அரசமரம்

150.00

92 in stock

Description

ISBN 978-81-923771-6-2
தலைப்பு
“தமிழ் நாட்டுத் தாவரக் களஞ்சியம் வரிசையில் 1 அரசமரம்”
நூற் பொருள்
“தமிழ் நாட்டுத் தாவரக் களஞ்சியம் வரிசையில் 1 அரசமரம்”
வெளியீட்டு நாள்
05/07/2014
விலை
ரூ – 150
பக்கங்கள்
182
வெளியீட்டாளர்
பஞ்சவர்ணம் பதிப்பகம்
இரா.பஞ்சவர்ணம்
தாவரத் தகவல் மையம்,
தொகுப்பாளர்
பதிப்புரிமை
பஞ்சவர்ணம் பதிப்பகம், 9/21, காமராஜ் லேன்,
பண்ருட்டி,
கடலூர் மாவட்டம்
607 106
Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.