 200, அகத்தியர் நயனவிதி 500,சுந்தரராமன் பி. ஆர்.நோபிள் பிரஸ்சென்னைமுதற் பதிப்பு1923
644சர்மரோக விளக்கம்,சுந்தரேச அய்யர், வி.1912
645தன்வந்திரி குணபாடம் பாகம் 1,சுப்பராமய்யா பி.சாரதா நிலைய அச்சுக்கூடம்சென்னைமுதற் பதிப்பு1881
646விக்டோரியா ஜூபிலி இந்து மருந்துகள்,சுப்பராயலு நாயுடு, என். ஆர்.இந்து யூனியன் பிரஸ்சென்னை1891
647அகத்தியர் செந்தூரம் 300,சுப்பராய முதலியார்விவேக சந்திரோதய அச்சுக்கூடம்தாக்கோலம்1872
648அகத்தியர் வைத்திய இரத்தினச் சுருக்கம் 300,சுப்பராய முதலியார்ஆதி வித்வ மனோரஞ்சினி ஆச்சுக்கூடம், தண்டலம்1874
649அகத்தியர் வைத்தியக் கும்மி,சுப்பராய முதலியார்ஆரியர் முத்தமிழ் வாணிபீடம் பிரஸ்சென்னை1870
650அகத்தியர் வைத்திய பூரணம் 205, சுப்பராய முதலியார்விவேக சந்திரோதய அச்சுக்கூடம்தாக்கோலம்1872
651தன்வந்திரி பாலவாகடம் (சிமிட்டி ரத்தினச் சுருக்கம்),சுப்பராய முதலியார்ஆதி வித்வ மனோரஞ்சினி ஆச்சுக்கூடம், தண்டலம்1874
652வைத்திய மலை அகராதி,சுப்பராய முதலியார்விவேக சந்திரோதய அச்சுக்கூடம்தாக்கோலம்1931
653அகத்தியர் பூரண சூத்திரம் 216 பரப்பிரம்ம முத்திராக்ஷரசாலைசுப்பராய முதலியார் & நாராயணசாமி நாட்டார்ஆதிவித்வ மனோரஞ்சனி அச்சுக்கூடம்தாக்கோலம்1931
654அட்டாங்கயோகக் குறள்,சுப்பிரமணியக் கவிராயர், சே. ரா.மதுரைத் தமிழ்ச்சங்க முத்திராசாலைமதுரைஇரண்டாம் பதிப்பு1923பக். 12ரூ 0-2-0
655வயிற்றுக் கோளாறுகள்,சுப்பிரமணியம், இராம.மணிமேகலைப் பிரசுரம் சென்னை1979
656தேன், தமிழ்நாடு இயற்கை மருத்துவச் சங்கம்சுப்பிரமணியம், கி.தமிழ்நாடு காந்தி நினைவு நிதி, மதுரைஏழாவது பதிப்பு1982
657சித்தர்கள் இரசவாதக்கலைசுப்பிரமணியம், மே.சீ.தாமரை நூலகம்சென்னை1985பக். 400ரூ 27-00
658சித்தர் மருந்தியல்,சுப்பிரமணியம், மே.சீ.தாமரை நூலகம்சென்னை1986பக். 211ரூ 14-00
659சித்த வைத்தியத்தின் முன்னேற்றம், சுப்பிரமணியம், என்,கன்னிகா பரமேஸ்வரி அச்சகம்1940
660அருகம்புல் அமிழ்தம்,சுப்பிரமணியன், ஆர்.அரிமா பதிப்பகம் சேலம்1979
661தேரையர் தைலவருக்கச் சுருக்கம்,சுப்பிரமணிய சுவாமிகள்ஆர்ரோ பிரஸ்சென்னை1927பக். 136ரூ 1-12-0
662அகத்தியர் பரிபாஷைத் திரட்டு, சுப்பிரமணிய சுவாமிகள்ஜீவகாருண்ய விலாசம் பிரஸ்சென்னை1909
663அகத்தியர் பரிபாஷைத் திரட்டு, சுப்பிரமணிய சுவாமிகள்புவனேஸ்வரி அச்சுக்கூடம்சென்னை1925
664அகத்தியர் பரிபூரணம் 400,சுப்பிரமணிய சுவாமிகள்ஸ்ரீ பத்மநாபவிலாச பிரஸ்சென்னை1909
665அகத்தியர் பூரண சூத்திரம் 216, சுப்பிரமணிய சுவாமிகள்சக்கரவர்த்தி பிரஸ்சென்னை1934
666அகத்தியர் வைத்திய இரத்தினச் சுருக்கம் 360,சுப்பிரமணிய சுவாமிகள்ஸ்ரீ பத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம்சென்னை1903
667உரோமரிஷி வைத்தியம் 500,சுப்பிரமணிய சுவாமிகள்மாதவநிவாச அச்சுக்கூடம்மயிலம்1883
668சிவவாக்கியர் சிவவாக்கியம்,சுப்பிரமணிய சுவாமிகள்ஸ்ரீ நிலையம் அச்சுக்கூடம்1889
669தேரையர் வைத்தியம் 1500,சுப்பிரமணிய சுவாமிகள்ஸ்ரீ பத்மநாப விலாச அச்சுக்கூடம்சென்னை1901பக். 234
670பதினெண்சித்தர் நாடி சாஸ்திரம், சுப்பிரமணிய சுவாமிகள்ஸ்ரீ பத்மநாப விலாச அச்சுக்கூடம்சென்னை1901பக். 212
671புலிப்பாணி வைத்தியம் 500,சுப்பிரமணிய சுவாமிகள்மாதவநிவாச அச்சுக்கூடம்மயிலம்1878பக். 131
672போகர் சரக்கு வைப்பு 800,சுப்பிரமணிய சுவாமிகள்ஸ்ரீ பத்மநாப விலாச அச்சுக்கூடம்சென்னை1878131
673போகர் வைத்தியம் 700, சுப்பிரமணிய சுவாமிகள்மாதவநிவாச அச்சுக்கூடம்சென்னை1889பக். 126
674சீவரட்சாமிர்தம், சுப்பிரமணிய பண்டிதர்மனோன்மணி விலாச அச்சுக்கூடம்கொண்ணூர்இரண்டாம் பதிப்பு1894
675சீவரட்சாமிர்தம், சுப்பிரமணிய பண்டிதர்அர்ரோ பிரஸ்சென்னை1923பக். 478
676திருமூலர் வைத்திய கருக்கிடை 600சுப்பிரமணிய பண்டிதர்ஏசியாடிக் அச்சுக்கூடம்சென்னைமுதற் பதிப்பு1868
677தேரையர் தைலவருக்கச் சுருக்கம்,சுப்பிரமணிய பண்டிதர்ஏசியாடிக் அச்சுக்கூடம்சென்னை1868பக். 136ரூ 1-8-0
678தேரையர் நீர்க்குறி நெய்க்குறி, உரையுடன், சுப்பிரமணிய பண்டிதர்ஏசியாடிக் அச்சுக்கூடம்சென்னைமுதற் பதிப்பு1868ரூ 0-8-0
679பதார்த்த குண சிந்தாமணி,சுப்பிரமணிய பண்டிதர்முத்தமிழ் அச்சுக்கூடம்சென்னை1867
680பதார்த்த குண சிந்தாமணி, விளக்கம்சுப்பிரமணிய பண்டிதர்முத்தமிழ் அச்சுக்கூடம் சென்னை1914பக். 254
681சித்தர் குறுநூல்,சுப்பிரமணியபிள்ளை, ஆ.சித்த மகுடப் பிரசுரம்சென்னை இரண்டாம் பதிப்பு1979பத். 186ரூ 4-00
682பதார்த்த விஞ்ஞானம், சுப்பிரமணியபிள்ளை, ஜி.வி.ஏ.தமிழர் பதிப்பகம்சென்னை
683பால வைத்தியம், சுப்பிரமணியபிள்ளை, ஜி.வி.ஏ.மணிப்பாய்,ஜாப்னா,1889
684அனுபோக வைத்திய அட்டவணைசுப்புராயக் கவிராயர்1818
685மூத்திர ரோகம்சுப்புராயக் கவிராயர்1816
686அனுபவ வைத்திய இரத்தினம், இரண்டாம் பாகம்சுவாமிகள்சிகிச்சாமுருதம், சரஸ்வதி சங்கம்,சென்னை1932பக். 88ரூ 0-8-0
687குடும்ப வைத்தியம்,சுவாமி, துர்காதாஸ், எஸ்.கே.பூம்புகார் பிரசுரம்சென்னை1980பக். 232ரூ 9-90
688வர்ண வைத்திய சாத்திரம்,சுவாமிநாத அய்யர், டி.ஏ.தாம்சன் &கோ, மினர்வா அச்சுக்கூடம்சென்னைமுதற் பதிப்பு1897பக். 102ரூ 0-8-0
689அற்ப வியாதியும் அனுபவ சிகிச்சையும்,சூசைராஜா, எஸ்.ஏ.ஸ்டார் பப்ளிகேசன்ஸ்சென்னை1962பக். 106ரூ 1-50
690அற்ப வியாதியும் அனுபவ சிகிச்சையும்,சூசைராஜா, எஸ்.ஏ.ஸ்டார் பப்ளிகேசன்ஸ்சென்னைமூன்றாம் பதிப்பு 1977பக். 106
691அவசரகால அனுபவ வைத்தியம்,சூசைராஜா, எஸ்.ஏ.இலக்குமி நிலையம்சென்னைஇரண்டாம் பதிப்பு1982பக். 125ரூ 7-50
692அனுபவ நாட்டு வைத்தியம்,சூசைராஜா, எஸ்.ஏ.மனோன்மணி புத்தக நிலையம்சென்னை1966பக். 183
693உணவுப் பொருள் குணக்களஞ்சியம்சூசைராஜா, எஸ்.ஏ.அறிவுச்சுடர் பதிப்பகம்சென்னை1972பக். 102ரூ 2-50
694எலுமிச்சை மரம்,சூசைராஜா, எஸ்.ஏ.ஸ்டார் பிரசுரம்சென்னை1980பக். 64
695கட்டில்லா உணவும் அதன் குணமும்,சூசைராஜா, எஸ்.ஏ.இரத்னா பதிப்பகம்சென்னை1970பக். 108ரூ 2-00
696கடைச்சரக்கு கைம்முறை வைத்தியம்,சூசைராஜா, எஸ்.ஏ.இலக்குமி நிலையம்சென்னை1981
697குழந்தைகள் நோயும் குணப்படுத்தும் முறையும்சூசைராஜா, எஸ்.ஏ.இரத்னா பதிப்பகம்சென்னை1971பக். 110ரூ 2-00
698செலவில்லாத சுலப வைத்தியம்,சூசைராஜா, எஸ்.ஏ.இலக்குமி நிலையம்சென்னை1981
699தென்னைமரம்,சூசைராஜா, எஸ்.ஏ.ஸ்டார் பிரசுரம்சென்னைமுதல், இரண்டாம் பதிப்பு1978, 1981பக். 88
700நெல்லிமரம்,சூசைராஜா, எஸ்.ஏ.ஸ்டார் பிரசுரம்சென்னை1980பக். 64
701நோய் தீர்க்கும் காய்கறி கீரைகள்,சூசைராஜா, எஸ்.ஏ.இரத்னா பதிப்பகம்சென்னை1971பக். 128ரூ 2-00
702நோய் தீர்க்கும் கிழங்குகள்,சூசைராஜா, எஸ்.ஏ.இரத்னா பதிப்பகம்சென்னை1971பக். 108ரூ 2-00
703நோய் தீர்க்கும் பழங்கள்,சூசைராஜா, எஸ்.ஏ.இரத்னா பதிப்பகம்சென்னை1970பக். 84ரூ 2-00
704நோய் தீர்க்கும் மரங்கள்,சூசைராஜா, எஸ்.ஏ.இரத்னா பதிப்பகம்சென்னை1970பக். 96ரூ 2-00
705நோய் தீர்க்கும் மருந்துகள்,சூசைராஜா, எஸ்.ஏ.இரத்னா பதிப்பகம்சென்னை1970பக். 88ரூ 2-00
706நோய் தீர்க்கும் மலர்கள்,சூசைராஜா, எஸ்.ஏ.இரத்னா பதிப்பகம்சென்னை1970பக். 88ரூ 2-00
707நோய் தீர்க்கும் மூலிகைகள்,சூசைராஜா, எஸ்.ஏ.ஸ்டார் பதிப்பகம்சென்னை1979
708பச்சிலை வைத்தியம் பாகம் 1,சூசைராஜா, எஸ்.ஏ.அறிவுச்சுடர் நிலையம்சென்னை1968பக். 81ரூ 2-00
709பச்சிலை வைத்தியம் பாகம் 2,சூசைராஜா, எஸ்.ஏ.அறிவுச்சுடர் நிலையம்சென்னை1968பக். 81
710பப்பாளே மரம்,சூசைராஜா, எஸ்.ஏ.ஸ்டார் பிரசுரம்சென்னை1980பக். 55
711பல் கண் காது வைத்தியம்,சூசைராஜா, எஸ்.ஏ.இரத்னா பதிப்பகம்சென்னை1971பக். 107ரூ 2-00
712பயங்கர வியாதிகளுக்குப் பயனுள்ள மருந்துகள், சூசைராஜா, எஸ்.ஏ.இரத்னா பதிப்பகம்சென்னை1971பக். 132
713பயங்கர வியாதிகளுக்குப் பயனுள்ள சிகிச்சையும், சூசைராஜா, எஸ்.ஏ.சாந்தி நிலையம்சென்னை1981
