கோவில் தலங்களும் தல தாவரங்களும்

1,600.00

Description

தலைப்பு
“ கோவில் தலங்களும் தல தாவரங்களும்”
நூற் பொருள்
“கோவில் தலங்களும் தல தாவரங்களும் ”
வெளியீட்டு நாள்
08-07- 2019
விலை
ரூ -1600
பக்கங்கள்
1504
வெளியீட்டாளர்
பஞ்சவர்ணம் பதிப்பகம்
இரா.பஞ்சவர்ணம்
தாவரத் தகவல் மையம்,
தொகுப்பாளர்
பதிப்புரிமை
பஞ்சவர்ணம் பதிப்பகம், 9/21, காமராஜ் லேன்,
பண்ருட்டி,
கடலூர் மாவட்டம்
607 106
Bookmark the permalink.

Comments are closed.