பஞ்சவர்ணம் பதிப்பகம்

பஞ்சவர்ணம் பதிப்பகம்

  TIN : 33604481695
பதிப்பக ISBN – 978-81-923771 CST : 391691

பஞ்சவர்ணம் பதிப்பகம், பஞ்சவர்ணம் எழுதும் நூல்களையும், தாவரத் தகவல்மையம் தொகுக்கும் நூல்களையும் வெளியிடும் பணியில் 2012-ல் இருந்து ஈடுபட்டுள்ளது.

ஐஞ்சிறு காப்பியங்களில் தாவரங்கள்   
ஐஞ்சிறு காப்பியங்களில் தாவரங்கள்-விலை-ரூ 480
நோய்களும் தாவரங்களும்    
பல் மருத்துவத் தாவரங்கள் -விலை-ரூ 400
பக்தி இலக்கியங்களில் தாவரங்கள் வரிசையில்   
திருஞானசம்மந்தரின் தேவாரத் தாவரங்கள் -விலை-ரூ 700திருநாவுக்கரசரின் தேவாரத் தாவரங்கள் -விலை-ரூ 460சுந்தரரின் தேவாரத் தாவரங்கள் -விலை-ரூ 430மாணிக்கவாசகரின் திருவாசகத் தாவரங்கள் -விலை-ரூ 230
ஒன்பதாம் திருமுறைத் தாவரங்கள் விலை-ரூ 225பத்தாம் திருமுறை
திருமூலரின் திருமந்திரத் தாவரங்கள்-விலை-ரூ 360
பதினொராம் திருமுறைத் தாவரங்கள்-விலை-ரூ 445பனிரென்டாம் திருமுறை
சேக்கிழாரின் பெரிய புராணத் தாவரங்கள் விலை-ரூ 500
நாலாயிரத் திவ்விய பிரபந்தத் தாவரங்கள் -விலை-ரூ 530கல்லாடரின் கல்லாடத்தில் தாவரங்கள் -விலை-ரூ 220கந்தபுராணத் தாவரங்கள் -விலை-ரூ 530
பத்துப்பாட்டு நூல்களில் தாவரங்கள் வரிசையில்
கபிலரின் குறிஞ்சிப் பாட்டுத் தாவரங்கள்-விலை-ரூ 360சிறுபாணற்றுப்படைத் தாவரங்கள்-விலை-ரூ 300திருமுருகாற்றுப்படைத் தாவரங்கள்-விலை-ரூ 300நெடுநெல்வாடைத் தாவரங்கள்-விலை-ரூ 240
பட்டினப்பாலைத் தாவரங்கள்-விலை-ரூ 260பெறும்பாணற்றுப்படைத் தாவரங்கள்-விலை-ரூ 310பொருநாராற்றுப்படைத் தாவரங்கள்-விலை-ரூ 310மதுரைக்காஞ்சித் தாவரங்கள்-விலை-ரூ 380
மலைபடுகடாம் தாவரங்கள்-விலை-ரூ 380முல்லைப்பாட்டுத் தாவரங்கள்-விலை-ரூ 180சங்க இலக்கியத் தாவரங்கள்-விலை-ரூ 2000சங்க இலக்கியங்களில் தாவரங்கள் ஒரு பக்கத்திற்கு ஒரு தாவரம்-விலை-ரூ 3000
செவ்விலக்கியங்களில் தாவரங்கள்
மூவேந்தர்களை முன்னிலைப்படுத்தும்
முத்தொள்ளாயிரத்தில் தாவரங்கள்-விலை-ரூ 220
தமிழ் நாட்டுத் தாவரக் களஞ்சியம்- ஒரு தாவரத்திற்க்கு ஒரு நூல் வரிசையில் (மருத்துவத் தாவரங்கள்)
1.அரசமரம்-விலை-ரூ 1502. பனைமரம்-விலை-ரூ 8003.அதிமதுரம்-விலை-ரூ 2504.ஜாதிக்காய்-ரூ250
5.வெட்டிவேர்-விலை-ரூ 1256.விலாமிச்சை வேர்-விலை-ரூ 1407.அஞ்சறைப் பெட்டி மருத்துவதாவரங்கள்-விலை-ரூ 3208.அஞ்சறைப் பெட்டி உணவு தாவரங்கள்-விலை-ரூ 330
9.அடுப்பங்கரை தாவரங்கள்-விலை-ரூ 33010.ஆல மரம்-விலை-ரூ 15011. வேம்பு-விலை-ரூ240 12. வசம்பு-விலை-ரூ 185
13. மாசிக்காய்-விலை-ரூ 10514. தான்றிக்காய்-விலை-ரூ 250 15. திப்பிலி