714பனைமரம்,சூசைராஜா, எஸ்.ஏ.ஸ்டார் பிரசுரம்சென்னைமுதல், இரண்டாம் பதிப்பு1978, 1981பக். 48
715பாட்டி சொன்ன வீட்டு வைத்தியம்,சூசைராஜா, எஸ்.ஏ.இரத்னா பதிப்பகம்சென்னை1982பக். 119
716பிள்ளை வைத்தியம்,சூசைராஜா, எஸ்.ஏ.ஸ்டார் பிரசுரம்சென்னை1964பக். 158ரூ 3-00
717பிள்ளை வைத்தியம்,சூசைராஜா, எஸ்.ஏ.ஸ்டார் பிரசுரம்சென்னை1978ரூ 4-25
718புளிய மரம்,சூசைராஜா, எஸ்.ஏ.ஸ்டார் பிரசுரம்சென்னை1978ரூ 1-50
719பூச்சிக்கடி வைத்தியம்,சூசைராஜா, எஸ்.ஏ.ஸ்டார் பிரசுரம்சென்னைமுதல், ஆறாம் பதிப்பு1961, 1981பக். 56
720பூண்டு மிளகு சுக்கு சீரக வைத்தியம்,சூசைராஜா, எஸ்.ஏ.இரத்னா பதிப்பகம்சென்னை1973பக். 105
721மாதர் வியாதியும் மருத்துவ முறையும்,சூசைராஜா, எஸ்.ஏ.ஸ்டார் பிரசுரம்சென்னை1982பக். 68
722மாமரம்,சூசைராஜா, எஸ்.ஏ.ஸ்டார் பிரசுரம்சென்னைமுதல், இரண்டாம் பதிப்பு1978, 1981பக். 44
723முருங்கை மரம்,சூசைராஜா, எஸ்.ஏ.ஸ்டார் பிரசுரம்சென்னைமுதல், இரண்டாம் பதிப்பு1978, 1981பக். 40
724வாழைமரம்,சூசைராஜா, எஸ்.ஏ.ஸ்டார் பிரசுரம்சென்னைமுதல், இரண்டாம் பதிப்பு1978, 1981பக். 40
725வீட்டு வைத்தியம்,சூசைராஜா, எஸ்.ஏ.ஸ்டார் பிரசுரம்சென்னைமுதல், இரண்டாம் பதிப்பு1978, 1981பக். 68
726வேப்பமரம்,சூசைராஜா, எஸ்.ஏ.ஸ்டார் பிரசுரம்சென்னைமுதல், இரண்டாம் பதிப்பு1978, 1981பக். 68
727வேம்பு துளசி வைத்தியம்,சூசைராஜா, எஸ்.ஏ.இரத்னா பதிப்பகம்சென்னை1970பக். 109ரூ 2-00
728வைத்தியக் களஞ்சியம்,சூசைராஜா, எஸ்.ஏ.தமிழ்ப் புத்தகாலயம்,சென்னை1968பக். 77
729வைத்தியக் களஞ்சியம்,சூசைராஜா, எஸ்.ஏ.தமிழ்ப் புத்தகாலயம்,சென்னைஇரண்டாம் பதிப்பு1980
730அகத்தியர் பரிபூரணம் 400,செங்கல்வராய சுவாமிகள்ஸ்ரீ இலட்சுமி நாராயண விலாச அச்சியந்திரசாலைதாக்கோலம்,1894
731திருவள்ளுவர் நவரத்தின வைத்திய சிந்தாமணி,செங்கல்வராய முதலியார், சி.எஸ்.ஸ்ரீ நிலைய அச்சுக்கூடம்1889
732திருவள்ளுவ நாயனார் கெவுனமணி வயது 100,செங்கல்வராய முதலியார், சி.எஸ்.ஸ்ரீ நிலைய அச்சுக்கூடம்1889
733வைத்திய கை முறைகள் பாகம் 1,செல்லப்ப முதலியார்தொண்டை மண்டலம் பிரஸ்சென்னை1895
734அகத்தியர் அனுபோக வைத்தியக் களஞ்சியம்,சேணிநாயக்கர் பி.எஸ்.வாகீஸ்வரி அச்சகம்,சென்னை1968பக். 120ரூ 2-00
735அகத்தியர் வைத்தியக் களஞ்சியம்,சேணிநாயக்கர் பி.எஸ்.ஆர்.ஜி.பதி கம்பெனி,சென்னை1968
736தேரையர் நீர்க்குறி வைத்தியம், சேணிநாயக்கர் பி.எஸ்.கலைமகள் விலாசம்,சென்னை1962பக். 94ரூ 1-50
737வைத்திய ஆசான்சேணிநாயக்கர் பி.எஸ்.பி.ஆர். பாலகிருஷ்ண முதலியார் சென்னை1960பக். 94ரூ 1-50
738சூதமுனி சூத்திரம் 110,சேதுரகுநாதன், ந.பழனி தண்டாயுதபாணி திருக்கோயில் வெளியீடு,சென்னை1975பக். 46
739யூகிமுனிவர் பிடிவாதம்,சேதுரகுநாதன், ந.மதுரை காமரசார் பல்கலைக் கழகம்,மதுரை1982பக். 334
740தேகாரோக்கிய தருப்பணம்,சேவிரா பண்டிதர், சி.ஏ.தாம்சன் &கோ,சென்னைமுதற் பதிப்பு1919
741பதார்த்த குணக்கொத்து,சேனாதிபதிபிள்ளை, எம்.பேட்ரியாட் அச்சுக்கூடம்கூடலூர்முதற் பதிப்பு1895ரூ 0-8-0
742இருநூறு எளிய வைத்திய முறைகள்,சொர்ணம், சோலைசென்னை1983பக். 48
743குடும்பரக்ஷகன் என்னும் சொந்த வைத்திம்,சொர்ணவேலு முதலியார், கோ.திருப்பாச்சூர்,1927
744தேகாரோக்கிய கதாகாலட்சேபம்,சோமசுந்தர அய்யர், எஸ்.1925
745அகத்தியர் கன்மகாண்டம் 300,சோமசுந்தரக்கவிராயர்மதுரை முதலியார் (ப.ஆ.), விவேக சந்திரோதய அச்சுக்கூடம்தாக்கோலம், விபவபக். 54
746தன்வந்திரி நாடி சிந்தாமணி, சுர சிந்தாமணி, ஜன்னிவாத சிந்தாமணித் திரட்டு,சோமசுந்தர முதலியார், எஸ்.ஸ்டார் ஆப் இந்தியா அச்சுக்கூடம்சென்னை இரண்டாம் பதிப்பு1870
747வைத்திய அகராதி,சோமசுந்தர முதலியார், எஸ்.ஸ்டார் ஆப் இந்தியா அச்சுக்கூடம்சென்னை முதற் பதிப்பு1871
748அரிய பச்சிலையும் அது போக்கும் நோய்களும்,சோனாபாரதி பதிப்பகம்சென்னை1980பக். 96ரூ 3-50
749வைத்தியக் கைம்முறை, முதற் பாகம்,சௌமிய நாராயண ஐயங்கார், அ.வைசியமித்திரன் பிரஸ்காரைக்குடி1917
750வீட்டு வைத்தியர்,சௌரிராசன், தி.செ.கலைமகள் காரியாலயம்,சென்னைபக். 467
751அம்மை நோய் மருத்துவம், மூலமும் உரையும்,சௌரிராசன், மு.அன்னை சித்தமருத்துவ ஆராய்ச்சி நிலையம்சென்னை1976பக். 32ரூ 2-00
752அகத்தியர் அடுக்குநிலை போதம்,ஞானகுரு சபாபதி யோகீஸ்வரர்டீயுக் ஆப் எடின்பர்க் பிரஸ்சென்னை1894ரூ 0-0-6
753நெல்லிக்கனி,ஞானவான், வி.தமிழ்நாடு இயற்கை சிகிச்சை சங்கம்,மதுரைஇரண்டாம் பதிப்பு1972பக். 40ரூ 1-00
754மலச்சிக்கலுக்கு மருந்து, ஞானவான், வி.தமிழ்நாடு காந்தி நினைவு நிதி,மதுரை1970பக். 55
755அகத்தியர் பரிபூரணம் 400,தங்கவேலு முதலியார்சங்கநிதி விளக்க அச்சுக்கூடம்சென்னை1927பக். 72ரூ 0-4-0
756பிலிப்பாணி வைத்தியம் 500,தங்கவேலு முதலியார்சங்கநிதி விளக்க அச்சுக்கூடம்சென்னை1912பக். 88
757மூலிகை அலங்காரம் பாகம் 2,தணிகாசலம், ஆர்.மெர்க்குரி பிரஸ்சென்னைமுதற் பதிப்பு1925
758ஆரோக்கியம் அழைக்கிறது,தம்பி சீனிவாசன்பூம்புகார் பிரசுரம்சென்னை1980
759புற்று நோயும் மருந்துகளும்,தமிழேந்தியார்சேகர் பதிப்பகம்சென்னை1979
760சுலபமாகப் பிள்ளை பெறுவது எப்படி?தமிழ்வாணன்மணிமேகலைப் பிரசுரம்சென்னை1968
761பிள்ளைகள் பிறக்காமலிருக்கச் சில வழிகள், தமிழ்வாணன்மணிமேகலைப் பிரசுரம்சென்னைஐந்தாம் பதிப்பு1968பக். 71
762புற்று நோய்,தமிழ்வாணன்மணிமேகலைப் பிரசுரம்சென்னை1968பக். 65
763சர்வரோக சங்கார சஞ்சீவினி மாத்திரை, தர்மலிங்கம் பிள்ளை, சி.என்.கலாரத்னாகரம் அச்சுக்கூடம்சென்னைமுதற் பதிப்பு1889
764இந்துக் குடும்ப அனுபோக வைத்திய ராஜரத்தின சிந்தாமணி பரப்பிரம்ம ரகசியம் பாகம் 1,தாயுமானசுவாமி & ஜெகன்னாத ஸ்தலம் வரதராஜு நாயுடுஸ்ரீ ஹரி அச்சுக்கூடம்சென்னை1896
765அங்காதிபாதம்,தியாகராசன், இரா.பழனி தண்டாயுதபாணி திருக்கோயில் வெளியீடு,சென்னை1976பக். 138
766அகத்தியர் கன்மகாண்டம் 300,தியாகராசன், இரா.பழனி தண்டாயுதபாணி சுவாமி திருக்கோயில் வெளியீடு,சென்னை1976பக். 68ரூ 3-00
767ஆத்மரட்சாமிர்தம் என்னும் ஆவியளிக்கும் அமுதமுறைச் சுருக்கம்,தியாகராசன், இரா.சித்த மருத்துவ நூல் வெளியீட்டுக்குழு,சென்னை1975பக். 656
768உடற்கூறு,தியாகராசன், இரா.தமிழ்நாடு அரசு1978பக். 742
769குணபாடம் தாது-சீவ வகுப்பு,தியாகராசன், இரா.அரசு அச்சகம்,சென்னை1968பக். 449ரூ 15-65
770கோரக்கர்-போகர் அருளிய ஏழுநூற்றொகுதி உரையுடன்,தியாகராசன், இரா.சித்த மருத்துவ வெளியீட்டுக்குழு,சென்னை1975
771தட்சநாயனார் வைத்திய அட்டவணை,தியாகராசன், இரா.அரசினர் கீழ்த்திசைச் சுவடிகள் நூலகம்சென்னை1951பக். 43ரூ 1-8-0
772தேரையர் காப்பியம்,தியாகராசன், இரா.இலக்கிய ஆராய்ச்சித்துறை,தஞ்சாவூர்1975பக். 88
773தேரையர் சேகரப்பா,தியாகராசன், இரா.காண்டீபம் பிரிண்டர்ஸ்,சென்னை1979பக். 320
774தேரையர் பாடல் திரட்டு, மூலமும் உரையும்,தியாகராசன், இரா.அன்புச்செல்வி அச்சகம்,சென்னை1975பக். 56ரூ 3-50
775தேரையர் மகாகரிசல்,தியாகராசன், இரா.அன்புச்செல்வி அச்சகம்,சென்னை1974பக். 178ரூ 10-00
776தேரையர் யகம வெண்பா பேருரையுடன் முதல் பாகம்தியாகராசன், இரா.பழனி தண்டாயுதபாணி திருக்கோயில் வெளியீடு,சென்னை1976பக். 91ரூ 7-00
777தேரையர் வாகடம், உரை உளக்கத்துடன்,தியாகராசன், இரா.பழனி தண்டாயுதபாணி திருக்கோயில் வெளியீடு,சென்னை1975பக். 245ரூ 7-90
778தேரையர் வெண்பா, மூலமும் உரையும்,தியாகராசன், இரா.சித்த மருத்துவ ஆராய்ச்சி நிலையம்சென்னை1979
779நாகமுனிவர் தலைநோய் மருத்துவம்,தியாகராசன், இரா.பழனி தண்டாயுதபாணி திருக்கோயில் வெளியீடு,சென்னை1976பக். 214ரூ 7-25
780பிரமமுனி எண்ணூறு,தியாகராசன், இரா.சித்த மருத்துவநூல் வெளியீட்டுக்குழு,சென்னை1976பக். 174
781போகர் அருளிச்செய்த வர்ம சூத்திரம்,தியாகராசன், இரா.சித்தவைத்தியச் சங்கம்,தாராபுரம், கோவை மாவட்டம்1975பக். 50
