பல்லிணர் காயா

75.00

Description

தலைப்பு : பல்லிணர் காயா
நூற் பொருள் : பல்லிணர் காயா
விலை : ரூ –75
பக்கங்கள் : 76

வெளியீட்டாளர்
பஞ்சவர்ணம் பதிப்பகம்
இரா.பஞ்சவர்ணம்
தாவரத் தகவல் மையம்,
தொகுப்பாளர்
பதிப்புரிமை

பஞ்சவர்ணம் பதிப்பகம்,

9/21, காமராஜ் லேன்,
பண்ருட்டி,
கடலூர் மாவட்டம்
607 106

Bookmark the permalink.

Comments are closed.