-விலை-ரூ 520
16. கருஞ்சீரகம்
-விலை-ரூ 200
17. சிவப்பு சந்தனம்-விலை-ரூ 75 18. சந்தனம்-விலை-ரூ 23019. கடுக்காய்-விலை-ரூ400 20. பருப்பு வகைத் தாவரங்கள் விலை-ரூ 280
21.ஆடையொட்டி-விலை-ரூ 65 22.அக்கரகாரம்
-விலை-ரூ 100
23.ஆடாதொடை
-விலை-ரூ 170
24.அறுகம்புல்
-விலை-ரூ 90
25.ஆடுதீண்டா பாளை -விலை-ரூ 100 26.ஆமணக்கு
-விலை-ரூ220
27.அழிஞ்சில்-ரூ 100 28.தாளிசபத்திரி-விலை-
ரூ 65
29.அரத்தை-விலை- ரூ250 30.அம்மான்பச்சரிசி-விலை- ரூ 140 31.கோரை - முத்தகாசு -விலை- ரூ250 32.குப்பைமேனி -விலை- ரூ 150
33. முடக்கற்றான் -விலை- ரூ110 34. உத்தாமணி (வேலிபருத்தி)
-விலை- ரூ 140
35. சித்திர மூலம்
-விலை- ரூ 80
36. புங்கன் - விலை- ரூ 160
37. வில்வம் - விலை- ரூ 220 38. எருக்கு - விலை- ரூ 170 39. கோவை
- விலை- ரூ 125
40. முசு முசுக்கை
- விலை- ரூ 120
41. தூதுவளை
- விலை- ரூ200
42. பிரண்டை
- விலை- ரூ135
43. ஓரிதழ் தாமரை
- விலை- ரூ 75
44. ஓரிலை தாமரை
- விலை- ரூ 70
45. எட்டி மரம்
- விலை- ரூ 130
46. மணத்தக்காளி
- விலை- ரூ 125
47. கற்றாழை
- விலை- ரூ 165
48. இத்தி
- விலை- ரூ 85
49. தேற்றான்
- விலை- ரூ110
50. இம்பூறல்
- விலை- ரூ 85
51. கீழா நெல்லி, செங்கீழா நெல்லி
- விலை- ரூ 110
52. கிரந்தி நாயகம் - விலை- ரூ 70
53. உப்பிலாங் கொடி
- விலை- ரூ 60
54. திருநீற்றுப் பச்சை
- விலை- ரூ110
55. துளசி
- விலை- ரூ 210
56. பற்பாடகம்
- விலை- ரூ 85
57. துத்தி
- விலை- ரூ 100
58. சிவனார்வேம்பு
- விலை- ரூ 110
59. பொடுதலை
- விலை- ரூ 90
60. பேய்மிரட்டி
- விலை- ரூ 65
61. நொச்சி
- விலை- ரூ 215
62. நெருஞ்சில், யானைநெருஞ்சில்,
செப்புநெருஞ்சில்
- விலை- ரூ 220
63. மூக்கிரட்டை
- விலை- ரூ 100
64. நத்தைச்சூரி
- விலை- ரூ 80
65. மிளகரணை
- விலை- ரூ 80
66. சிறுப்புள்ளடி
- விலை- ரூ 75
67. விஷ்ணுகிரந்தி
- விலை- ரூ 85
68. ஊமத்தை
- விலை- ரூ 160
69. கோபுரந்தாங்கி
- விலை- ரூ 60
70. நாயுருவி - விலை- ரூ 115 71. சாரணை - விலை- ரூ 115 72. தொட்டால் சிணுங்கி - விலை- ரூ 90
73. வேளை, நாய் வேளை - விலை- ரூ 130 74. அமுக்கிரா -
ரூ 190
75. அதிவிடயம் -
ரூ 145
76. ஆதண்டம் -
ரூ 110
77. ஆற்றுக் குமட்டி -
ரூ 115
78. சிறியா நங்கை - நிலவேம்பு - ரூ 105 79. தும்பை - ரூ 115 80. நன்னாரி - ரூ 160
81. கழற்சி - ரூ 140 82. கோஷ்(ட்)டம் - ரூ 285 83. குமிழ் - ரூ 100 84. சுண்டை - ரூ 100
85. தண்ணீர்விட்டான் - ரூ135 86. தழுதாளி(ழை)
- ரூ 110
87. குன்றி மணி
- ரூ 120