782யூகி வைத்திய சிந்தாமணி 800, முதல்பாகம்தியாகராசன், இரா.பழனி தண்டாயுதபாணி சுவாமி திருக்கோயில் வெளியீடு,சென்னைமுதல், இரண்டாம் பதிப்பு1896, 1976பக். 514ரூ 17-00
783வர்மவிதி,தியாகராசன், இரா.பழனி தண்டாயுதபாணி திருக்கோயில் வெளியீடு,சென்னை1976ரூ 5-00
784சுப்பிரமணியர் ஞானம்,தியாகராயசுவாமிகள், தி.கிருபாலக்ஷ்மி விலாச அச்சுக்கூடம்சென்னை1895
785ஆறாதார ஜீவோற்பத்தி சிந்தாமணியும் தத்துவ தீபிகையும்,திருநந்தி தேவர்டி. துரைசாமி முதலியார்,சென்னை1923பக். 407
786அகத்தியர் பரிபூரணம் 400, மூலமும் உரையும்,திருமலைசாமிபிள்ளை, ஆர்.எம்.பி.கே.ஏ. மதுரை முதலியார்,சென்னை1937பக். 176ரூ 1-0-0
787இஞ்சி எலுமிச்சை தேன் எளிய மருத்துவம்,திருமலை நடராசன்தமிழ்ச்செல்வி நிலையம்சென்னை1979
788சித்தர்கள் கண்ட சிறந்த மருந்துகள்,திருமலை நடராசன்தமிழரசி பதிப்பகம்சென்னை1978ரூ 3-50
789தலைசிறைந்த தமிழ் மருந்துகள்,திருமலை நடராசன்முத்து பதிப்பகம்விழுப்புரம்1982பக். 80
790நோய் தீர்க்கும் நல்ல மருந்துகள்,திருமலை நடராசன்வைரம் பதிப்பகம்சென்னை1973பக் 264
791பழங்களின் மருத்துவக் குணங்கள்,திருமலை நடராசன்தமிழ்ச்செல்வி நிலையம்சென்னைமுதல், இரண்டாம், மூன்றாம் பதிப்பு1981, 1983, 1984பக். 56ரூ 3-25
792மூல நோய்க்கு முறையான மருந்துகள்,திருமலை நடராசன்தமிழ்ச்செல்வி பதிப்பகம்சென்னை1979
793சரபேந்திரர் கர்ப்பிணி பாலரோக சிகிச்சை,திருவேங்கடம்பிள்ளை1827
794திருவள்ளுவர் காணியம்பாக்கம் வைத்திய அனுபோக சார சங்கிரகம்,திருவேங்கடாச்சாரி, டி.மெய்ஞ்ஞான விளக்க அச்சுக்கூடம் பாலக்காடு,இரண்டாம் பதிப்பு1893
795வைத்திய அனுபோக சார சங்கிரகம்,திருவேங்கடாச்சாரி, டி.மெய்ஞ்ஞான விளக்க அச்சுக்கூடம் பாலக்காடு,முதற் பதிப்பு1889
796வைத்திய அனுபோகமுறை,திவ்வியநாதர் சுவாமி, 'சங்'தி நோபிலி அச்சகம்,மதுரை1956பக். 126
797அகத்தியர் வைத்திய காண்டம் பாண்டு வைப்பு 600,தீனதயாளு முதலியார், ஏ.ஸ்ரீ ஆதிமூலம் அச்சுக்கூடம்சென்னை1933
798அகத்தியர் வைத்திய வல்லாதி 600,தீனதயாளு முதலியார், ஏ.ஸ்ரீ ஆதிமூலம் அச்சுக்கூடம்சென்னை1924பக். 112ரூ 1-10-0
799தன்வந்திரி தைலம் 500,தீனதயாளு முதலியார், ஏ.பி. இரத்தின நாயகர் & சன்ஸ்சென்னைபக். 64ரூ 0-75
800போகமுனிவர் நிகண்டு பாகம் 1, தீனதயாளு முதலியார், ஏ.ஆதிமூலம் பிரஸ்சென்னைமுதற் பதிப்பு1925
801யூகிமுனிவர் வைத்திய சிந்தாமணி 800தீனதயாளு முதலியார், ஏ.ஸ்ரீ ஆதிமூலம் அச்சுக்கூடம்சென்னை1932
802வாத வைத்தியத்துக்கு காதி பாகம் 1,தீனதாஸ், சுவாமி.1968பக். 78
803அகத்தியர் வைத்திய காவியம் 1500,துரைசாமி, த.புவனேஸ்வரி அச்சுக்கூடம்சென்னை1929
804பிள்ளைப்பிணி வாகடம்,துரைசாமி அய்யங்கார், எம்.சென்னை அரசு கீழ்த்திசைச் சுவடிகள் நூலகம்சென்னை1952பக். 200ரூ 4-12-0
805சுகாதார ஜீவரக்ஷாமிர்தம்,துரைசாமி பண்டிதர், கே.எஸ்.அலெக்ஸாண்டர் அச்சுக்கூடம்கும்பகோணம்1916பக். 240ரூ 3-00
806அகத்தியர் ஆயுள்வேதம் 1200,துரைசாமி முதலியார், த.புவனேஸ்வரி அச்சுக்கூடம்சென்னை1925பக். 175ரூ 1-0-0
807கருவூரார் பலதிரட்டு 300,துரைசாமி முதலியார், த.புவனேஸ்வரி அச்சுக்கூடம்சென்னை1927
808தேரையர் கரிசல் 200,துரைசாமி முதலியார், த.புவனேஸ்வரி அச்சுக்கூடம்சென்னை1926
809தேரையர் வைத்தியம் 500,துரைசாமி முதலியார், த.புவனேஸ்வரி அச்சுக்கூடம்சென்னை1926
810மச்சமுனி நாயனார் திருமந்திரம் 800,துரைசாமி முதலியார், த.புவனேஸ்வரி அச்சுக்கூடம்சென்னை1926
811வைத்திய சிரோரத்னா நடன காண்டம் 1500,துரைசாமி முதலியார், த.புவனேஸ்வரி அச்சுக்கூடம்சென்னை1927
812வைத்திய சார சங்கிரம்,துரைசாமி முதலியார், கே.வி.ஆதிமூலம் பிரஸ்சென்னைமுதற் பதிப்பு1923
813பதார்த்த குண சிந்தாமணி, திருந்திய பதிப்புதுரைசாமி முதலியார், எஸ்.பாரதி பிரஸ்சென்னை1922
814அனுபவ வைத்திய முறை, முதல் பாகம்துரைராசன், சி.1950பக். 176
815அனுபவ வைத்திய முறை, இரண்டாம் பாகம்துரைராசன், சி.1950பக். 396
816நோயில்லா நெறி,துரைராசன், சி.கவர்ன்மெண்ட் பிரஸ்சென்னை1954
817நம் உடலும் உணவும்,துரைராசு, ஜே.ஜே.வைரம் பதிப்பகம்சென்னை1970ரூ 2-50
818நோயை விரட்டுங்கள்,துரைராசு, ஜே.ஜே.வைரம் பதிப்பகம்சென்னை1970பக். 64ரூ 1-60
819தமிழ் வைத்திய முறைகள்,துளக்கானசாரி, டி.1915
820கைமுறை பாக்கெட் வைத்தியம்,துளசிங்க முதலியார் பி.எஸ்.பி. இரத்தின நாயகர் & சன்ஸ்சென்னைமுதற் பதிப்பு1982பக். 432ரூ 6-00
821பாலமிழ்தம்,தேவர், எஸ்.எஸ்.திருநெல்வேலித் தென்னிந்திய சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம்,சென்னை1943பக். 168
822ஆயுர்வேத வைத்தியக் கும்மி,தேவராஜநாயக்கர்சுந்தர விலாச அச்சுக்கூடம்சென்னைமுதற் பதிப்பு1915
823திருமூலர் வைத்திய கருக்கிடை 600தேவராஜநாயக்கர்பி. இரத்தின நாயகர் & சன்ஸ்சென்னை1968பக். 92ரூ 2-00
824திருவள்ளுவ நாயனார் பஞ்சரத்தினம் 500,தேவராஜநாயக்கர்பி. இரத்தின நாயகர் & சன்ஸ்சென்னை1968பக். 84ரூ 2-00
825நாட்டு வைத்தியர் நல்ல வைத்தியர்,தேவராசன், ம.பழனியப்பா பிரதர்ஸ்,சென்னைமுதல், நான்காம் பதிப்பு1961, 1970பக். 40ரூ 1-25
826கைகண்ட அனுபோக வைத்தியப் பெருங்குறள்,தேவேந்திரநாத பண்டிதர்எவரெடி அச்சுக்கூடம்சென்னை1938பக். 276ரூ 1-0-0
827கைகண்ட அனுபோக வைத்தியப் பெருங்குறள்,தேவேந்திரநாத பண்டிதர்அருணா பிரிண்டர்ஸ்,சென்னை1964பக். 252ரூ 2-50
828பச்சிலை வர்க்கப் பசு மூலியகராதி,தேவேந்திரநாத பண்டிதர்ஜீவகாருண்ய விலாசம் அச்சுக்கூடம்சென்னை1916
829பச்சிலை வர்க்கப் பசு மூலியகராதி,தேவேந்திரநாத பண்டிதர்முரஹரி அச்சுக்கூடம்சென்னை1924
830பச்சிலை வர்க்கப் பசு மூலியகராதி,தேவேந்திரநாத பண்டிதர்திருமகள் விலாச அச்சியந்திரசாலைசென்னை1931பக். 90ரூ 1-0-0
831பச்சிலை வர்க்கப் பசு மூலியகராதி,தேவேந்திரநாத பண்டிதர்அமரம்பேடு,1968பக். 73
832பச்சிலை வர்க்கப் பசு மூலியகராதி,தேவேந்திரநாத பண்டிதர்பூமகள் விலாச அச்சகம் சென்னை1971பக். 112ரூ 2-00
833பச்சிலை வர்க்கப் பசு மூலியகராதி,தேவேந்திரநாத பண்டிதர்ஸ்ரீ சாய் சக்தி அச்சுக்கூடம்சென்னை1967பக். 112ரூ 1-25
834வாந்திபேதி நிவாரண சிகிச்சாநிதி,தேவேந்திரநாத பண்டிதர்ஸ்ரீ நிலையம் அச்சுக்கூடம்சென்னைமுதற் பதிப்பு1882
835வைத்தியக் குறள்,தேவேந்திரநாத பண்டிதர்சக்கரவர்த்தி அச்சுக்கூடம்சென்னை1936பக். 478ரூ 0-8-0
836உணவுப் பொருள் மருத்துவ குண அகராதி,நசராச சிவாச்சாரியார்நர்மதா பதிப்பகம்சென்னை1981ரூ 5-00
837யோகாசன மருத்துவம்நசராச சிவாச்சாரியார்நர்மதா பதிப்பகம்சென்னை1981பக். 168ரூ 11-00
838அகத்தியர் வைத்திய காவியம் 1500,நடராச சுவாமிகள்ஸ்ரீ மாதவ விலாச அச்சுக்கூடம்சென்னை1908பக். 248
839ஆஸ்துமா சிகிச்சை,நடராசன்தமிழ்ச் செல்வி பதிப்பகம்சென்னை1975பக். 116
840சித்தர் ஆரூட விஷ வைத்தியம்,நடராசன்கமலாசனி அச்சகம்,யுவ ஆண்டு
841தோல் பாதுகாப்பு,நடராசன், எம்.திருநெல்வேலித் தென்னிந்திய சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம்,சென்னை1980
842பால்உணர்வு மருத்துவம்,நடராசன், கே.விசாலாட்சி பதிப்பகம்சென்னை1981
843தமிழர் வகுத்த உணவுத் திட்டம் அல்லது மாறுபாடில்லா உணவு,நடேச முதலியார் பி.எம்.சென்னை1965பக். 40
844நடேச வைத்திய ரட்சகர்,நடேசர், எஸ்.மதராஸ் ரிப்பன் அச்சுக்கூடம்சென்னை1887ரூ 0-0-6
845நோயற்ற வாழ்வுக்கு,நம்பி, வே.தமிழ்ப் புத்தகாலயம்,சென்னை1980
846பாக்கெட் டாக்டர்,நமச்சிவாயம் பி.டி.டி.ஆர். பாலகிருட்டிண முதலியார்,சென்னை1965பக். 48ரூ 1-75
847பதினெண்சித்தர் வைத்திய சிரோரத்ன நடன காண்டம் 1500,நரசிம்மலு நாயுடுவிவேக சந்திரோதய அச்சுக்கூடம்சென்னைமுதற் பதிப்பு1870
848போகர் பலதிரட்டு 700நரசிம்மலு நாயுடுவிவேக சந்திரோதய அச்சுக்கூடம்சென்னைமுதற் பதிப்பு1870
849பாம்பாட்டிச் சித்தர் பாடல், நரசையாபீப்பில்ஸ் பிரிண்ட்ஸ் பிரஸ்நாசரத்,1930
