கபிலரின் குறிஞ்சிப்பாட்டுத் தாவரங்கள்

360.00

96 in stock

Description

ISBN 978-81-923771-1-7
தலைப்பு
கபிலரின் குறிஞ்சிப்பாட்டுத் தாவரங்கள்
நூற் பொருள்
குறிஞ்சிப்பாட்டில் இடம்பெற்ற தாவரங்கள்
வெளியீட்டு நாள்
08.07.2012
விலை
ரூ – 360
பக்கங்கள்
376
வெளியீட்டாளர்
பஞ்சவர்ணம் பதிப்பகம்
இரா.பஞ்சவர்ணம்
தாவரத் தகவல் மையம்,
தொகுப்பாளர்
பதிப்புரிமை
9/21, காமராஜ் லேன்,
பண்ருட்டி,
கடலூர் மாவட்டம்
607 106
Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.