தொல்காப்பியத் தாவரங்கள்

400.00

96 in stock

Description

ISBN  978-81-923771-3-1

தலைப்பு
தொல்காப்பியத் தாவரங்கள்
நூற் பொருள்
தொல்காப்பியங்களில் தாவரங்களின் தொடர்பு பற்றிய தகவல்கள்
வெளியீட்டு நாள்
10/07/2012
விலை
ரூ – 400
பக்கங்கள்
336
வெளியீட்டாளர்
பஞ்சவர்ணம் பதிப்பகம்
இரா.பஞ்சவர்ணம்
தாவரத் தகவல் மையம்,
தொகுப்பாளர்
பதிப்புரிமை
பஞ்சவர்ணம் பதிப்பகம், 9/21, காமராஜ் லேன்,
பண்ருட்டி,
கடலூர் மாவட்டம்
607 106
Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.