88. கடுகுரோகிணி
- ரூ 190
89. கற்பூரவல்லி
- ரூ 90
90. மஞ்சிட்டி- ரூ 110 91. முள்ளங்கி
- ரூ 90
92. நேர்வாளம் - ரூ 160
93. வெள்ளரி
- ரூ 100
தமிழ் நாட்டுத் தாவரக் களஞ்சியம்- ஒரு தாவரத்திற்க்கு ஒரு நூல் வரிசையில் (உணவுத் தாவரங்கள்)
1. பாகற்காய்
- விலை- ரூ 100
2. கொய்யா
- விலை- ரூ100
3. நெல்
- விலை- ரூ 320
4. மாதுளை
- விலை- ரூ 155
5. வாழை
- விலை- ரூ 220
6. வல்லாரை
- விலை- ரூ 110
7. வெற்றிலை
- விலை- ரூ 160
8. மாமரம்
- விலை- ரூ 200
9. முருங்கை
- விலை- ரூ 200
10. வெந்தயம்
- விலை- ரூ120
11. வெங்காயம்
- விலை- ரூ160
12. முந்திரி
- விலை- ரூ110
13. மிளகு
- விலை- ரூ 600
14. மிளகாய்
- விலை- ரூ 60
15. மஞ்சள்
- விலை- ரூ 220
16. பெருங்காயம்
- விலை- ரூ 180
17. பூண்டு
- விலை- ரூ 230
18. புளி - கொடம்புளி
- விலை- ரூ 162
19. புதினா
- விலை- ரூ 80
20. பச்சைபருப்பு
- விலை- ரூ 90
21. நெல்லிக்காய்
- விலை- ரூ 330
22. தென்னை
- விலை- ரூ 270
23. துவரம்பருப்பு
- விலை- ரூ 230
24. திராட்சை
- விலை- ரூ 150
25. தக்காளி
- விலை- ரூ 130
26. பெருஞ்சீரகம் (சோம்பு)
- விலை- ரூ 100
27. சீரகம்
- விலை- ரூ 300
28. கொத்தமல்லி
- விலை- ரூ 170
29. குங்குமப்பூ
- விலை- ரூ 120
30. கிராம்பு
- விலை- ரூ 350
31. கருவேப்பிலை
- விலை- ரூ 90
32. கடுகு
- விலை- ரூ 140
33. கசகசா
- விலை- ரூ 130
34. கடலைபருப்பு
- விலை- ரூ 110
35. ஓமம்
- விலை- ரூ 220
36. எள்- விலை- ரூ 150
37. உளுந்து - விலை- ரூ 80 38. அனாசி - விலை- ரூ 60 39. ஏலம் - விலை- ரூ 150 40. இஞ்சி - விலை- ரூ 500
41. கரும்பு - விலை- ரூ 270 42. பலா மரம் - விலை- ரூ 300 43. சிறுதானிய தாவரங்கள் - விலை- ரூ 400
தமிழ் நாட்டுத் தாவரக் களஞ்சியம்- ஒரு தாவரத்திற்க்கு ஒரு நூல் வரிசையில் (மர வகைகள்)
அரச மரம் - விலை- ரூ 150 பலா மரம் - விலை- ரூ 300 பனை மரம் - விலை- ரூ 800 ஜாதிக்காய் - விலை- ரூ 250
கடுக்காய் - விலை- ரூ 400 சந்தனம் - விலை- ரூ 230 சிவப்புசந்தனம் - விலை- ரூ 75 தான்றிக்காய் - விலை- ரூ 250
தென்னை - விலை- ரூ 270 நெல்லிக்காய் - விலை- ரூ 330 புளி -கொடம்புளி - விலை- ரூ 162 மாசிக்காய்- விலை- ரூ 105
முந்திரி- விலை- ரூ 110 ஆலமரம்- விலை- ரூ 150 முருங்கை- விலை- ரூ 200 வேம்பு- விலை- ரூ 240
மாமரம்- விலை- ரூ 200 அழிஞ்சில்- விலை- ரூ 100 எட்டி- விலை- ரூ 130 தேற்றான் - விலை- ரூ 110
புங்கன்  - விலை- ரூ 160 வில்வம்   - விலை- ரூ 220 கொய்யா   - விலை- ரூ 100 எலுமிச்சை   - விலை- ரூ 180
