செவ்விலக்கியங்களில் தாவரங்கள்

ISBN 978-81-923771-4-8
தலைப்பு
முத்தொள்ளாயிரத்தில் தாவரங்கள்
நூற் பொருள்
முத்தொள்ளாயிரத்தில் தாவரங்கள்
வெளியீட்டு நாள்
05/07/2019
விலை
ரூ – 220
பக்கங்கள்
நூல் அறிமுகம்
புத்தக வெளியீடு
புத்தக மதிப்புரைகள்
வெளியீட்டாளர்
பஞ்சவர்ணம் பதிப்பகம்
இரா.பஞ்சவர்ணம்
தாவரத் தகவல் மையம்,
தொகுப்பாளர்
பதிப்புரிமை
பஞ்சவர்ணம் பதிப்பகம், 9/21, காமராஜ் லேன்,
பண்ருட்டி,
கடலூர் மாவட்டம்
607 106

Comments are closed.