850அனுபோக சஞ்சீவி மருந்துகள்,நல்லதம்பி பண்டிதர், ஜே.டி.சத்யா பிரிண்டிங் பிரஸ்நாசரத்1930
851சித்தர் வணக்கம்நாகரத்தினம் பிள்ளை, வே.ஸ்ரீ இலட்சுமி நாராயண விலாச பிரஸ்சென்னை1910
852அகத்தியர் வைத்திய இரத்தினச் சுருக்கம் 360,நாராயணசாமிபிள்ளைநற்றமிழ் விலாச அச்சியந்திரசாலைசென்னைமுதற் பதிப்பு1918பக். 44ரூ 0-4-0
853அகத்தியர் வைத்திய இரத்தினச் சுருக்கம் 360,நாராயணசாமிபிள்ளைநற்றமிழ் விலாச அச்சியந்திரசாலைசென்னை1928
854அகத்தியர் வைத்தியக் கும்மி,நாராயணசாமி முதலியார், சி.பிரபாகர அச்சுக்கூடம்சென்னைநான்காம் பதிப்பு1874ரூ 0-2-6
855அகத்தியர் வைத்தியக் கும்மி,நாராயணசாமி முதலியார், சி.பிரபாகர அச்சுக்கூடம்சென்னைமுதற் பதிப்பு1874
856பாம்பாட்டிச் சித்தர் பாடல், நாராயணசாமி முதலியார், சி.பிரபாகர அச்சுக்கூடம்சென்னைஐந்தாம் பதிப்பு1874ரூ 0-0-6
857அகத்தியர் வைத்தியக் கும்மி,நாராயணசாமி முதலியார், கே.ஆதி கணபதி அச்சுக்கூடம்சென்னைமுதற் பதிப்பு1910
858சரபேந்திரர் வைத்திய ராஜ பாலவாகடம்,நாராயணசாமி வைத்தியர்இந்து யூனியன் அச்சியந்திரசாலைசென்னை1895ரூ 0-8-0
859நோயும் சிகிச்சையும்,நாராயணன், ஆ.குயிலன் பதிப்பகம்சென்னை1968பக். 160
860நோயும் சிகிச்சையும்,நாராயணன், கே.திருமகள் பதிப்பகம்சென்னைஇரண்டாம் பதிப்பு1979
861கருவூரார் பலதிரட்டு,நிர்மலாதேவி, இரா.உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்,சென்னை1982பக். 280
862திரவிய குணரத்னாகரம்,நெல்லையப்பர்ஸ்மார்ட்டன் பிரஸ்சென்னைமுதற் பதிப்பு1913
863மலையகராதி, பச்சைப்பெருமாள் நாயக்கர், டி.கல்விப் பிரவாக அச்சுக்கூடம்சென்னைமுதற் பதிப்பு1884
864நோயறு பனுவல்,பசுறு முகையதீன், செ.பசுமைப் பதிப்பகம்நாகர்கோயில்,1978ரூ 12-00
865தாய் தன் மகளுக்குச் சொல்ல வேண்டிய விஷயங்கள்,பட்டம்மாள் சபாபதிசபாபதி, எம்.கே.,சென்னை1964
866அகத்தியர் வைத்திய காவியம் 1500,பட்டபிராம முதலியார்பரப்பிரம்ம முத்திராக்ஷரசாலைசென்னைமுதற் பதிப்பு1872ரூ 0-5-0
867நீரிழிவு வைத்தியத் திரட்டு,பதி, ஆர்.எஸ்.மீனலோசனி அச்சகம்,மதுரை1937பக். 154
868அகத்தியர் சஞ்சீவி எண்ணெய்கள்,பரசுராம முதலி, டி.இ.பரப்பிரம்ம அச்சியந்திரசாலைசென்னைமுதற் பதிப்பு1882ரூ 0-6-0
869அகத்தியர் பரிபூரணம் 400,பரசுராம முதலி, டி.இ.பரப்பிரம்ம அச்சியந்திரசாலைசென்னைமூன்றாம் பதிப்பு 1882
870அகத்தியர் பாலவாகடம்,பரசுராம முதலி, டி.இ.பரப்பிரம்ம அச்சுக்கூடம்சென்னைமுதற் பதிப்பு1871ரூ 0-6-0
871அகத்தியர் பூரண சூத்திரம் 216,பரசுராம முதலி, டி.இ.பரப்பிரம்ம முத்திராக்ஷரசாலைசென்னைமுதற் பதிப்பு1884
872அகத்தியர் மலை அகராதி,பரசுராம முதலி, டி.இ.பரப்பிரம்ம அச்சியந்திரசாலைசென்னைமூன்றாம் பதிப்பு 1882
873அகத்தியர் வைத்தியம்,பரசுராம முதலி, டி.இ.பரப்பிரம்ம அச்சுக்கூடம்சென்னைமுதற் பதிப்பு1871ரூ 0-6-0
874அகத்தியர் வைத்திய வல்லாதி,பரசுராம முதலி, டி.இ.பரப்பிரம்ம முத்திராக்ஷரசாலைசென்னைமுதற் பதிப்பு1868ரூ 0-10-0
875அகப்பேய்ச் சித்தர் பாடல்,பரசுராம முதலி, டி.இ.பரப்பிரம்ம அச்சியந்திரசாலைசென்னைஇரண்டாம் பதிப்பு1879ரூ 0-0-3
876சிவாக்கியர் சிவவாக்கியம்,பரசுராம முதலி, டி.இ.பரப்பிரம்ம அச்சியந்திரசாலைசென்னைமுதற் பதிப்பு1878ரூ 0-0-6
877தன்வந்திரி பகவான் பாலவாகடம் (சிமிட்டி இரத்னச் சுருக்கம் 360)பரசுராம முதலி, டி.இ.பரப்பிரம்ம முத்திராக்ஷரசாலைசென்னை1869
878தன்வந்திரி வைத்திய சிந்தாமணி,பரசுராம முதலி, டி.இ.பரப்பிரம்ம முத்திராக்ஷரசாலைசென்னைமுதற் பதிப்பு1868
879திருமூலர் வைத்தியம் கருக்கிடை 600பரசுராம முதலி, டி.இ.பரப்பிரம்ம முத்திராக்ஷரசாலைசென்னைமுதற் பதிப்பு1884
880பாம்பாட்டிச் சித்தர் பாடல், பரசுராம முதலி, டி.இ.பர்ப்பிரம்ம அச்சியந்திரசாலைசென்னைமூன்றாம் பதிப்பு1880
881போகமுனிவர் பெருநூல் நிகண்டு, இரண்டாம் காண்டம் போகர் கருக்கிடை 500பரசுராம முதலி, டி.இ.1884பக். 92
882போகமுனிவர் வைத்தியம் 700,பரசுராம முதலி, டி.இ.பரப்பிரம்ம அச்சியந்திரசாலைசென்னைமுதற் பதிப்பு1882
883மச்சமுனி நாயனார் திருமந்திரம் 800,பரசுராம முதலி, டி.இ.பரப்பிரம்ம அச்சியந்திரசாலைசென்னைஇரண்டாம் பதிப்பு1883ரூ 0-2-0
884புலிப்பாணி முனிவர் பலதிரட்டு ஜால சிம்பர பூஜைபரசுராம முதலியார் & இருளப்ப முதலியார்பரப்பிரம்ம முத்திராக்ஷரசாலைசென்னை1873
885வைத்திய சீவனம்,பராசக்தி உபாசகர்ஜி.டி. பிரஸ்சென்னைபக். 96
886குடும்ப வைத்தியன்,பலராம் செட்டி பி.எஸ்.இரயில்வே லேபரர்ஸ் பிரஸ்திருச்சி,1933
887உங்கள் வீட்டில் சித்தர் மருத்துபலராமையா, வி.அருள்ஜோதி பதிப்பகம்சென்னை1968பக். 77
888சித்தர் கை கண்ட மருந்துபலராமையா, வி.வசந்தா பதிப்பகம்சென்னை1969பக். 105
889சித்தர் கை கண்ட மருந்துபலராமையா, வி.அருட்பெருஞ்சோதி பதிப்பகம்சென்னைஇரண்டாம் பதிப்பு1975ரூ 5-00
890சித்தர் மெய்ப்பொருள்,பலராமையா, வி.வசந்தா பதிப்பகம்சென்னை1969பக். 195
891நீடூழி வாழ வழி,பலராமையா, வி.வசந்தா பதிப்பகம்சென்னை1969
892பதார்த்த குணபோதினி,பலராமையா, வி.அருட்பெருஞ்சோதி பதிப்பகம்சென்னை1975பக். 96ரூ 5-00
893வாதவைத்தியத்துக்காதி, முதல் பாகம்,பலராமையா, வி.அருள்ஜோதி பதிப்பகம்சென்னைமுதல், இரண்டாம் பதிப்பு1967, 1980பக். 160ரூ 8-00
894சித்த மருத்துவ விளக்கம்,பழனியப்பா, ஆர்.கே.பி. பாலசுப்பிரமணியம்,சேலம்முதற் பதிப்பு1973பக். 11+15
895அகத்தியர் செந்தூரம் 300க்குச் சூத்திரம் 36,பார்த்தசாரதி நாயுடுசக்கரவர்த்தி பிரஸ்சென்னை1936
896ஊர்வசி வைத்திய சிட்கா, முதல் பாகம்பார்த்தசாரதி நாயுடு1895
897பதார்த்தகுண சிந்தாமணி,பார்த்தசாரதி பிள்ளை பு.எ.நற்றமிழ் விலாச அச்சியந்திரசாலைசென்னை1907பக். 404ரூ 0-10-0
898மருத்துவ முறைகள், 9ஆம் பகுதிபாலகிருஷ்ண நாயக்கர், எம்.மாசிலாமணி பி. அகத்தியர் இல்லம் புதுச்சேரி1987பக். 31
899கற்பாமிருகம் முப்பூச் சூத்திரம், கொக்கரகுளம் சிவஞானயோகிகள், விருதை,பாலகிருட்டிண நாயுடு, ம.தெ.மனோன்மணி விலாசம் அச்சியந்திரசாலைமதுரை1927
900இரசவாத சிட்கா,பாலகிருட்டிண முதலி, வி.எஸ்.ஸ்ரீ சுந்தர விலாசம் பிரஸ்சென்னைமுதற் பதிப்பு1913
901செய்முறை பாக்கெட் வைத்தியம்,பாலகிருட்டிண முதலி, வி.பாரதி பிரஸ்சென்னைமுதற் பதிப்பு1922
902செய்முறை பாக்கெட் வைத்தியம்,பாலகிருட்டிண முதலி, வி.பானுமதி அச்சகம்,சென்னைஇரண்டாம் பதிப்பு1924
903செய்முறை பாக்கெட் வைத்தியம்,பாலகிருட்டிண முதலி, வி.பானுமதி அச்சகம்,சென்னைமூன்றாம் பதிப்பு1927
904செய்முறை பாக்கெட் வைத்தியம்,பாலகிருட்டிண முதலி, வி.எவரெடி பிரஸ்சென்னைஆறாம் பதிப்பு1934
905நோயும் சிகிச்சையும்,பாலகிருட்டிணன், இரா.வானதி பதிப்பகம்சென்னை1978
906வைத்திய மாலிகை,பாலசுந்தரம் பண்டிட், ஆர்.விக்டோரியா பிரஸ்மதிரைமுதற் பதிப்பு1913
907சித்த மருத்துவ அனுபவ முறைகள்,பாலசுப்பிரமணியன், கு.ஸ்ரீ வீர ஹனுமான் அச்சகம்,திண்டிவனம்,1986பக். 175ரூ 15-90
908அகத்தியர் குழம்பு,பிரைமா, சே. & நாகராசன் ப.வெ.தமிழ்ப் பல்கலைக் கழகம்,தஞ்சாவூர்1986பக். 103ரூ 40-00
909போகர் வைத்தியம் 700,பிரைமா, சே. & நாகராசன் ப.வெ.தமிழ்ப் பல்கலைக் கழகம்,தஞ்சாவூர்1985பக். 592ரூ 112-00
910சர்வரோக நிவாரணி, பூமானந்தா (சுவாமி)தெய்வீக வாழ்க்கைச் சங்கம்,சேலம்1973பக். 742ரூ 2-00
911பாம்பாட்டிச் சித்தர் பாடல், பெருமாள் நாடார், சி.சின்னையா நாடார் பிரஸ்திருப்பத்தூர்,1888
912சித்தர் களஞ்சியம்பொன்னம்பல பண்டிதர்சிவானந்தசாகர யோகீஸ்வரர் சுதேசி அச்சியந்திரசாலைகுடந்தை1915
913குடும்பநல நேர்முறைகள்,பொன்னல், ஒய்.ஜி.கேசரி அச்சகம்,சென்னைநான்காம் பதிப்பு1931
914அகத்தியர் கன்ம காண்டம் 300,பொன்னுசாமி முதலியார்வித்தியா வினோத அச்சுக்கூடம்சித்தூர்,1883
915புலிப்பாணி வைத்தியம் 500,பொன்னுசாமி முதலியார்வித்தியா வினோத அச்சுக்கூடம்சித்தூர்,1887பக். 86ரூ 0-3-0
916பாராச சேகரம்,பொன்னையாப் பிள்ளை, ஐ.சைவப் பிரகாச யந்திரசாலையாழ்ப்பாணம்1928பக். 264
