11 பனைமரம்

800.00

82 in stock

SKU: 978-81-923771-9-3 Category:

Description

978-81-923771-9-3
தலைப்பு
“தமிழ் நாட்டுத் தாவரக் களஞ்சியம் வரிசையில்” 11 பனைமரம்
நூற் பொருள்
“தமிழ் நாட்டுத் தாவரக் களஞ்சியம் வரிசையில்” 11 பனைமரம்
வெளியீட்டு நாள்
21/12/2016
விலை
Rs 800
பக்கங்கள்
756
 
வெளியீட்டாளர்
பஞ்சவர்ணம் பதிப்பகம்
இரா.பஞ்சவர்ணம்
தாவரத் தகவல் மையம்,
தொகுப்பாளர்
பதிப்புரிமை
பஞ்சவர்ணம் பதிப்பகம், 9/21, காமராஜ் லேன்,
பண்ருட்டி,
கடலூர் மாவட்டம்
607 106
 
 
Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.