சிறுதானியத் தாவரங்கள்

400.00

95 in stock

Description

ISBN 978-93-83924-51-6
தலைப்பு
சிறுதானியத் தாவரங்கள்
நூற் பொருள்
தமிழ் நாட்டுத்தாவரக் களஞ்சியம் வரிசையில்” 2-9 சிறுதானியத் தாவரங்கள்
வெளியீட்டு நாள்
24/10/2015
விலை
ரூ – 400
பக்கங்கள்
465
வெளியீட்டாளர்
பஞ்சவர்ணம் பதிப்பகம்
இரா.பஞ்சவர்ணம்
தாவரத் தகவல் மையம்,
தொகுப்பாளர்
பதிப்புரிமை
பஞ்சவர்ணம் பதிப்பகம், 9/21, காமராஜ் லேன்,
பண்ருட்டி,
கடலூர் மாவட்டம்
607 106
Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.