917சரீர வியவக்ஷேத சாஸ்திரம் (அங்க விபாக சுகரம வாதம்)மகாதேவ பண்டிதர், டி.ஆர்.பூரண சந்திரோதய அச்சுக்கூடம்தஞ்சாவூர்1901
918பிராண ரட்சாமிர்த சிந்து என்னும் வைத்திய ரத்ன சங்கிரகம்,மகாதேவ பண்டிதர், டி.ஆர்.பூரண சந்திரோதய அச்சுக்கூடம்தஞ்சாவூர்1895ரூ 2-8-0
919பிராண ரட்சாமிர்த சிந்து என்னும் வைத்திய ரத்ன சங்கிரகம்இரண்டாம் பாகம்மகாதேவ பண்டிதர், டி.ஆர்.சாரத விலாஸ் அச்சுக்கூடம்கும்பகோணம்1908பக். 122ரூ 1-4-0
920ரோக நிர்ணய சாரம் என்னும் ரோக நிதானம்,மகாதேவ பண்டிதர், டி.ஆர்.ஸ்காடிஸ் பிராஞ்சு பிரஸ்நாகை1898
921செல்வ அமிர்த சஞ்சீவி இலையின் ஜீவரசம்,மகாலிங்க தாஸ், டி.எம்.சண்முக விலாச பிரஸ் அம்பாசமுத்திரம்,1927
922போக முனிவர் ஜெனன சாகரம் 557,மகுதுராவுத்தர், வ.இட்டா. நாராயணசாமி நாயுடு, ஸ்ரீ பத்மநாப விலாச அச்சுக்கூடம்சென்னை1892
923அகத்தியர் வைத்திய இரத்தினச் சுருக்கம் 360,மயேஸ்வரத்தேவர் ப.விவேக விளக்க அச்சுக்கூடம்சென்னை1886
924அகத்தியர் வைத்திய இரத்தினச் சுருக்கம் 360,மயேஸ்வரத்தேவர் ப.திருமகல் விலாச அச்சியந்திரசாலைசென்னை1958பக். 80ரூ 1-0-0
925நோய்க்கு மருந்து, அறிவுக்கு விருந்து,மரியமிக்கேல் ஆசான், ஜா.பராசக்தி வைத்திய சாலைநெல்லைபக். 52
926அனுபவ வைத்தியநூல்,மாசிலாமணி, மே.மீனாட்சி பிரஸ்சென்னை1931
927அனுபவ வைத்தியநூல்,மாசிலாமணி முதலியார், எம்.மீனாட்சி பிரஸ்சென்னைஇரண்டாம் பதிப்பு1934
928சீவரகசியம், மாசிலாமணி முதலியார், எம்.மீனாட்சி பிரஸ்சென்னை1933பக். 200
929குதம்பைச் சித்தர் பாடல்,மாணிக்க முதலியார், சி.மனோன்மணி விலாச பிரஸ்சென்னைஇரண்டாம் பதிப்பு1879
930புலிப்பாணி முனிவர் வைத்தியம் 500,மாணிக்க முதலியார், சி.மனோன்மணி விலாச அச்சுக்கூடம்சென்னை1874
931போகமுனிவர் சத்த காண்டம் 7000,மாணிக்க முதலியார், & கந்தசாமி முதலியார்இலக்கணக் களஞ்சிய அச்சுக்கூடம்சென்னை1888
932எளிய முறையில் பிணியகற்றும் தெய்வீக மூலிகைகள், மாணிக்கவாசகம்சி.கே.நர்மதா பதிப்பகம்சென்னை1978ரூ 3-00
933சித்தர்கள் சொன்னவை,மாணிக்கவாசகம்இரா.அன்னை அபிராமி அருள்,சென்னை1985ப். 172ரூ 15-00
934சித்தர்கள் பரிபாஷை அகராதிமாணிக்கவாசகம்இரா.அன்னை அபிராமி அருள்,சென்னை1982பக். 239ரூ 20-00
935நம் நாட்டுச் சித்தர்கள்மாணிக்கவாசகம்இரா.அன்னை அபிராமி அருள்,சென்னை1989ரூ 12-00
936வைத்திய விரிவகராதி,மாணிக்கவேலு முதலியார்வித்வ சிரோமணி அச்சுக்கூடம்1913பக். 158ரூ 0-75
937கண் மருந்துவம்,மாதவன், வே.இரா.உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்,சென்னை1982பக். 996
938சட்டைமுனி முன்ஞானம் 100 பின்ஞானம் 100 மார்க்கலிங்க நாயனார்விவேக விளக்க அச்சுக்கூடம்சென்னை1931பக். 48
939தேரையர் கரிசல் 300,மார்க்கலிங்க நாயனார்பிரபாகர அச்சுக்கூடம்சென்னை1889
940தேரையர் கரிசல் 300,மார்க்கலிங்க நாயனார்புவனேஸ்வரி அச்சுக்கூடம்சென்னை1926பக். 88
941நந்தீசர் கருக்கிடை 300,மார்க்கலிங்க நாயனார்பரப்பிரம்ம அச்சுக்கூடம்சென்னை1914பக். 54ரூ 0-8-0
942யூகி முனி வைத்திய சிந்தாணமி 800,மார்க்கலிங்க நாயனார்ஸ்ரீ ஆதிமூலம் அச்சுக்கூடம்சென்னை1932பக். 152ரூ 0-12-0
943யூகி முனிவர் வைத்திய சிந்தாணமி 800,மார்க்கலிங்கனார் & ராஜூ முதலியார், டி.பரப்பிரம்ம அச்சுக்கூடம்சென்னைமுதற் பதிப்பு1913
944பத்திய விதைகள்மீனாட்சி அம்மை1911
945அனுபவ குடும்ப வைத்தியம்,மீனாட்சி சுந்தரம் செட்டியார்அ. குழந்தைவேல் முதலியார்,சென்னை1951பக். 12
946தர்ம போதினி,மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளைஎஸ்டேட் பிரஸ்தேவக்கோட்டைமுதற் பதிப்பு1917
947அகத்தியர் இலக்க சௌமிய சாகரம்,முகம்மது அப்துல்லா சாகிபு பா.முசுலீம் அபிமானி பிரஸ் சென்னை1907
948அகத்தியர் பள்ளு 200முகம்மது அப்துல்லா சாகிபு பா.பழனி தண்டாயுதபாணி சுவாமி திருக்கோயில்,சென்னை1975பக். 144
949அகத்தியர் மகாதிராவகம் 800முகம்மது அப்துல்லா சாகிபு பா.1901பக். 208
950அனுபோக வைத்திய நவநீதம், முதல் பாகம்,முகம்மது அப்துல்லா சாகிபு பா.பழனி தண்டாயுதபாணி திருக்கோயில் வெளியீடு,சென்னைமுதல், இரண்டாம் பதிப்பு1905, 1975பக். 160ரூ 5-75
951அனுபோக வைத்திய நவநீதம், இரண்டாம் பாகம்,முகம்மது அப்துல்லா சாகிபு பா.பழனி தண்டாயுதபாணி திருக்கோயில் வெளியீடு,சென்னைமுதல், இரண்டாம் பதிப்பு1905, 1975பக். 172ரூ 5-75
952அனுபோக வைத்திய நவநீதம், மூன்றாம் பாகம்முகம்மது அப்துல்லா சாகிபு பா.பழனி தண்டாயுதபாணி திருக்கோயில் வெளியீடு,சென்னைமுதல், இரண்டாம் பதிப்பு1905, 1975ரூ 5-75
953அனுபோக வைத்திய நவநீதம், நான்காம் பாகம்முகம்மது அப்துல்லா சாகிபு பா.முசுலீம் அபிமானி அச்சியந்திரசாலை சென்னை1917ரூ 5-75
954அனுபோக வைத்திய நவநீதம், ஐந்தாம் பாகம்முகம்மது அப்துல்லா சாகிபு பா.பழனி தண்டாயுதபாணி திருக்கோயில் வெளியீடு,சென்னைமுதல், இரண்டாம் பதிப்பு1905, 1975ரூ 5-75
955அனுபோக வைத்திய நவநீதம், ஆறாம் பாகம்முகம்மது அப்துல்லா சாகிபு பா.முசுலீம் அபிமானி பிரஸ் சென்னை1911ரூ 5-75
956அனுபோக வைத்திய நவநீதம், ஏழாம் பாகம்முகம்மது அப்துல்லா சாகிபு பா.முசுலீம் அபிமானி பிரஸ் சென்னைமுதல், திருத்திய இரண்டாம் பதிப்பு1912, 1917ரூ 5-75
957அனுபோக வைத்திய நவநீதம், எட்டாம் பாகம்முகம்மது அப்துல்லா சாகிபு பா.முசுலீம் அபிமானி அச்சியந்திரசாலை சென்னை1913ரூ 5-75
958அனுபோக வைத்திய நவநீதம், ஒன்பதாம் பாகம்முகம்மது அப்துல்லா சாகிபு பா.முசுலீம் அபிமானி பிரஸ் சென்னை1915ரூ 5-75
959அனுபோக வைத்திய நவநீதம் பத்தாம் பாகம்முகம்மது அப்துல்லா சாகிபு பா.முசுலீம் அபிமானி பிரஸ் சென்னை1915ரூ 5-75
அனுபோக வைத்திய நவநீதம், திறவுகோல்(அ)முகம்மது அப்துல்லா சாகிபு பா.பழனி தண்டாயுதபாணி திருக்கோயில் வெளியீடு,சென்னை1975ரூ 5-75
960இரசவாத சிந்தாமணி (2 பாகங்கள்)முகம்மது அப்துல்லா சாகிபு பா.பழனி தண்டாயுதபாணி திருக்கோயில் வெளியீடு,சென்னைமுதல், இரண்டாம் பதிப்பு1901, 1975பக். 471ரூ 15-00
961இரசவாத மஞ்சரி,முகம்மது அப்துல்லா சாகிபு பா.முசுலீம் அபிமானி அச்சியந்திரசாலை சென்னை1912பக். 18+154ரூ 1-25
962இராஜ வைத்திய மகுடம் என்னும் யமக வெண்பாமுகம்மது அப்துல்லா சாகிபு பா.பி. முகமது யூனானி வைத்திய கலாநிதி பிரஸ்சென்னைமுதற் பதிப்பு1899
963இராஜ வைத்திய மகுடம் என்னும் யமக வெண்பாமுகம்மது அப்துல்லா சாகிபு பா.1979
964கடுக்காய் பிரபாவ போதினி,முகம்மது அப்துல்லா சாகிபு பா.முசுலீம் அபிமானி பிரஸ் சென்னைமுதல், இரண்டாம் பதிப்பு1914, 1975பக், 48, 100
965கொங்கணர் வாத காவியம் 3000,முகம்மது அப்துல்லா சாகிபு பா.யூனானி வைத்திய கலாநிதி பிரஸ்சென்னை1901பக். 146ரூ 1-8-0
966கொங்கண நாயனார் வாலைக் கும்மி,முகம்மது அப்துல்லா சாகிபு பா.முசுலீம் அபிமானி பிரஸ் சென்னை1925பக். 48
967சதசுலோகமென்னும் வைத்திய சதகம்,முகம்மது அப்துல்லா சாகிபு பா.முசுலீம் அபிமானி பிரஸ் சென்னை1911
968சரபேந்திர மேக நிவாரண போதினிமுகம்மது அப்துல்லா சாகிபு பா.முசுலீம் அபிமானி பிரஸ் சென்னை1908
969சிராவக நிவாரண போதினி,முகம்மது அப்துல்லா சாகிபு பா.யூனானி வைத்திய கலாநிதி அச்சுக்கூடம்சென்னைமுதற் பதிப்பு1898
970சிராவக நிவாரண போதினி,முகம்மது அப்துல்லா சாகிபு பா.முசுலீம் அபிமானி பிரஸ் சென்னை1909
971சுயானுபவ வைத்திய சிந்தாமணி,முகம்மது அப்துல்லா சாகிபு பா.முசுலீம் அபிமானி பிரஸ் சென்னை1918
972சூட்சம வைத்தியம் 200,முகம்மது அப்துல்லா சாகிபு பா.முசுலீம் அபிமானி அச்சியந்திரசாலை சென்னை1907பக். 12+68+4
973நயனரோக நிவாரண போதினிமுகம்மது அப்துல்லா சாகிபு பா.யூனானி வைத்திய கலாநிதி அச்சுக்கூடம்சென்னை1938பக். 480
974பிரமேக நிவாரண போதினி,முகம்மது அப்துல்லா சாகிபு பா.இந்து யூனியன் அச்சியந்திரசாலைசென்னை1897