நாரத்தை   - விலை- ரூ100 பப்பாளி  - விலை- ரூ100 வாதநாராயணன்  - விலை- ரூ 80 இலுப்பை
  - விலை- ரூ 140
கருங்காலி
  - விலை- ரூ 85
வெட்பாலை
 - விலை- ரூ105
அகத்தி - விலை- ரூ 100 அத்தி - விலை- ரூ 160
பாதாம்- விலை- ரூ 70 விளா மரம்
- விலை- ரூ 130
பூவரச மரம்
- விலை- ரூ 100
ஒதிய மரம்
- விலை- ரூ 90
சங்க இலக்கியத் தாவரங்கள்- ஒரு தாவரத்திற்க்கு ஒரு நூல் வரிசையில் (மர வகைகள்)
தேன்கமழ் பாதிரி - விலை- ரூ 75 பெரும்தண் செண்பகம் - விலை- ரூ 130 கடியிரும் புன்னை - விலை- ரூ 110 மாஇருங் குருந்து - விலை- ரூ 70
பல்பூம் தணக்கம் - விலை- ரூ 60 பல்பூம்பிண்டி - விலை- ரூ 65 வான்பூங் குடசம் - விலை- ரூ 70 விரிபூங் கோங்கம் - விலை- ரூ 80
தூங்கிணர் கொன்றை - விலை- ரூ 180 பொன் இணர் வேங்கை - விலை- ரூ 100 பல்இணர் குரவம் - விலை- ரூ 80 கடிகமழ் கலிமா - விலை- ரூ 60
கொங்குமுதிர் நறுவழை -விலை- ரூ 65 நறும் புன்னாகம் -விலை- ரூ 75 பைங் குருக்கத்தி -விலை- ரூ 85 சங்க இலக்கியத்தில் வாகை -விலை- ரூ 100
சங்க இலக்கிய தாவரங்கள்
1.ஒண்செங்காந்தள்-விலை-ரூ 1502.முள்தாள்தாமரை-விலை-ரூ 3003.சங்க இலக்கியத்தில் மூங்கில்-விலை-ரூ210 4.சங்க இலக்கியத்தில் நெய்தல் விலை-ரூ 130
5.பல்இணர்க் காயா விலை-ரூ 756.தண்கயக் குவளை விலை-ரூ 907.விரிமலர் ஆவிரை-விலை-ரூ 1308.விரிபூங் கோங்கம் - விலை-ரூ.80
9.சங்கஇலக்கித்தில் ஆம்பல் விலை-ரூ.80 10.தூங்கிணர் கொன்றை விலை-ரூ.180 11. பெரும்தண் செண்பகம் விலை-ரூ.130 12. மாஇருங் குருந்து விலை-ரூ.70
13. பல்பூம் தணக்கம் விலை-ரூ.60 14. பல்பூம்பிண்டி விலை-ரூ.65 15. எரிபுரை எறுழம் விலை-ரூ.65 16. சுடர்பூந் தோன்றி விலை-ரூ.65
17. வான்பூங் குடசம் விலை-ரூ.70 18.பொன் இணர்வேங்கை விலை-ரூ.100 19. காழ் இருங் புன்னை விலை-ரூ.110 20. தேங்கமழ் பாதிரி விலை-ரூ75
21. பல்பூஞ் செம்மல் விலை-ரூ 70 22. நறுந்தண் கொகுடி விலை-ரூ 7523. வள்இதழ் குளவி விலை-ரூ 7524. வால்முகை மௌவல் - விலை-ரூ 75
25. கவைக்கதிர் வரகு-விலை-ரூ 90 26. நறும் புன்னாகம்-விலை-ரூ 7527. பல்இணர் குரவம்- விலை-ரூ 80 28. மணிப்பூங் கருவிளை-விலை-ரூ 105
29. கல்லிவர் முல்லை
-விலை-ரூ 100
30. சங்க இலக்கியத்தில் பூளை
-விலை-ரூ 100
31. சங்க இலக்கியத்தில் மாரோடம்
-விலை-ரூ 85
32. சங்க இலக்கியத்தில் தினை
-விலை-ரூ 130
33. சங்க இலக்கியத்தில் வாகை - விலை-ரூ 100 34. நள்ளிருள் நாறி - விலை-ரூ 6535. பைங் குருக்கத்தி - விலை-ரூ 85 36. சிறு செங்குரலி - விலை-ரூ 60