975பிளேக் சிகிச்சா போதினி,முகம்மது அப்துல்லா சாகிபு பா.யூனானி வைத்திய கலாநிதி பிரஸ்சென்னைமுதற் பதிப்பு1898ரூ 0-8-0
976யூகி முனிவர் சுருக்கம் 100,முகம்மது அப்துல்லா சாகிபு பா.முசுலீம் அபிமானி பிரஸ் சென்னை1915
977வல்லாரைப் பிரபாவ போதினி,முகம்மது அப்துல்லா சாகிபு பா.முசுலீம் அபிமானி பிரஸ் சென்னை1915
978வீரமாமுனி வாகடத்திரட்டு, முதற் பாகம்,முகம்மது அப்துல்லா சாகிபு பா.முசுலீம் அபிமானி அச்சியந்திரசாலை சென்னைமுதற் பதிப்பு1912
979விரமாமுனிவர் வாகடத்திரட்டு, இரண்டாம் பாகம்முகம்மது அப்துல்லா சாகிபு பா.முசுலீம் அபிமானி அச்சியந்திரசாலை சென்னை1912
980வைத்திய சதகம்,முகம்மது அப்துல்லா சாகிபு பா.சித்த மருத்துவ நூல் வெளியீட்டுக்குழு,சென்னைமுதல், இரண்டாம் பதிப்பு1917, 1975பக். 120
981வைத்தியத் திருப்புகழ், மருத்துவத் தனிப்பாடல்கள்முகம்மது அப்துல்லா சாகிபு பா.சித்த மருத்துவ நூல் வெளியீட்டுக்குழு,சென்னைமுதல், இரண்டாம் பதிப்பு1917, 1975பக். 67ரூ 6-15
982மருந்து விஷமாற்றுத் திரட்டு,முகமது செரீப்ஜீவகாருண்ய விலாசம் அச்சுக்கூடம்சென்னை1897பக். 28
983சித்த மருத்துவப் பாடபோதம், முத்துக்கருப்பப் பிள்ளை பி.சித்த மருத்துவக் குருகுலம், ஸ்ரீ பாலன் அச்சகம்,மதுரைபக். 394
984வாழ்வின் வெற்றி,முத்துக்கருப்பப் பிள்ளை பி.சித்த மருத்துவக் குருகுலம்,மதுரைபக். 1 76
985வைத்திய சார சங்கிரம்,முத்துக்கருப்பப் பிள்ளை பி.மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கம்,மதுரைஇரண்டாம் பதிப்பு1929
986வைத்திய ரத்ன வசன பூசணம்,முத்துக்குமார சுவாமி, சு.எ.மனோரஞ்சினி பிரஸ்சென்னை1921
987பதார்த்த குண சிந்தாமணி,முத்தையா, முல்லைதிருமகள் நிலையம்சென்னை1979
988மூலிகை அகராதி,முத்தையா, முல்லைமணிவாசகர் நூலகம்சிம்பரம்1982பக். 147
989தேள் கடிக்கு மருந்துகள்,முத்தையா, ரோஜோபொன்னழகம்மை நூலகம்காரைக்குடி1982பக். 26ரூ 0-50
990நோயை வெல்வோம்,முத்துசாமி, சி.இளங்கோ பதிப்பகம்சென்னை1966
991குடும்ப வைத்தியம்,முத்துசாமி நாயுடு, ஏ.இலட்சுமி விலாஸ் பிரஸ்தாராபுரம்1935
992அகத்தயர் சரபராஜ மாத்திரைமுத்துசாமி பிள்ளை, எ.வி.இலட்சுமி விலாசம் அச்சகம்,சாத்தூர்முதற் பதிப்பு1929
993வைத்திய சில்லரைக் கோவை,முத்துவடிவேலு முதலி, ஏ.பூமகள் விலாசம் பிரஸ்மதுரைஇரண்டாம் பதிப்பு1933
994பச்சிலை வர்க்கப் பசு மூலியகராதி,முத்துவடிவேலு முதலியார்பூமகள் விலாச அச்சுக்கூடம்சென்னை1935
995மணிமந்திர வைத்திய சேகரம்,முருகேச நாயக்கர், ந.கோல்டன் அச்சிந்திரசாலைசென்னை1901ரூ 1-4-0
996தேரையர் மருந்து பாரதம் (மூலம்)முருகேச முதலியார், க.ச.விஜய விகடன் அச்சுக்கூடம்சென்னை1909
997நஞ்சுநூல்,முருகேச முதலியார், க.ச.இறையாட்சியாளர் கழகம்,சென்னை1933பக்.111ரூ 1-14-0
998விஷப்பிரதி விஷத்திரட்டுமுருகேச முதலியார், க.ச.1907
999திருவள்ளுவர் ஞானவெட்டி 1500முனியப்ப முதலியார்சரஸ்வதி விலாச அச்சுக்கூடம்1907
1000அகத்தியர் வைத்திய வல்லாதி 600,முனிசாமி முதலியார், சிறுமணவூர்சிவகாமி விலாச அச்சுக்கூடம்சென்னை1909
1001அனுபோக வைத்திய பிரம்ம ரகசியம், முதற் காண்டம்,முனிசாமி முதலியார், சிறுமணவூர்பூ.சு. குப்புசாமி முதலியார், சுந்தர விலாசம் பிரஸ்சென்னை1893ரூ 0-8-0
1002அனுபோக வைத்திய பிரம்ம ரகசியம், இரண்டாம் காண்டம்முனிசாமி முதலியார், சிறுமணவூர்சுந்தர விலாச அச்சுக்கூடம்சென்னைமுதற் பதிப்பு1896
1003அனுபோக வைத்திய பிரம்ம ரகசியம் 8 காண்டம்,முனிசாமி முதலியார், சிறுமணவூர்ஸ்ரீ சுந்தர விலாச அச்சுக்கூடம்சென்னை1923
1004இந்து பால வைத்திய போதனி,முனிசாமி முதலியார், சிறுமணவூர்வாணிவிலாச அச்சுக்கூடம்1895
1005இந்து பால வைத்திய போதனி,முனிசாமி முதலியார், சிறுமணவூர்அ. இராஜரத்தின முதலியார்,சென்னைமூன்றாம் பதிப்பு1962பக். 128
1006உயிரூட்டும் மூலிகை மர்மம், முனிசாமி முதலியார், சிறுமணவூர்இலட்சுமி நாராயண விலாசம்,சென்னைமுதற் பதிப்பு1899ரூ 0-8-0
1007உயிரூட்டும் மூலிகை மர்மம், 2-ஆம் பாகம்,முனிசாமி முதலியார், சிறுமணவூர்சிவகாமி விலாச பிரஸ்சென்னை1910
1008உயிரெழுத்து மூலிகை மர்ம்ம் 3-ஆம் பாகம்முனிசாமி முதலியார், சிறுமணவூர்சிவகாமி விலாச பிரஸ்சென்னை1910
1009உயிரெழுத்து மூலிகை மர்ம்ம் 4-ஆம் பாகம்முனிசாமி முதலியார், சிறுமணவூர்சிவகாமி விலாச பிரஸ்சென்னை1911
1010சரீர சாஸ்திரம்,முனிசாமி முதலியார், சிறுமணவூர்சிவகாமி விலாச அச்சுக்கூடம்சென்னை1909
1011சுகந்த பரிமள சாஸ்திரம்முனிசாமி முதலியார், சிறுமணவூர்சிவகாமி விலாச அச்சுக்கூடம்சென்னைநான்காம் பதிப்பு1915
1012திருநேத்திர சிந்தாமணி,முனிசாமி முதலியார், சிறுமணவூர்எல்.என்.வி. பிரஸ்சென்னைமுதற் பதிப்பு1899
1013நாற்பத்தியெண்மர்களீண்டிய ஊர்வசி வைத்திய சிட்காமுனிசாமி முதலியார், சிறுமணவூர்சென்னை1895
1014பதினெண்சித்தர் வைத்தியக் கண்ணாடி பகுதி 1முனிசாமி முதலியார், சிறுமணவூர்பரப்பிரம்ம முத்திராட்சரசாலைசென்னை1892பக். 15
1015பிணியற்ற வாழ்வு என்னும் நோயில்லா வாழ்வு,முனிசாமி முதலியார், சிறுமணவூர்பி. இரத்தின நாயகர் & சன்ஸ்திருமகள் விலாச அச்சியந்திரசாலைசென்னை1938பக். 99
1016போகமுனிவர் வைத்தியம் 700,முனிசாமி முதலியார், சிறுமணவூர்மாதவநிவாச அச்சுக்கூடம்சென்னை1889
1017மானிட ரகசியம் என்னும் சரீர சாத்திரம்,முனிசாமி முதலியார், சிறுமணவூர்சென்னை1900
1018மூலிகை மர்மம் நான்கு பாகங்கள்,முனிசாமி முதலியார், சிறுமணவூர்தென்னிந்தியப் புத்தகசாலைசென்னை1930பக். 312ரூ 3-00
1019யோகமுனிவர் வைத்தியக் கண்ணாடி, இரண்டாம் பாகம்,முனிசாமி முதலியார், சிறுமணவூர்தனலட்சுமி நர்த்தன அச்சியந்திரசாலைசென்னைமுதற் பதிப்பு1913
1020விஷ நிவர்த்தி,முனிசாமி முதலியார், சிறுமணவூர்1892
1021விஷ வைத்தியம்,முனிசாமி முதலியார், சிறுமணவூர்1892
1022விஷ வைத்தியம், முனிசாமி முதலியார், சிறுமணவூர்சிவகாமி விலாசம் பிரஸ்சென்னை1913
1023விஷ வைத்திய சிந்தாமணி,முனிசாமி முதலியார், சிறுமணவூர்சிவகாமி விலாசம் பிரஸ்சென்னை1899, 1915
1024வைத்திய அரிச்சுவடி, முனிசாமி முதலியார், சிறுமணவூர்முத்தமிழ் விலாச அச்சுக்கூடம்1894
1025வைத்தியானுகூல ஜீவரட்சணிமுனிசாமி முதலியார், சிறுமணவூர்1892
1026நோயில்லா வாழ்வு,முனுசாமி முதலியார் பூ.சு. & குப்புசாமிசுந்தர விலாச அச்சுக்கூடம்சென்னை1895ரூ 0-12-0
1027குடும்பத் திட்டம், மூர்த்தி, ஏ.எஸ். & வெங்கட்ராவ், கே.மாருதி பதிப்பகம்சென்னை1968பக். 190ரூ 3-50
1028ஆரோக்கிய மார்க்கப் பிரகாசம்,யோகி இயற்கைதாஸ் 1923
1029சரீர யோகம்,யோகி இயற்கைதாஸ் சுதேசமித்திரன் கிளை அச்சகம்,சென்னை1923
1030மருந்து செய்முறைகள்,லலிதா, தி.உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்,சென்னை1985பக். 524ரூ 45-00
1031தன்வந்திரி குழந்தை வாகடம்வடிவேல் செட்டியார், எஸ்.உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்,சென்னை1984பக். 232ரூ 14-00
1032ஆரிய அனுபோக ரகசிய அரிச்சுவடி,வடிவேல் செட்டியார், எஸ்.அ. இராஜரத்தின முதலியார், மலர்கள் விலாசம் பிரஸ்சென்னை1959பக். 103
1033உயிர்மெய்யெழுத்து மூலிகை,வடிவேல் செட்டியார் ப.ஜால ரத்னம், சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம்சென்னை1930பக். 90ரூ 0-5-0
1034வைத்திய அரிச்சுவடி, முதற் பாகம்வடிவேல் செட்டியார் ப.ஸ்ரீ ஆதிமூலம் பிரஸ்சென்னை1926
1035ஆரிய அனுபோக ரகசிய அரிச்சுவடி,வடிவேல் செட்டியார் ப.அ. இராஜரத்தின முதலியார், மலர்கள் விலாசம் பிரஸ்சென்னை1932பக். 96ரூ 0-8-0
1036வைத்திய அரிச்சுவடிவடிவேல் செட்டியார் ப.அ. குழந்தைவேல் முதலியார்,சென்னை1951பக். 60
1037அகத்தியர் குருநாடி சாத்திரம் 235,வடிவேலு முதலியார், மணிமங்கலம்.வித்தியாரத்னாகர அச்சுக்கூடம்சென்னை1914
1038அகத்தியர் குறுந்திரட்டு,வடிவேலு முதலியார், மா.மயிலை சு. மாணிக்கவேல் முதலியார்,சென்னை1930
1039அகத்தியர் பின் எண்பது,வடிவேலு முதலியார், மா.சிவகாமி விலாச அச்சுக்கூடம்சென்னை1928
1040அகத்தியர் பரிபூரணம் 400,வடிவேலு முதலியார், மாங்காடு.கணேச அச்சுக்கூடம்சென்னை1921
1041சிவவாக்கியர் பாடல்,வடிவேலு முதலியார், மாங்காடு.சுந்தர விலாச அச்சுக்கூடம்சென்னை1898
1042தற்கால வைத்திய போதினி, திருத்திய பதிப்புவடிவேலு முதலியார், மாங்காடு.எஸ்.பி. இராஜாராமர், சன் ஆப் இந்தியா பிரஸ்சென்னை1915
1043திருவள்ளுவர் ஞானவெட்டி 1500,வடிவேலு முதலியார், மாங்காடு.பி. இரத்தினநாயக்கர் & சன்ஸ்சென்னை
1044பதினெண்சித்தர் வாதக்கோவை, மூலமும் பொழிப்புரையும்வடிவேலு முதலியார், மாங்காடு.சுந்தர விலாச அச்சுக்கூடம்சென்னை1908
1045பதினெண்சித்தர் வாதக்கோவை, மூலமும் பொழிப்புரையும்வடிவேலு முதலியார், மாங்காடு.சுந்தர விலாச அச்சுக்கூடம்சென்னை1930
1046பதினெண்சித்தர் வாதக்கோவை, மூலமும் பொழிப்புரையும்வடிவேலு முதலியார், மாங்காடு.பி. இரத்தினநாயக்கர் & சன்ஸ்சென்னை1955பக். 139ரூ 2-00
1047புலிப்பாணி வைத்தியம் 500,வடிவேலு முதலியார், மாங்காடு.லீலா தரங்கணி அச்சுக்கூடம்சென்னை1906பக். 88
1048புலிப்பாணி வைத்தியம் 500, மூலமும் பொழிப்புரையும்வடிவேலு முதலியார், மாங்காடு.ஸ்ரீ பாரதி அச்சுக்கூடம்சென்னை1928பக். 193ரூ 0-12-0
1049நாடி மர்ம மூலமும் வடிவேலர் விரிவுரையும்,வடிவேலு முதலியார், மாங்காடு.இராஜன் எலெக்டிரிக் பிரஸ்சென்னைபக். 160ரூ 1-8-0
1050வானமெழுகு மூலமும் வடிவேலர் ஆராய்ச்சி உரையும்வடிவேலு முதலியார், மாங்காடு.கார்டன் அண் கோ,சென்னைபக். 62
1051வைத்திய இரத்தினச் சுருக்கம் 360,வடிவேலு முதலியார், மாங்காடு.சிதம்பர முதலி, வித்யாரத்னாகரம் பிரஸ்சென்னைமுதற் பதிப்பு1915பக். 82
1052அமுதாகரம்,வரதபண்டிதர், அ.தம்பையாபிள்ளை, விக்டோரியா ஜூபிலி அச்சுக்கூடம்1892
1053அனுபவ வைத்திய முறைகள்,வரதராஜன், டி.வி. & திலகம்சயசரஸ்வதி மகால் நூல் நிலையம்தஞ்சாவூர்1986பக். 64ரூ 4-50
1054இலகு மருத்துவம்,வரதராசன், எம்ராஜம் மருத்துவ நிலையம்சென்னை1958பக். 56ரூ 1-00
1055சரபேந்திர வைத்திய முறை (காச, சுவாச சிகிச்சை),வாசுதேவ சாஸ்திரி, கே. & வெங்கடராசன், எஸ்.சரஸ்வதி மகால் நூல் நிலையம்தஞ்சாவூர்1951பக். 258
1056சரபேந்திர வைத்திய முறை (குன்மரோக சிகிச்சை),வாசுதேவ சாஸ்திரி, கே. & வெங்கடராசன், எஸ்.சரஸ்வதி மகால் நூல் நிலையம்தஞ்சாவூர்1949பக். 278ரூ 3-8-0
1057சரபேந்திர வைத்திய முறை (சிரோரோக சிகிச்சை),வாசுதேவ சாஸ்திரி, கே. & வெங்கடராசன், எஸ்.சரஸ்வதி மகால் நூல் நிலையம்தஞ்சாவூர்1951
1058சரபேந்திர வைத்திய முறை (நீரிழிவு),வாசுதேவ சாஸ்திரி, கே. & வெங்கடராசன், எஸ்.சரஸ்வதி மகால் நூல் நிலையம்தஞ்சாவூர்இரண்டாம் பதிப்பு1962பக். 297ரூ 4-50
1059சரபேந்திர வைத்திய முறை (பாண்டு, காமாலை சிகிச்சை),வாசுதேவ சாஸ்திரி, கே. & வெங்கடராசன், எஸ்.சரஸ்வதி மகால் நூல் நிலையம்தஞ்சாவூர்1951பக். 128ரூ 2-0-0
1060சித்த வைத்தியத் திரட்டு,வாசுதேவராவ், என். & குப்புசாமி முதலியார், சி.என்.க. சம்பந்த முதலியார் (ப.ஆ.), கந்தன் பிரஸ்சென்னை1933
1061நாட்டு மருந்து பற்றி அமைத்த கமிட்டியின் கேள்விகளுக்கு விடைகள்,வாஜ்பேயலு, எஸ்.வி.கிருஷ்ண விலாசம் பிரஸ்திருநெல்வேலிமுதற் பதிப்பு1922
1062தமிழ் மருந்துகள்,விசுவநாதம், கி.ஆ.பெ.பாரி நிலையம்சென்னை1979
1063மேக வெள்ளைக்கு மேலான பரிகாரம்,விசுவநாத முதலியார், காசி.ஸ்டார் ஆப் இந்தியா பிரஸ்சென்னை 1869
1064அகத்தியர் இரண நூல்,விசுவநாதன், வி.பழனி தண்டாயுதபாணி சுவாமி திருக்கோயில் வெளியீடு,சென்னைபக். 26ரூ 1-50
1065சித்த மருத்துவ அனுபவங்கள்,வித்யாசாகர், ஆர்.சித்தர் பதிப்பகம்நாகப்பட்டினம்1984பக். 83ரூ 6-00
1066கிராமப்புற மருத்துவம்,வியாஸ், ந.ஸ.நாட்டு நலப்பணித் திட்டம், சென்னை மருத்துவக் கல்லூரி,சென்னை1980
1067திருமூலர் பஞ்சகற்பம்,விலக்ஷணானந்தர்மு.ஆ. வெங்கட்ராம செட்டியார், சந்திரா அச்சுக்கூடம்கரூர்1926
1068தமிழ்நாட்டு பச்சிலை வைத்தியம்,வீரப்பெருமாள்பிள்ளை, எஸ்.சண்முகானந்தா புத்தகசாலைசென்னை1980பக். 119ரூ 6-00
1069பொது அறிவு வைத்தியம்,வீரவாகுபிள்ளை
1070அகத்தியர் வைத்திய காண்டம்வீராசாமி நாயக்கர், ஏ.கல்வி விளக்க அச்சுக்கூடம்சென்னைமுதற் பதிப்பு1868ரூ 0-8-0
1071திருமூலர் வைத்தியம் கருக்கிடை 600வீராசாமி நாயுடு, அ.பரப்பிரம்ம முத்திராக்ஷரசாலைசென்னை1869
1072போக முனிவர் சரக்கு வைப்பு 800,வீராசாமி நாயுடு, அ.ஸ்ரீ மட்டுவார் குழலாம்பாள் அச்சுக்கூடம்திரிசிரபுரம்1893
1073போகமுனிவர் நிகண்டு 1200,வீராசாமி நாயுடு, அ.சென்னைமுதற் பதிப்பு1869
1074போகர் நிகண்டு 1700, இரண்டாம் காண்டம், கருக்கிடை 500வீராசாமி நாயுடு, அ.கல்வி விளக்க அச்சுக்கூடம்சென்னை1870
1075வைசூரிகாவஜ்ர தண்டம், வெங்கடசாமி நாயுடு,ஆறுமுக முதலியார், சி.பாஸ்டர் அச்சுக்கூடம்1880
1076அகத்தியர் இரண்டாயிரம் பாகம் 1,வெங்கடராசன், எஸ்.சரஸ்வதி மகால் நூல் நிலையம்தஞ்சாவூர்1958பக். 80ரூ 1-25
1077அகத்தியர் இரண்டாயிரம் பாகம் 2,வெங்கடராசன், எஸ்.சரஸ்வதி மகால் நூல் நிலையம்தஞ்சாவூர்1963பக். 644ரூ 10-50
1078கொங்கணர் சரக்கு வைப்பு 100,வெங்கடராசன், எஸ்.சரஸ்வதி மகால் நூல் நிலையம்தஞ்சாவூர்முதல், இரண்டாம் பதிப்பு1951, 1962பக். 60ரூ 1-00
1079சரபேந்திர வைத்திய முறை (கர்ப்பிணி பாலரோக சிகிச்சை),வெங்கடராசன், எஸ்.சரஸ்வதி மகால் நூல் நிலையம்தஞ்சாவூர்1954பக். 332ரூ 3-00
1080சரபேந்திர வைத்திய முறை (சயரோக, உளமாந்தை ரோக சிகிச்சை),வெங்கடராசன், எஸ்.சரஸ்வதி மகால் நூல் நிலையம்தஞ்சாவூர்1956பக். 162ரூ 2-8-0
1081சரபேந்திர வைத்திய முறை (சுரரோக சிகிச்சை),வெங்கடராசன், எஸ்.சரஸ்வதி மகால் நூல் நிலையம்தஞ்சாவூர்1953பக். 336ரூ 5-12-0
1082சரபேந்திர வைத்திய முறை (பேதி முறைகளும் அதிசார சிகிச்சை),வெங்கடராசன், எஸ்.சரஸ்வதி மகால் நூல் நிலையம்தஞ்சாவூர்1958பக். 400ரூ 5-00
1083சரபேந்திர வைத்திய முறை (விரணரோக, கரப்பான் ரோக சிகிச்சை),வெங்கடராசன், எஸ்.சரஸ்வதி மகால் நூல் நிலையம்தஞ்சாவூர்1966பக். 329ரூ 5-25
1084சரபேந்திர வைத்திய முறை (விஷ ரோக சிகிச்சை),வெங்கடராசன், எஸ்.சரஸ்வதி மகால் நூல் நிலையம்தஞ்சாவூர்1956பக். 280ரூ 3-8-0
1085தன்வந்திரி வைத்தியம், முதல் பாகம்,வெங்கடராசன், எஸ்.சரஸ்வதி மகால் நூல் நிலையம்தஞ்சாவூர்1962பக். 200ரூ 4-00
1086தன்வந்திரி வைத்தியம், இரண்டாம் பாகம்,வெங்கடராசன், எஸ்.சரஸ்வதி மகால் நூல் நிலையம்தஞ்சாவூர்1966பக். 359ரூ 3-00
1087நயனரோக சிகிச்சா தீபம்,வெங்கடராசன், எஸ்.சரஸ்வதி மகால் நூல் நிலையம்தஞ்சாவூர்1954பக். 28
1088போகர் நிகண்டு அட்டவணை,வெங்கடராசன், எஸ்.சரஸ்வதி மகால் நூல் நிலையம்தஞ்சாவூர்1980பக். 62ரூ 2-75
1089வைத்தியத் திரட்டு,வெங்கடராசன், எஸ்.சரஸ்வதி மகால் நூல் நிலையம்தஞ்சாவூர்1981பக். 190ரூ 10-00
1090இந்துக் குடும்ப வைத்திய சாரசங்கிரகம்,வெங்கடராயலு நாயுடு, டி.வி.ரிப்பன் அச்சுக்கூடம்திருச்சிமுதற் பதிப்பு1891ரூ 1-8-0
1091கர்ப்பத் தடை விளக்கம்,வெங்கடராவ், கே.இரத்னா பதிப்பகம்சென்னைநான்காம் பதிப்பு1971பக். 124ரூ 2-00
1092நோய் நீக்கும் யோகாசனங்கள், வெங்கடராவ் பி.இயற்கை சிகிச்சை நிலையம்சென்னை1969பக். 73ரூ 2-50
1093அகத்தியர் வைத்திய சதகம்,வெங்கடாசல சாஸ்திரி, வி.வித்யா கல்பதரு அச்சுக்கூடம்முதற் பதிப்பு1914
1094வைத்திய அட்டவணை,வெங்கடாசலம்பிள்ளை1800
1095தன்வந்திரி வைத்திய காவியம்,வெங்கடாசல செட்டியார், ஏ.கல்வி விளக்க அச்சுக்கூடம்சென்னைமுதற் பதிப்பு1871
1096தன்வந்திரி தண்டகக் கலைஞானம் 600,வெங்கடாசல முதலியார்ஆதிவித்வ மனோரஞ்சனி அச்சுக்கூடம்1874
1097அன்றாட வாழ்வில் மூலிகைகள்,வெங்கடேசன், க.சித்தர் கோட்டம்,சென்னை1977ரூ 3-00
1098புதிய பார்வையில் சித்த மருத்துவம்,வெங்கடேசன், க.1978
1099வீரமாமுனிவர் இரணவாகடம்,வேங்கடாசலம்பிள்ளைஇலக்கணக் களஞ்சிய அச்சுக்கூடம்சென்னை1900