37. கொங்குமுதிர் நறுவழை - விலை-ரூ 65 38. கடிகமழ் கலிமா - விலை-ரூ 60 39. குறுநறுங் கண்ணி - விலை-ரூ 65 40. நறுமலர்ப் புறவு - விலை-ரூ 65
41. நெடுங்கொடி அவரை - விலை-ரூ 60 42. போதவிழ் தளவம் - விலை-ரூ 75 43. மல்லிகை - விலை-ரூ 110 44. தாழை கைதை கண்டல் - விலை-ரூ 170
[table “60” not found /]
நட்சத்திரங்களும் தாவரங்களும் வரிசையில்
அசுவினி-விலைரூ-250 ((மேஷம்)பரணி-விலைரூ-250 (மேஷம்)கார்த்திகை 1 ம் பாதம் -விலைரூ-250(மேஷம்)கார்த்திகை 2,3,4 ம் பாதம் (ரிஷபம்)-விலைரூ-160
ரோகினிி (ரிஷபம்)-விலைரூ-160மிருகசீரிடம் 1,2 (ரிஷபம்)-விலைரூ-160மிருகசீரிடம் 3,4 (ரிஷபம்)-விலைரூ-150திருவாதிரை (மிதுனம்)-விலைரூ-150
புனர்பூசம் 1,2,3 (மிதுனம்) -விலைரூ-150 புனர்பூசம் 4 (கடகம்)-விலைரூ-180
பூசம் (கடகம்)-விலைரூ-200ஆயில்யம் (கடகம்)-விலைரூ-200
மகம் (சிம்மம்)-விலைரூ- 180 பூரம் (சிம்மம்)-விலைரூ-150 உத்திரம் 1 ம் பாதம் (சிம்மம்)-விலைரூ-150உத்திரம் 2,3,4 ம் பாதம் (கன்னி)-விலைரூ-180
அஸ்தம் (கன்னி)-விலைரூ-180சித்திரை 1,2ம் பாதம் (கன்னி)-விலைரூ-250சித்திரை 3,4ம் பாதம் (துலாம்)-விலைரூ-230சுவாதி (துலாம்)-விலைரூ-160
விசாகம் 1,2,3ம் பாதம் (துலாம்)-விலைரூ-160விசாகம் 4 ம் பாதம்(விருச்சிகம்)-விலைரூ-170அனுஷம் (விருச்சிகம்)-விலைரூ-180கேட்டை (விருச்சிகம்)-விலைரூ-160
மூலம் (தனுசு)-விலைரூ-180பூராடம் (தனுசு)-விலைரூ-180உத்திராடம் 1 ம் பாதம் (தனுசு)-விலைரூ-160உத்திராடம் 2,3,4 ம் பாதம் (மகரம்)-விலைரூ-180
திருவோணம் (மகரம்)-விலைரூ-170அவிட்டம் 1,2 (மகரம்)-விலைரூ-160அவிட்டம் 3,4 (கும்பம்)-விலைரூ-200சதயம்(கும்பம்)-விலைரூ-160
பூரட்டாதி 1,2,3 ம் பாதம்(கும்பம்)-விலைரூ-200புராட்டாதி 4ம் பாதம் (மீனம்)-விலை ரூ-200உத்திராட்டதி (மீனம்)-விலைரூ-170ரேவதி (மீனம்)-விலைரூ-180
Bank Transfer

 

பஞ்சவர்ண பதிப்பகத்தின் புத்தகங்களின் விலை பட்டியல்
அச்சில் உள்ள நூல்கள்

PAYMENT METHODS
புத்தகத்தின் மதிப்புத் தொகையை GPAY கணக்கில் செலுத்திவிட்டுமுகவரியை 9842334123 என்ற கைபேசி எண்ணுக்கு SMS/Whatsapp செய்தால் புத்தகம் எங்களது செலவில் அனுப்பி வைக்கப்படும்.
VPA : Getepay.esafbank353276
Mobile No :
+ 91 98423 34123
Money Order 
புத்தகத்தின் மதிப்புத் தொகையை இந்த கணக்கில் Money Order செலுத்திவிட்டுமுகவரியை 9842334123 என்ற கைபேசி எண்ணுக்கு SMS/Whatsapp செய்தால் புத்தகம் எங்களது செலவில் அனுப்பி வைக்கப்படும்.
Name : Panchavarnam Pathipagam
Address :No.9/21,Kamaraj Lane,
Panruti.
Cuddalore District

 

 

Comments are closed.