1100உடல் தத்துவம்,வேணுகோபால் பி.எம்.சித்த மருத்துவப் பாடநூற்குழு,சென்னைமுதற் பதிப்பு1968, 1979
1101சூல் மருத்துவம்,வேணுகோபால் பி.எம்.தமிழக அரசு,சென்னை1979
1102மகளிர் மருத்துவம்,வேணுகோபால் பி.எம்.சித்த மருத்துவப் பாடநூற்குழு,சென்னைமுதல், இரண்டாம் பதிப்பு1971, 1979
1103சித்தர் ஞாநக்கோவை,வேணுகோபாலப் பிள்ளை, மே.வீ.தமிழர் பதிப்பகம்சென்னை1947
1104திருவள்ளுவர் ஞானவெட்டி 1500வேதகிரி முதலியார் ஜீவரட்சாமிர்த அச்சுக்கூடம்குளத்தூர்1909
1105சீவா சீவ குணவிளக்கம்,வேம்புலிப் பண்டிதர், உ.ஆதிவித்வ மனோரஞ்சனி அச்சுக்கூடம்1874
1106சித்த வைத்திய வினாவிடை,வேலன், ஏ.எஸ்.திருமூலர் மருத்துவ மன்றம்,சென்னை1958பக். 48ரூ 1-00
1107எலுமிச்சம்பழம்,வேலாயுதம், கொ.ரா.தமிழ்நாடு இயற்கை சிகிச்சை சங்கம்,சென்னைமுதல் இரண்டாம் பதிப்பு1969, 1978பக். 42
1108அகத்தியர் அமுதக்கலைஞானம் 1200,வேலாயுத முதலியார்கலைக்கியான விளக்க அச்சுக்கூடம் சென்னை1887
1109வைத்திய இரத்தினச் சுருக்கம் 360,வேலாயுத முதலியார்கலைக்கியான விளக்க அச்சுக்கூடம் சென்னை1887
1110சரபேந்திர அதிசார சிகிச்சைவேலாயுத வைத்தியர்1827
1111சரபேந்திர காசரோக சிகிச்சை,வேலாயுத வைத்தியர்1827
1112சரபேந்திர குன்மரோக சிகிச்சை,வேலாயுத வைத்தியர்1827
1113சரபேந்திர சிரரோக சிகிச்சை,வேலாயுத வைத்தியர்1827
1114சரபேந்திர சுரரோக சிகிச்சை,வேலாயுத வைத்தியர்1827
1115சரபேந்திர நயனரோக சிகிச்சை,வேலாயுத வைத்தியர்1827
1116சரபேந்திர மேகரோக சிகிச்சை,வேலாயுத வைத்தியர்1827
1117சரபேந்திர விரணக் கரப்பான்,வேலாயுத வைத்தியர்1827
1118சரபேந்திர விரேச்சன முறை,வேலாயுத வைத்தியர்1827
1119சட்டைமுனி நாயனார் வாதகாவியம் 1000,வேலுச்சாமிபிள்ளை, ஆர்.எம்.கே.ஆர்.எம்.கே. அச்சுக்கூடம் பழனி1935
1120நோய் நீக்கும் மூலிகைகளின் மகத்துவம்,வைத்திய நாதன்இமயம் பதிப்பகம்நாகப்பட்டினம்,1981
1121அகத்தியர் குருநாடி சாஸ்திரம் 235,வைத்தியலிங்க சுவாமிசிற்றம்பல விலாசம் பிரஸ்சென்னை1901
1122அகத்தியர் செந்தூரம் 300,வைத்தியலிங்க சுவாமிசிற்றம்பல விலாச அச்சியந்திரசாலைசென்னை1901
1123அகத்தியர் பரிபாஷைத் திரட்டு, வைத்தியலிங்கதேசிகர்சகலகலாநிலைய அச்சுக்கூடம்சென்னை1887பக். 84ரூ 1-0-0
1124அகத்தியர் வைத்திய காவியம் 1500,வைத்தியலிங்கதேசிகர்சகலகலாநிலைய அச்சுக்கூடம்தஞ்சாவூர்1890பக். 248
1125கொங்கணர் கடைக்காண்டம் 500,வைத்தியலிங்கதேசிகர்புவனேஸ்வரி அச்சுக்கூடம்சென்னை1928
1126திருவள்ளுவர் ஞானவெட்டி 1500,வைத்தியலிங்கதேசிகர்சென்னை1884பக். 240
1127நந்தீசர் கருக்கிடை 300,வைத்தியலிங்கதேசிகர்சகலகலா நிலைய அச்சுக்கூடம்சென்னை1888
1128நலம் தரும் நாட்டு மருந்துகள்,வைத்தியலிங்கம்மு.மனோன்மணி புத்தக நிலையம்சென்னை1964பக். 48ரூ 1-00
1129அம்மை நோய் எளிய சிகிச்சை முறைகள்,ஜனககுமாரி, டி.எஸ்.ஸ்டார் பிரசுரம்சென்னை1964பக். 68ரூ 1-00
1130ஆஸ்துமா நோய்க்கு அனுபவ மருந்துகள்,ஜனககுமாரி, டி.எஸ்.ஜெகஜோதி பிரசுரம்திருவிசைமருதூர்இரண்டாம் பதிப்பு1968பக். 48ரூ 1-00
1131இதய நோய்க்கு இணையற்ற மருந்துகள்,ஜனககுமாரி, டி.எஸ்.ஜெகஜோதி பிரசுரம்திருவிசைமருதூர்1964பக். 64
1132இயற்கை தரும் இன் மருந்துகள்,ஜனககுமாரி, டி.எஸ்.தி லிட்டில் பிளவரி கம்பெனி,சென்னைமுதல், இரண்டாம், மூன்றாம் பதிப்பு1963, 1976, 1979பக். 348
1133எல்லா நோய்களுக்கும் எளிய மருந்துகள்,ஜனககுமாரி, டி.எஸ்.ஜெகஜோதி பிரசுரம்திருவிசைமருதூர்1964பக். 74ரூ 1-50
1134காய கற்பம்,ஜனககுமாரி, டி.எஸ்.1975பக். 58
1135குடும்பக் கட்டுப்பாடு,ஜனககுமாரி, டி.எஸ்.ஸ்ரீ மகள் கம்பெனி,சென்னை1963பக். 216ரூ 3-00
1136குடும்பக் கட்டுப்பாடுக்குத் தமிழ் மருந்துகள்,ஜனககுமாரி, டி.எஸ்.ஜெகஜோதி பிரசுரம்திருவிசைமருதூர்1973பக். 48ரூ 1-00
1137குழந்தைக்கு குடும்ப மருந்துகள்,ஜனககுமாரி, டி.எஸ்.ஜெகஜோதி பிரசுரம்திருவிசைமருதூர்1969பக். 56
1138குழந்தைக்கு வீட்டு வைத்தியம்,ஜனககுமாரி, டி.எஸ்.தி லிட்டில் பிளவரி கம்பெனி,சென்னை1967பக். 36
1139குழந்தை வேண்டாம் என்றால்?ஜனககுமாரி, டி.எஸ்.செல்வி பதிப்பகம்காரைக்குடி1959ரூ 1-00
1140கூந்தலைப் பாதுகாருங்கள்,ஜனககுமாரி, டி.எஸ்.ஜெகஜோதி பிரசுரம்திருவிசைமருதூர்1973பக். 28
1141கை கண்ட மருந்துகள்,ஜனககுமாரி, டி.எஸ்.தொல்காப்பியர் நூலகம்சிதம்பரம்1962பக். 96ரூ 1-00
1142சலதோசம் குணப்பட அனுபவ மருந்துகள்,ஜனககுமாரி, டி.எஸ்.ஜெகஜோதி பிரசுரம்திருவிசைமருதூர்1967பக். 48ரூ 1-00
1143சுரநோய்களுக்கு மருந்துகள்,ஜனககுமாரி, டி.எஸ்.மணிவாசகர் நூலகம்சிம்பரம்1962பக். 82
1144தமிழ் மருந்துகள்,ஜனககுமாரி, டி.எஸ்.நியூ செஞ்சுரி பிக் ஹவுஸ்சென்னைஇரண்டாம் பதிப்பு1968பக். 96ரூ 1-00
1145பல் நோய்களுக்குப் பலவித அனுபவ மருந்துகள்,ஜனககுமாரி, டி.எஸ்.ஜெகஜோதி பிரசுரம்திருவிசைமருதூர்1964பக். 56
1146பழ வைத்தியம்,ஜனககுமாரி, டி.எஸ்.ஜெகஜோதி பிரசுரம்திருவிசைமருதூர்1964பக். 65ரூ 0-60
1147பாப்பாவுக்குப் பாட்டி வைத்தியம்,ஜனககுமாரி, டி.எஸ்.நியூ செஞ்சுரி பிக் ஹவுஸ்சென்னை1963பக். 124ரூ 2-00
1148பாப்பாவுக்குப் பாட்டி வைத்தியம்,ஜனககுமாரி, டி.எஸ்.நியூ செஞ்சுரி பிக் ஹவுஸ்சென்னைமூன்றாம் பதிப்பு1968பக். 94
1149பாப்பாவுக்குப் பாட்டி வைத்தியம்,ஜனககுமாரி, டி.எஸ்.நியூ செஞ்சுரி பிக் ஹவுஸ்சென்னைஐந்தாம் பதிப்பு1976பக். 130
1150நாட்டு மருந்துகள் - சுலபமுறை,ஜனககுமாரி, டி.எஸ்.நியூ செஞ்சுரி பிக் ஹவுஸ்சென்னைஏழாம் பதிப்பு1970பக். 63ரூ 1-00
1151நாட்டு மருந்துகள் - சுலபமுறை,ஜனககுமாரி, டி.எஸ்.நியூ செஞ்சுரி பிக் ஹவுஸ்சென்னைபதிமூன்றாம் பதிப்பு1977பக். 64
1152யானைக்கால் நோய் தீர அனுபவ மருந்துகள்,ஜனககுமாரி, டி.எஸ்.ஜெகஜோதி பிரசுரம்திருவிசைமருதூர்1973பக். 50
1153விஷக்கடிகளுக்கு அனுபவ மருந்துகள்,ஜனககுமாரி, டி.எஸ்.நியூ செஞ்சுரி பிக் ஹவுஸ்சென்னை1964பக். 64ரூ 1-00
1154விஷக்கடிகளுக்கு அனுபவ மருந்துகள்,ஜனககுமாரி, டி.எஸ்.நியூ செஞ்சுரி பிக் ஹவுஸ்சென்னைநான்காம் பதிப்பு1967பக். 71
1155செலவில்லாத சுலப வைத்தியம்,ஜனார்த்தனன், என்.நர்மதா பதிப்பகம்சென்னை1981
1156பழங்களின் மருத்துவப் பயன்கள்,ஜனார்த்தனன், என்.நர்மதா பதிப்பகம்சென்னைஇரண்டாம் பதிப்பு1980பக். 95
1157மகளிர் நலம்,ஜனார்த்தனன், என்.நர்மதா பதிப்பகம்சென்னை1978ரூ 5-00
1158வர்ம சூத்திரம்,ஜான் செல்வராஜ், செ.உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்,சென்னை1984பக். 179ரூ 10-00
1159வைத்திய சிரோரத்னா நடன காண்டம் 1500,ஜான் பி, - டிக்குரூஸ் அண்ணாவிபூமாது விளக்க அச்சுக்கூடம்தக்கோலம்இரண்டாம் பதிப்பு1884
1160வைத்திய சிரோரத்னா நடன காண்டம் 1500,ஜான் பி, - டிக்குரூஸ் அண்ணாவிஸ்ரீ ருக்மணி விலாச அச்சுக்கூடம்சென்னை1891பக். 256ரூ 0-8-0
1161வைத்திய சிரோரத்னா நடன காண்டம் 1500,ஜான் பி, - டிக்குரூஸ் அண்ணாவிபுவனேஸ்வரி அச்சுக்கூடம்சென்னை1927பக். 140
1162ஆரோக்கியமாய் வாழ்வது எப்படி?ஜெகதாவானதி பதிப்பகம்சென்னைமுதல், இரண்டாம் பதிப்பு1957, 1981பக். 140
1163சரீர வினாவிடை,ஜெகன்னாத நாயுடுதமிழர் பதிப்பகம்சென்னை1866
1164சுர நிவாரணம், ஜெகன்னாத நாயுடுகலா ரத்னாகரம் பிரஸ்சென்னைமுதற் பதிப்பு1876
1165சித்தாராரூட நொண்டிச் சிந்து (18 சித்தர்கள் எழுதியது,)ஜெகன்னாத முதலியார்மனோன்மணி விலாச அச்சுக்கூம்,சென்னை1881
1166பாலர் பரிபாலன வைத்திய போதினி, ஜேஸ்தாஸ் அப்பாதிகாரிஎஸ்.பி.ஜி. இண்டஸ்டிரியல் பிரஸ்1890
1167வைத்திய அனுபோக முறை,ஜோசப் ஐயர்செயிண்ட் ஜோசப் இண்டஸ்டிரியல் ஸ்கூல் பிரஸ்திருச்சிஇரண்டாம் பதிப்பு1925
1168தஞ்சாவூர் வைத்திய ராஜ சிந்தாணி,ஸ்ரீ யோகநாத ஆவாரேராவ் சாஹேப்ஸ்ரீ ஆதிமூலம் அச்சுக்கூடம்சென்னை1922பக். 132ரூ 1-0-0
1169குறைவற்ற செல்வம்,ஸ்ரீ ஹரிதமிழகம்,சென்னை1961பக். 166

Comments are closed.